Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

STATENKRING APELDOORN-HARDERWIJK

De Statenfaing Apeldoom-Harderwijk kwam onlangs in ledenvergadering bijeen.

Omstreeks 2 uur opent de voorzitter, de heer Mulder, deze vergadering mét het zingen van Psalm 68 : 13, het lezen van Jesaja 1 en gebed.

Na een kort woord aangaande het voorgelezen hoofdstuk, memoreert spreker, dat ons land ook deze zomer zo kennelijk door Gods hand werd bezocht, daarbij wijzend op de aanhoudende droogte, om vervolgens de vergadering op te roepen tot het zich verootmoedigen en bukken onder de slaande hand Gods.

Hierna leest de sekretaris de notulen voor, naar aanleiding waarvan één der afgevaardigden 'Cen vraag stelt over het verband van raadsleden. Hiema worden de notulen igoedgekeurd.

Het volgende punt betreft bet van te voren vaststellen der lagenda voor de volgend© vergadering, dit ter fcennisigeving aan de kiesverenigingen.

Bij de bestuursverkiezing wordt als nieuw bestuurslid gekozen, de heer Sonneveld uit Elburg.

Na de pauze verslag van de penningmeaster, waaruit blijkt, dat er een batig saldo is.

Bij de rondvraag komen verschillende vragen naar voren, waarvan de opkcwnst naar de ledenvergadering de< r kiesverenietag wel de voornaamste is.

Een advies wordt in deze door het bestuur gedaan, cm tot 'bevordering der opkomst en tevens onderlinge band der verenigingen, tot nitwisseüen van sprekers over te gaan, tot het houden van een referaat of iets dergelijks. Ook met de jaarvergadering het uitnodigen van afgevaardigden uit de omliggende Idesvereniginigen, wordt door het bestuur zeer aanbevolen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de 2e voorzitter, de heer Groothedde, de^e vero'adering met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken