Bekijk het origineel

De Benelux

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Benelux

3 minuten leestijd

Met enige ophef is er in de pers melding van gemaakt, dat ministers in hun laatst gehouden vergadering te Brussel tot overeenstemming zijn gekomen. Voor die ophef bestaat er echter volgens later bekend geworden feiten nog geen afdoende reden.

Het is ongetwijfeld een voordeel, dat de besprekingen in deze vergadering wel op gang zijn gekomen en dat er tussen de ministers van landbouw een persoonlijk kcntakt is gekomen.

De voornaamste reden voor deze toen». dering en de wil tot verdere onderin dehngen is stellig gelegen in een gevo^; van onbehagen, dat ook in België in j, laatste tijd merkbaar is over de ontwi. keling van de E.E.G. (de Euromarkt).

De ministers, zowel de Belgische als ^ Nederlandse, hebben gevoeld, dat de groeiende verhoudingen in de E.E.C met name van de Frans-Duitse samei. werking, onder begunstiging daarvaj door de voorzitter van de Europese Kom. missie. Prof. Holstein, een gevaar oplf veren voor de Beneluxlanden (BeljJ Luxemburg en Nederland), die daaroi nauwer moeten samenwerken, willen dfr ze landen straks niet overrompeld vpoiden door de E.E.G.

Hierbij is het echter een feit, dat de gische minister van landbouw, De Vlees. hauer, verklaard heeft, dat België stelsel van de minimumprijzen voor landen tuinbouw zal handhaven totdat in Nederland alle overheidssteun aan de landbouw zal zijn afgeschaft. De ministet heeft dit gezegd in de landbouwkommissie uit de Kamer van de Belgische vertegenwoordigers bij de bespreking van de op de laatstgehouden Beneluxkonferentie bereikte resultaten.

Deze minister deelde tevens mede, dai op dit ogenblik in Nederland in de zuivelsektor subsidies worden verleend tot een bedrag van 450 tot 525 miljosn gulden per jaar, zodat van vrije konkuireD' tie geen sprake kan zijn.

In de Belgische kamerkommisie was, naar aanleiding van de bepalingen vooi de invoer van groenten en fruit in gië de opmerking geuit, dat dit gevaren inhoudt voor de afzet van Belgische produkten op de binnenlandse markt, gezieii het feit dat in Nederland voor de uitvoer van landbouwprodukten speci; veilingen worden gehouden, waarop prijs wordt opgedreven om naar te rnogen invoeren. Voorts werd merkt, dat het regelmatig gebeurt, door Nederland terugbetalingen worde» verricht aan exporteurs, of dat daar ö-tieve prijzen worden opgegeven, die boven de vastgestelde verkoopsprijs liggen. Hierdoor kunnen zij blijven uitvoeren naar België, ook wanneer daar een overvloed is aan bepaalde produkten en de minimumprijzen niet worden bereikt.

Hieruit kunnen wij vaststellen, dat het in de Benelux nog allesbehalve koek en ei is. Ook de interpretatie van minister de Vleeshauer over he resultaat van de besprekingen op de laatstgehouden Benelux-konferentie wijst daar niet op-Niet minder ook wijzen daarop de woorden, welke in de Belgische Kamerkommissit gesproken zijn over de speciale veilings» voor de export naar België, want die be' staan niet. Wat de kwestie van de & • tieve prijzen aangaat, deze bewering wordt al sinds jaar en dag in België gehoord, maar telkenmale als van Nederlandse zijde naar bewijzen gevraagd werd, bleef men aan de Belgische kant het antwoord schuldig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

De Benelux

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken