Bekijk het origineel

Heel wat vreemds

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Heel wat vreemds

3 minuten leestijd

Het is inderdaad wel heel wat vreemds, dat het ministerie De Quay er toe overgegaan is om bij de Tweede Kamer een voorstel van wet in te dienen, waarbij de grondbelasting verhoogd wordt.

Onder het ministerie Drees waren de klachten over de hoge belasting en lasten niet van de lucht. Gedurig klonken zij van \erschillende zijden, behalve van die van de P.v.d.A., weder op. Bij voortduring werd daarin sterke aandrang op de regering uitgeoefend om de zo hoog gegeklaminen belastingen en lasten te verlagen.

En ziet, nu liet kabinet De Quay betrekkelijk nog maar kort aan de regering is, komt het bij de Tweede Kamer met een wets\'oorstel om de grondbelasting te verhogen. Bijzondere noodzaak gestond (laar in het geheel niet voor. Nochtans heeft zij die verhoging er door weten te drijven. Zij heeft haar wetsvoorstel aangenomen weten te krijgen. En dat met een middel dat, zacht gezegd, allerminst gelukkig ^n fraai te noemen is. Zij heeft namelijk niet geschroomd om het aangenomen te krijgen met het dreigement van een kabinetskrisis te werken. Dit dreigement heeft zijn uitwerking niet gemist. Tal van Kamerleden zijn er voor gezwicht, zodat met alle zekerheid vastgesteld kan worden, dat het wetsvoorstel der regering aanvaard is tegen de eigenlijke zin en wil van de meerderheid der Kamerleden..

Deze houding doet wel heel vreemd aan, te meer als men bedenkt dat er onder het kabinet Drees bij voortduring ook door hen of hun frakties krachtig op verlaging van belastingen en lasten is aangedrongen.

De verhoging van de grondbelasting komt neer op 130 opcenten. Eigendomïnen, ge'bouwd na 31 december 1959, zullen tot 1966 buiten de belasting, vallen.

Dat de regering verwerping van de wetsvoorstellen had gekw-alificeerd tot onaanvaardbaar, werd door vele Kamerleden wel als verre van prettig opgevat, maar dit belemmerde toch niet dat zij tenslotte zonder hoofdelijke stemming, waarbij de fraktie van de S.G.P. aantekening vroeg en verkreeg, dat zij geacht wilde zijn tegengestemd te hebben, waarbij zij zeer terecht haar principieel standpunt in deze handhaafde, werden aangenomen. De Kamerfraktie van de S.G.P. heeft toch al jaren lang een ingrijpende verlaging van de zo hoog geklommen belastingen en lasten bij de achtereenvolgende regeringen bepleit. Het is toch zo gesteld, dat overeenkomstig vele verklaringen Nederland het land is, waarin de belastingen van alle Europese landen het hoogst zijn, en dat 2dj een zware druk leggen op het bestuur van partikulieren en bedrijven, en door velen maar hoogst moeilijk, meermalen gepaard gaande met bezuiniging op kleding en andere zaken, tot die op de levensmiddelen toe, kunnen worden opgebracht. De staatsuitgaven daarentegen zijn tot een onverantwoordelijke hoogte opgevoerd, waarop een ingrijpende verlaging behoorde toegepast te worden, opdat ook bij het Rijk de tering naar de nering gesteld werd, gelijk dit ook in het partikuliere leven gedaan moet worden, wil het daarin niet op een bankroet uitlopen, of wil men niet zwaar onder de schulden komen, gelijk dat thans bij het Rijk, vele provinciën en gemeenten het geval is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

Heel wat vreemds

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken