Bekijk het origineel

Weer een overstroming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Weer een overstroming

5 minuten leestijd

In ons land hebben in de loop dei eeuwen gedurig overstromingen plaats gevonden, zelfs zeer grote, zoals die in 195-3, waarbij vele mensen het leven verloren hebben, terwijl er in vroegere jaren nog al grotere geweest zijn. Men heeft daarin steeds met het water te kampen gehad, telkens zijn dijken doorgebroken en het land overstroomd. Men heeft dit niet altijd kunnen voorkomen en is meermalen door het binnenstromend water overvallen, zodat men zich genoodzaakt gezien heeft vluchtheuvels aan te leggen, zoals in het noorden des lands de terpen en de wieren.

In de vorige week heeft er weer een overstroming plaats gevonden. Gelukkig niet van een omvang als die van 1953. Er zijn geen mensen bij omgekomen, behalve een oude vrouw, die verdronken in haar woning is aangetroffen. Wel moeten veel dieren het leven daarbij ingeboet hebben.

De overstroming ge'beurde tussen Amsterdam en Zaandam. Om vijf uur volgens sommigen, om zes uur volgens anderen, moet zich de eerste scheur hebben voorgedaan in de dijk, welke langs het in Amsterdam-Noord uit het Noordzeekanaal spruitende zij'kanaal II loopt. Om half zeven des morgens aanschouwde de bemanning van een gealarmeerde politiewagen, die zioh naar de plaats van de doorbraak begeven had, esn kolkende watemiassa, die een gat van ongeveer 25 meter allengs groter deed worden. Zij heeft daarop laten weten: Ziendt alle mogehjke hulp, waarschuwt alle diensten.

Dit heeft nochtans niet kunnen verhinderen, dat de mannen uit Tuindorp-Oostzaan, dat grotendeels overstroomd is, zich, zoals zij dat gewoon waren, naar htm werk in Amsterdam begeven hadden, er niets van bespeurende, dat de plaats hunner woningen door een overstroming getroffen zou worden.

Om acht uur luidde de noodklok van de Hervormde Kerk, wat tengevolge had, dat toen ettelijke mensen met koffers en handtassen hun woning verlieten. Het water kwam dezen tot aan de enkels. De meeste ibewoners 'bleven echter om zo veel mogelijk van hun inboedel naar boven te brsngen, waarbij de thuisgebleven vrouwen en kinderen hulp kregen van de uit hun werk teruggekeerde mannen, zonen en dochters, die door de radio met de overstroming in kennis waren gebrajoht.

Intussen steeg het water in Tuindorp-Oostzaan door enorme massa's water, welke zich met geweld een weg hadden gebaand door een steeds groter wordend gat in de dijk, zodat het water in de straten snel ging stijgen. Het water steeg zelfs zo, dat er personen geweest zijn, die als enige wijkplaats in hun kamer de tafel hadden, waarbij het water tot aan de tafelrand inmiddels gestegen was voordat hun buren hun hulp konden bieden, die hen over het kolkenide water naar de Oostzanerdijk droegen, waar zij met vele anderen-heengebracht werden. Vrij algemeen wordt er geklaagd over de langzame manier, waarop de hulpverleningsdiensten werden ingeczet. De brandweer verscheen, maar bepaalde zich tot het peilen. De G.G.D. kwam enkele uren na de doorbraak. Militairen namen in de eerste uren niet aan de hulpverlening deel. Bootjes ontbraken in de eerste ursn. Vrijwel alles hebben de bewoners van het overstroomde gebied in de eerste uren zelf moeten verrichten. Wadende door het ijskoude water, met onvoldoende kleding tegen de felle sneeuwjacht; sommigen hebben zich met de inderhaast gerequireerde vrachtauto's van partikulieren, en ook al in enkele roeibootjes, die er voorhanden waren, in veiligheid moeten stellen, terwijl bejaarden en hulpbehoevenden menigmaal tot borsthoogte door het water moesten lo-I> en, daaj-bij door vrienden en buren geholpen. Door de kou bevangen, tot over het middel doornatte mensen hebben soms honderden meters moeten lopen voordat zij naar een warme, veihge verzamelplaats konden komen. De politie en de wegenwacht van de A.N.W.B. waren zeer spoedig ter plaatse. Zij hebben de behulpzame hand geboden, lang voordat het water tot de grootste hoogte gestegen was. 's Middags, ongeveer zes uur na het eerste alarm, kondigde het hoofd van de Berscherming Bevolking aan, dat zijn dienst de zaak in de hand had.

Het is een jammerlijke aanblik geweest, de mensen door het ijskoude water te zien ploeteren, sommigen hunner met een kat, een kistje met kostbaarheden of een bundeltje kleren onder de arm. Een oude man kwam met een bromfiets aan de hand uit 'n zijstraatje strompelen. Op het kruispunt kreeg de stroom hem te pakken. Hij viel, doch krabbelde weer omhoog; zijn bromfiets hield hij vast omklemd.

Er is van hogerhand gelast, dat alle woningen door de bewoners ontruimd moeten worden. De politie heeft de opdracht daartoe gekregen. Zij is op de eerste dag der overstroming daarmede begonnen. Aan de avond van de dag heeft zij dit beëindigd. De daken en raamkozijnen van de huizen waren door de vorst te glad geworden om bij nachtelijke reddingsakties als betrouwbaar steunpunt te worden gebruikt.

Er zijn nog altijd mensen geweest, die hun woning niet wilden verlaten. Nochtans zullen ze er niet in kunnen blijven, want de politie heeft opdracht hen tot de laatste toe daaruit te verwijderen. Het is vrij zeker, dat het nog geruime tijd zal duren voordat na de droogmaling van de polder, warmede men reeds begonnen is, de huizen weder betrokken zullen kunnen worden. Eerst moeten deze nog ontsmet en schoongemaakt worden.

De dienst Sociale Zaken van de gemeente Amsterdam zal de mogelijkheden tot het uitkeren van schadevergoedingen bestuderen. Men neemt aan, dat de procedure, welke hierbij zal worden gevolgd, overeen zal komen met de iia 1953 plaats gevonden hebbende methode bij de overstroming in dat jaar.

Van verschillende kanten zijn er aanbiedingen gekomen om de van hun woning beroofden onderdak te verlenen. Naar schatting zullen 3000 van de getroffenen op de één of andere wajze met behulp van partikulieren en gemeenten tijdelijk onderdak gebracht moeten worden, terwdjl 3000 a 5000 bij familie of vrienden zullen verblijven.

Wij hebben niet na kunnen laten om een beknopt artikel in „De Banier" van deze overstroming, waarbij zo velen onzer landgenoten bezocht zijn, melding te maken, en spreken hierbij onze gevoelens van medeleven met de hun overkomen zware beproeving uit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1960

De Banier | 8 Pagina's

Weer een overstroming

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken