Bekijk het origineel

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aankondigingen van politieke vergaderingen

4 minuten leestijd

DE BILT: D.V. woensdag 30 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in Herv. Centrum, ledenvergadering. Inleider de heer L. de Groot. Onderwerp: Rechten en plichten van overheid en onderdanen.

BODEGRAVEN: D.V. donderdag 7 aprü a.s., n.m. 7.30 uur, ia gebouw „Beréa", Ds. H. Visser Mz., Ohi. Geref. predikant te Rotterdam. Tijdrede.

DEN HELDER: D.V. donderdag 31 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het gebouw der Geref. Gemeente, Ds. J. C. V. Ravenswaay, Chr. Geref. predikant te Scheveningen Tijdrede.

GOUDA: D.V. donderdag 31 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het Vergaderlokaal der Geref. Gem., Spoorstraat 43, opa»bare vergadering. Spreker Ds. Lekkerkerker, Ned. Herv. predikant te Montfoort. Tijdrede.

's-GRAVENZANDE: D.V. donderdag 31 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in tó kerkgebouw der Geref. Gemeente, Ds. Venema, Chr. Geref. predikant te Zwijndrecht.

HEERJANSDAM: D.V. vrijdag I aprfi a.s., n.m. 7.30 uur, in de bovenzaal van het Dorpshuis, Ds. A. J. Wijnmaaien, Ned. iHerv. predikant t« Maartensdijk (U.). Tijdrede.

LOPIK: D.V. woensdag 30 maiart a.s., n.m. 7 uur, in de school Wielsekade, Ds. Middelkoop van Zwolle.

NIJKEBKERV'EEN: D.V. vrijdag 1 jipril a.s., a.m. 7.30 u., in het vergaderlokaal naast de 'Ned. Herv. Kerk, de heer A. de 'Redelijkheid, Ned. Herv. bulppredïker te Ouderkerk a. d. IJssel. Tijdrede.

ROTTERDAM (Baniiei-II): D.V. woens-^, 0-6 april a.s. n.m. 8 uta-in het Obr. Geuef. 'kerkgebouw, WoilpJiaiertstxicht 278b. Spreker: de heer A. ƒ. Krm'thof, hulipprediker v. d. Ned. fjerv. Kerk te Monster over „Een boterham”.

ROTTERDAM-HOOGVLIET (Banier 14): D.V. woensdag II mei a.s., in de grote zaal v. h. rekreatiegebouw aan de Oudewal, openbare vergadering. Spreker Ds. J. C. van Ravenswaay, (jr. Geref. predikant te Scheveningen.

ROTTERDAM-OVERSOHIE (Banier 10): D.V. maandag 28 maart a.s., n.m. 8 uur, in de bovenzaal van het Verenigingsgebouw in de Oranjestraat, jaarvergadering. Spreker de heer N. C van Velzen, onderwijzer aan de Ned. Herv. Julianasohool te Rotterdam-Z. Onderwerp: Het karakter van de moderne samenleving.

ROTTERDAM-PEMDRECHT (Banier 11): D.V. dinsdag 5 april a.s., n.m. 7.45 uur, in de school Herkingenstraat 80, diskussie-avond. Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

ROTTERDAM-PENDREOHT (Banier 11): D.V. dinsdag 10 mei a.s., n.m. 7.45 uur, io de school Herkingenstraat, ledenvergadering. Inleider de heer J. de Korte. Onderwerp: „Waardeloos”.

ROTTERDAM-ZUID (Banier 2, 11 en 12): D.V. woensdag 18 mei a.s., n.m. 8 uur, in het schooUokaal aan de Kerkwervesingel, openbare vergadering. Spreker: Ds. E. Venema, Chr. Geref. predikant te Zwijndrecht.

ROTTERDAM: oteer deze datum:1 juni, gezamenlijke ledenvergadering van de Rotterdamse kiesverenigingen Zuid. Spreker (reeds bekend) en onderwerp en plaats van vergaderen worden t.z.t. nader bekend gemaakt.

ROTTERDAM: D.V. woensdag 30 maart a.'s., n.m. 8 uur, in zaal vier van het Beursgebouw, ingang Meent 110, ledenvergadering der Gemeentelijke Kiesvereniging. iNaast de behandeling van verschillende 'huishoudelijke aangelegenheden hoopt ons gemeenteraadslid de heer 'C. N. van Dis het woord te voeren.

SCHOONHOVE'N: D.V. vrijdag 25 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in gebouw Jrene", Oranjestraat 10, Ds. H. G. Ahma, Ned. Herv. predikant te Putten. Onderwerp: Wat bezielt die S.G.P.!

SLIEDREOHT: D.V. dinsdag 5 april a.s., n.m. 7.30 uur, in het B.V.L.-gehouw, jaarvergadering van de kiesvereniging. Spreker de heer A. Vlasblom, lid Prov. Staten van Z.Holland. Onderwerp: Het enige kompas.

STAPHORST-ROUVEEiN: D.V. dinsdag 29 maart a.s., o.m. 7.30 uur, in de zaal v.d. Boierenleenbaak *e Staphorst openbare vepgadtering. Spreker die lieer G. Adelaar, burgemieesiter van Metekerke.

UTRECHT C: D.V. maandag 28 maart a.s., n.m. 8 uur in het gebouw Ghrist. Soc. Belangen, Kromme Nieuwe Gracht, ledenvergadering. Inleiding door de heer J. A. Saarberg over art. 5 van het Program van Beginselen.

VLEUTEN-^E M'E!BRN: D.V. maandag 28 maart a.s., n.m. 8 uur, in het Verenigingsgebouw te De Meem, ledenvergadering. Inleiding door de heer W. Oudenaarden over art. 11 van het Beginselprogram.

WOERDEN: D.V. vrijdajg 1 april a.s. n.m. 7..30 uur in , , Conoordia", Ds. E. Venema. Tijdrede.

ZUILICHEM: op D.V. donderdag 31 maart a.s., n.m. 7 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Aalst, Ds. A. ƒ. Wijnmalen, Ned. Herv. predikant te Maartensdijk. Tijdrede.

Wij bevelen het bezoeken van deze vergaderingen aan. In zoverre deze vergaderingen geen politieke strekking hebben, kunnen deze ook door vrouwen worden hezocht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken