Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Algemene Vergadering

4 minuten leestijd

woensdag 17 februari 1960

Nog slechts twee weken ongeveer soheidan ons van de dag, waarop, zo de Heere wü en wij leven, de S.G.P. wederom haar Algemene Vergadering zal houden. Alsdan trekken uit heel het land de af­gevaardigden en vele leden der kiesverenigingen op naar de oude Domstad, waaraan voor de partij zovele herinneringen verbonden zijn.

Daar toöh hield zij verreweg het merendeel harer jaarlijkse bijeenkomsten; daar was het, dat Ds. Kersten en na hem Ds. Zandt als voorzitters der partij een rede uitspraken, welke in druk verscheen en vooral in de jaren na de bezetting in ean goedkope uitgave in groten getale onder ons volk werd verspreid.

Daar is het, dat S.G.P.-ers van noord en zuid, van oost en west elkaar ontmoeten, waardoor banden tussen hen worden gelegd en eens gelegde banden worden vers.'erkt. Onder hen zijn er zeker, die de Algemene Vergaderingen vanaf het begin hebben meegemaakt, al zullen er van de.ïulken wel niet zo velen zijn, want menigeen van de oude garde is niet meer in het land der levenden. Hun plaatsen zijn door anderen ingenomen, daar de S.G.P., wie ook wegviel, of wie haar verliet, in stand mocht blijven, niettegenstaande haar vroeger, namelijk op een vergadering vóór de Tweede Kamerverkiezing van 1925, door een spreker van de Anti-iRevolutionaire Partij te Utrecht een vroegtijdige dood werd toegewenst. Hoe geheel anders is het echter verlopen dan in deze wens werd uitgedrukt! In plauts van een vroegtijdige dood te sterven, nam het aantal kiesverenigingen der S.G.P. steeds toe, steeg het aantal der op haar kandidaten uitgebraohte stemmen on bleef zij in de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden vertegenwoordigd.

Hiervan komt niet de eer toe aan mensen, maar alleen aan Hem, Die de S.G.P. niettegenstaande de zonden van elk harer leden spaarde en liet voortbestaan. In die erkentenis roepen wij alle kiesverenigingen op om D.V. op woensdag 17 februari naar Utrecht op te komen. Laat nu eens niet één kiesvereniging ditmaal achterblijven in het zenden van twee afgevaardigden, of zo dit bezwaarlijk mocht gaan, van één afgevaardigde. Zo behoort het ook eigenlijk te zijn. De Algemene Vergadering toch is een vergadering van afgevaardigden der kiesverenigingen, die stemrecht hebben. De leden zijn ook van harte welkom en hebben ook het recht aan de besprekingen deel te nemen, maar zij hebben geen recht van stemmen.

Het hoofdbestuur hoopt, dat zeer velen aan deze oproep gehoor zullen geven, opdat de grote zaal van het noodgebouw „Tivoli" geheel bezet zal zijn. Om dit mogelijk te maken, is weer teruggekeerd tot het stellen van de Algemene Vergadering op een dag in de maand februari. Het is toch een niet tegen te spreken feit, dat in deze maand de opkomst steeds het grootst was, als de weersomstandigheden dit niet verhinderden. Het vorige jaar werd op een latere datimi, in mei, vergaderd, maar dit viel erg tegen. De opkomst was toen welhaast nog minder dan in 1958, toen het weer zo tegen was, zodat besloten werd weer in februari te gaan vergaderen.

Wie enigszins de 17e februari vrij kan maken, verzuime niet deze Algemene Vergadering bij te wonen. Vele kaarten en agenda werden reeds besteld en de gelegenheid tot bestellen bestaat nog steeds. Alle afgevaardigden en leden wordt voorts dringend verzocht goede nota te nemen van wat onder „Attentie" voorkomt op bladzijde 2 van de agenda.

Hierbij wordt inzonderheid de aandacht gevestigd op de zin:

Ieder houde zich aan de aanwijzingen der orde-kommissie.

Volgens hetgeen ons ter kennis werd gebracht, gebeurt het namelijk nogal eens, dat als de pauze om is, er toch nog vrienden gezellig met elkaar aan de tafeltjes blijven doorkeuvelen, en wel zo, dat vreemden de gesprekken kunnen beluisteren. Laat ieder er aan meewerken om dit na te laten en tegsn het einde van de pauze direkt naar de zaal terugkeren om daar de plaatsen weer in te nemen.

Hierbij zullen wij het ditmaal laten, om D.V. in een tweede artikel nogmaals op het bezoeken der Algemene Vergadering op te wekken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken