Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

De nieuwe Bijbelvertaling in discussie, door Ds. M. Baan, Ohr. Geref. predikant te Dordrecht, uitgave van drukkerij „De Singel" te Dordrecht, Singel 197, giro no. 251038.

De genoemde brochure heeft ten doel als aanvulling te dienen van het rapport, dat door de deputaten inzake de nieuwe Bijbelvertaling is uitgebracht aan de onlangs gehouden Generale Synode der Chr. Geref. Kerken.

Ds. Baan, die één dezer deputaten was, bracht zijn bezwaren tegen de nieuwe vertahng in, wat blijkt uit de op bladz. 29 van het rapport vermelde minderheidsfconHusies en voorstellen. Daar deze zeer beknopt zijn en er alsnog gelegenheid bestaat bezwaren bij deputaten in te 'dlieneii, (gevoelde Ds. Baan zich ge­ drongen de bezwaren, welke, zoals dooi hem wordt vermeld, door velen gedeeld worden, nader uiteen te zetten. Onder veel meer wijst Ds. Baan er in zijn brochure op, dat een Bijbelvertaling niet van een Bijbelgenootschap behoort uit te gaan, maar van de kerk, zoals dit bij dfi Statenvertaling het geval was. Voorts, dat een vertaalkommissie behoort te bestaan uit personen van gereformeerde konfessie. Vervolgens wordt stilgestaan bij de geest en de inhoud der nieuwe vertaling, waarvan nu al gebleken is, dat er duizenden fouten in voorkomen!

Ook wordt aandacht geschonken aan de droevige gevolgen, die de nieuwe vertaling reeds veroorzaakte en nog meer dreigt te zullen veroorzaken, terwijl deze vertaling tenslotte bezien wordt ia het licht van de tekenen der tijden.

Daar ons meermalen gevraagd werd of ons betrouwbare lektuur betreffende de nieuwe Bijbelvertaling bekend was, en vidj de vraagstellers helaas moesten teleurstellen, doet het ons genoegen thans de aandacht te kunnen vestigen op deze brochure van Ds. M. Baan, welke voor 60 cent bij bovengenoemde uitgever verkrijgbaar is. De lezing ervan kan tenzeerste aanibevolen wonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1960

De Banier | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken