Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Weer twee nichten hebben zich opgegeven, namelijk Frederika Baan te R. en Alie van den Berg te E. bij Tiel. De eerste schreef, dat aj reeds verscheidene weken rnet pleizier de raadsels uit , , De Banier" heeft opgelost en nu graag zou willen gaan meedoen met de opgaven voor de ouderen. De tweede zond de oplossingen van de raadsels der opgaven 609 tot en met 612 reeds in. Beiden roepen we een hartelijk welkom toe en voegen daaraan de wens toe, dat zij bij leven en welzijn nog lange tijd zullen kunnen blijven meedoen.

Voordat we nu de nieuwe raadsels geven, laten wij eerst volgen de oplossingen van de raadsels der opgaven 609 tot en met 6.12.

OPGAVE 609

Jongeren:

1. Aristarchus de Macedoniër van Thessalonica. (Samuel, consciëntie, vader, Sahara, Cornelius, Dathan). 2. Want gij hebt genade bij God gevonden. S. En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? (zaterdag, Jona, wezen, ijzer, fijne, duivel, kilometer, tijden, heden, Nun, heg, ham, bete, d).

Ouderen:

1. Ik heb mijn aangezicht voor hem verborgen. 2. Dit is de weg, wandelt in dezelve. 8. De schilden zijner helden zijn rood gemaakt, de kloeke mannen zijn scharlaken vervig. (Askelon, Zedekia, Rachel, kemel, verzenen, verdriet, lijden, schijn, konijnen, gezang, hand, do, mi).

OPGAVE 610

Jongeren:

1. Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? (Barak, Debora, vrede, Kis, Kain, midden, rijden, einde, dient, doden, eed, 3 x e). 2. Jeruzalem. (Johannes, Elimélech, Rachel, Uria, Zacharias, Absalom, Lamech, EHsa, Mozes). 3. Deze dingen zullen komen over dit geslacht.

Ouderen:

1. En brachten hem in hun raad. 2. En de hand des Heeren was met hem. 3. Zalig is hij, dde - de woorden der profetie dezes boeks bewaart, (dwaze, zwaar, bij, poort, Sidon, feest, gedierte, bel, kiest, bid, doe, re).

OPGAVE 611

Jongeren:

1. Zie, uw Kondinig czal u komen. S. Zlaohairfas, Elisabetih, Gabriel, Johannes. (Izébal, Jaël, Raxahaib, Hiaigar, Hotséa, nis, tin, s). 8. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden van Gibea tot Rimmon toe. (Naomi, verliezen, verlaten, verledden, gevallen, kwaad, Adam, Moab, Sodom, Og, stank, tong, tot, d).

Ouderen:

1. Daar kwam vreze over allen, die rondom hen woonden. 2. In de dagen van Herodes, de koning van Judéa, was er een zeker priester. (Petrus, Sis'cra, zeven, Ker, wanig, verkondigen, Diana, hond, Kedar, eed, eer, j en e). 3. Hoséa, Jason, Naomi, Hanna, Ester, Nahum, Joram, Kaleb, Simon, Heman, Noach, Zadok, Haran, Jozua, Mioha.

OPGAVE 612

Jongeren:

1. Zacharias. (Jozef, Diana, Micha, Achab, Ararrat, Joram, Nain, Baal, Hiskia). 2. Grote dingen heeft aan mij gedaan. 3. Want dewelken het niet verkondigd was, die zullen het zien. (zwaluw, arend. Kis, zeven, dille, honden, gewin, teken, heet, tin, d, t).

Ouderen:

1. En daar zal genezing zijn onder zijn vleugelen en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. (Lazarus, Zadok, Samuel, rieken, rijden, leugen, velen, zeven, zegen, lente, gezant, manna, nijdig, gij, lot, 2 X n, , te). 2. Zij vreesden van dat woord Hem te vragen. 8. Armageddon'. (Moria, Nahor, Jeruzalem, Elia, Doëg, Rhode, Obed, Benhadad, Salomo, Javan).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 617

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Jeremia bestaat uit 62 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: Mijn knecht ligt geraakt en lijdt zware 51 4 20 43 62 (Matth.). In zijn einde zal hij als een slang 8 34 44 14 2 (Spr. 23). De 24 31 21 40 55 sterren zijn de . engelen (Openb.). En de 35 9 50 16 26 46 7 19 56 59 53 zal hem vinden (Numeri 35). Want 39 17 11 15 1 37 hebben mij omsingeld (Psalm 22). Zo zullen wij dit of dat 12 36 61 23 (Jakobus). Wij zien onze 58 48 49 27 60 47 32 niet (Psalm 74). 2 54 33 25 41 29 22 was een profeet, die aan de muren van Jeruzalem 'bouwde. 8 52 5 10 18 betekent: heel erg. Die op het 13 30 28 is, kome niet af (Matth.). Een iegelijk 38 57 6 12 wat recht was in zijn ogen (Richteren 17). Al wat gij doet 42 27 45 woorden of werken (Colossenzen).

2. Noem de naam van: a. de man van Abigail (1 Sam.). b. een ontrouwe raadsman van David. c. esn discipel, die eerst wilde zien. d. de vader van koning Manasse. e. de profeet, die veeherder was te Tékoa. f. een geweldig jager. g. Mozes' vader. h. de vader van Hofni en Pinehas. i. een evanigeldst diie medacijnimeester was. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

Ouderen:

1. Noem de naam van: a. de plaats, waar de ark kwam vanuit Beth-Semes (1 Sam.). b. de Ezrahiet, die psalmdichter was. c. de berg waar Aaron stierf (Numeri). d. de stamvader der reuzen. e. de man wiens vrouw een zoutpilaar werd. f. de stamvader van Fanuël. g. de geboorteplaats van Paulus. h. de zoon van Jethro of Rehuël, die Mozes meenam (Numeri). i. de zoon en opvolger van koning Jotham. Welke plaatsnaam, voorkomend in Numieri, vormen de eerste letteirs van de hierboven gevraagde namen?

2. Een tekst uit de Openbaring van Johannes bestaat uit honderd-en-één letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: Hoe zit de stad zo 1 8 27 88 6 92 51. Uw weg is in het 17 9 3 21 95 78 86 74 19. De aarde nu was 31 73 84 93 41 en ledig. Ik ben een vrouw, 76 16 5 15 81 34 101 56 van geest. Kan ook iemand het water 91 29 35 22 40 (Hand.). Hij moet 38 33 46 61 13 83 en ik minder worden. Laat ze niet 69 77 4 87 2 van uw ogen (Spr.). 85 18 49 54 98 12 82 was een profeet en zoon van Hachalja. Paulus werd opgetrokken in de 42 48 66 36 68 hemel. Alzo moet gij ook te Rome 80 63 97 30 28 7 32 94. Saul en Jonathan waren lichter dan 39 75 44 11 67 24 10 (2 Sam.). Zij begonnen te spreken met andere 62 70 53 43 26. En zal uw vlees als een vuur 72 90 60 47 59 45 50 23 (Jakobus). 55 99 96 2 is een ontkennend antwoord. Hun dood 64 65 71 zult gij verfoeien (Lev.). Waar is de onderzoeker dezer 100 20 14 31? 25 37 52 57 58 79 89 zijn zeven gelijke labbors^ die men moet raden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken