Bekijk het origineel

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aankondigingen van politieke vergaderingen

4 minuten leestijd

AKKRUM: D.V. woensdag 23 tnaaiit fo het kerkgebouw van de Geref. Gem. Ds. Smits. Aanvang 7.45 uur.

BENTHUIZEN; D.V. woensdag 23 naaart a.s. n.m. 7..30 uuir dn het kerkoiebouw der Geref. Gem. Ds. Dorsman van Staphorst. Tijdtode.

ELBURG: D.V. woeiwdagavond 23 maart a.s. 7.30 uur in lokaal Bloemslraat. Spreker de heer D. v. Vliet uit Putten. Onderwerp: „Wat zullen wij •zoeken", n.a.v. Jer. 45.

's-GRAVENZANDE: D.V. donderdag 24 maart, n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gem. Spreker: Ds. 'E. du Marchie van Voorthuysen, pred. der Oud Geref. Gem.

JUTFAAS-VREESWIJK: D.V. 24 maart hoopt voor 'de K.V. te spreken Ds. Middelkoop in het klubhuis te Jutfaas. Aanvanig 7.30 uur.

KOUDEKERKE, SOUBURG en VLIS-SIXGEN: D.V. 'donidendaig 24 maart ' a.s. n.m. 7.30 uur, tijdrede door Ds. J. V. 'd. Haar, Ned. Herv. pied. te St.-MaaTten'sddj'k, in het kerkgebouw van de Geref. Gem. te Vlissinigen. Onderwerp: „De zes zegels verbroken" (Openb. 6).

LEIDERDORP: D.V. vrijdag 18 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in gebouw Lindelaan, Ds. v. d. Ent Braat van Monster.

LEKKERKERK: D.V. woensdag 23 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het gehouw der N.'H. EvangeHsatie, Ds. J. C. V. Rawenswaay van Soheveningen. Tijdrede.

MAARTENSDIJK: D.V. vrijdag 18 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in de Chr. School, Molenweg, Ds. J. C. v. Ravenswaay, Chr. Geref. predikant te Scheveningen. Tijdrede.

NIEUW-BEIJERLAND: D.V. dèisdaig 22 maart 'a.s. om half aöht in de vergaidlerzaal der Geref. Gem. aan de Middelstraat, openbare vergadering. Spreker: Burgemeester Adelaar van Meliskerke. Poüti'eke rede.

NIEUWERKERK a. d. IJSSEL: D.V. < fasdag 22 maairt a.s. n.m. 7.30 uur Hl de Rehoboithscho'ol 'aan de. Schoolstraat 'de heer A. Vlaisiblom van Delft. On'derwerp: „De juiste theolo'gi'e”.

NUNSPEET: D.V. dinsdag 22 maart, "if-30, uur in de zaal van Wed. Lankman, Handemvijkerwag 151. Sprekei-< fe heer Post van Urk.

OVERSCHIE: D.V. maandag 28 maart a.s., jaarvergadenng der k.v. „Banier 10". Spreker de heer N. C. v. Vehen, onderwijzer a. d. Ned. Herv. Julianaschool te Rotterdam.

ROTTERDAM (Banier 11): D.V. woensdag 6 april a.s. oi.m. 8 uur in. het Chr. Geref. 'kerkgebouw, Wolphaerts.booht 278b. Ds. Veniema is wegens ambtsbezigheden venhinderd. In zijn plaats spreekt de Eerw. heer A. J. Kruithof, hulppredikea-v. d, Ned. Herv. Kerk te Monstei-over „Een goede botenham”.

ROTTERDAM-HOOGVLIET (Banier 14): D.V. woensdag 23 maart a.s., in één der zalen van het rekreatiegebouw aan de Oudewal, ledenvergadering. De agende vermeldt o.a. bestuursverkiezing. Spreker de heer C. N. v. Dis Jr., gemeenteraadshd van Rotterdam.

ROTTERDAM-HOOGVLIET (Banier 14): D.V. woensdag 11 mei a.s., in de grote zaal v. h. rekreatiegebouw aan de Oudewal. Spreker Ds. J. C. van 'Ravenswaay, Chr. Geref. predikant te Scheveningen.

ROTTERDAM-PENDRECHT (Banier 11): D.V. dinsdag 5 april a.s., n.m. 7.45 uur, in de school Herkingenstraat 80, diskussie-avond. Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

ROTTERDAM-PENDREOHT (Banier 11): D.V. dinsdag 10 mei a.s., n.m. 7.45 uur, in de school Herkingenstraat, ledenvergadering. Inleider de heer J. de Korte. Onderwerp: „Waardeloos”.

ROTTERDAM-ZUBD (Banier 2): D.V. woensdag 18 mei a.s. n.m. 8 uur, in het sohoollokaal aan de Kerkwervesingel, openbare vergadering. Spreker: Ds. E. Venema, Chr. Geref. predikant te Zwijndrecht.

SCHOONHOVEN: D.V. vrijdag 25 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in gebouw „Irene", Oranjestraat 10, Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. predikant te Putten. Onderwerp: Wat bezielt die S.G.P.!

SLIEDREOHT: D.V. dinsdag 5 aprü a.s., n.m. 7.30 uur, in het B.V.L.-gebouw, jaarvergadering van de kiesvereniging. Spreker de heer A. Vlasblom, lid Prov. Staten van Z.Holland. Onderwerp: Het enige kompas.

STAPHORST-ROUVEEN: D.V. dinsdag 29 maart n.m. 7.30 uuir öi' die zaal v.d. Boerenleenibamk te Staphorst openbare vergadering. Spreker de heei" G. Adeilaar, burgemieester van Melskerke.

UTRECHT-NOORD: D.V. vrijdag 18 maart, n.m. 8 uur, Pr. Bemhardlaan 2, ledsnvergadering. De heer van Vulpen zal voor ons inliedden airtikel 5 van lons Beginselprogram.

WOERDEN: D.V. vrijdag 1 apiil a.s. n.m. 7.30 u-ur in „Concwrdia", Ds. E. Vemema. Tijdrede.

ZEGVELD: D.V. woensdag 23 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het gemeentelokaal, Ds. Lekkerkerker, Ned. Herv. predikant te Montfoort. Onderwerp: „Aanpassen! Maar waaraan? "

ZUILICHEM: op D.V. 'donderdag 31 miaart hooot voor de kiesvereniging Zuilichem te spreken Ds. A. J. Wijnmaaien, Ned. Herv. pred. te Maartensdijk (U.), in bet kerkgebou'W der Geref. 'Gem. te Aalst. Aanvang 7 uur. Tijdrede.

ZWIJNDRECHT: D.V. wioensidag 23 maart a.s., n.m. 7.30 uur, openbare vergadering in 't gebou'W „Herv. Centrum M'eerdervoort". * Sprieker Ds. WijnmaaJen, Ned. Herv. pirsd. te Maartensdijk. Tijdrede.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken