Bekijk het origineel

BRIEF uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BRIEF uit Zeeland

4 minuten leestijd

CDXIIi.

Er wordt wel eens gedacht, dat de toestanden, in de vorige brief beschreven, alleen in de vorige eeuw voorkwamen, en een uitvloeisel waren van de toen heersende omstandigheden. Todi is zulks, volgens Gods Woord, niet nieuw. Zie eens hoe de apostel Jacobus, in zijn algemene zendbrief, hoofdstuk vijf schrijft.

Daarin wordt aangegeven hoe het was, maar dat niet alleen, maar ook hoe het moet zijn.

Nu kan worden gesteld, dat, al is het ook dat Gods Woord ons de weg ^vijst, wij niet genegen zijn die te bewandelen, en dat daardoor de moeilijkheden niet zijn opgelost. Te ontJcermen valt dat niet. Dodh, tegenoiver kan gesteld worden, dat daarmede niet geredih-. digd is het „recht" maar in «gen iia. te nemen.

Een mens mag voor zijn zaken om; , men, maar er zijn grenzen. Het niai ook een igi-oot verschil of een meiu roepen wordt het algemeen te dj^ zoa'ls in overheddskolleges of vertejf woordigende lichamen, of dat het •••, om het persoonlijke. Is het zo, ^j overheidskoUeges het recht moet w» den betracht en voorgehouden, jn tikuliere gevallen zal kimnen vM Waarom lijdt gij niet liever sclia waarom Hjdt gij niet liever onredit» Dat houdt echter niet in, dat een m, niet zijn nood God mag klagen. Co); dat klagen zal altijd in het oog - am», worden gehouden, dat wj njet eisend tot God mogen komen, maar. smekend, en dat het „Uw wil gesdiie(J( o Heere, gelijk op aarde als in het melrijk. Geef ons geduld; m lijclenspii gehoorzaam alleszins te zijn. Xeem ons weg vlees ende bloed, dat te Uw wille doet", voorop sta. Zie de rijmittg van het Gebed des Heeren ad ter de psalmberijming van Datheeii. Maar toch mag de mens zijn nood 1 gen. Tooh is het nodig, dat wij, niet toevlucht nemende tot mensen, ons be trouwen op God leren stellen. Wateci voorrecht, dat een mens nog biddt mag. Wij, die God verlaten hebki Hij, aan Wie wij de scheidbrief hebbei gegeven, wil Zich nog door ons latei bidden. Dan bhjven er niet veel „led ten" meer over, maar alleen verfoeüni van ooszelf en een loven van God, Die nog die weg ontsloot.

Het is wel de vraag of zij, die mencs dat de vakvereniging het middel is « de belangen voor te staan, daanan w diep doordrongen zijn.

Het is ook wel opvallend, dat de v; verenigingen, welke in .gi^ote lijnen ondea-scheiden zijn in zogenaamd nei trale, christeHjke en roomS' I-katholiek niet als zodanig dadelijk zijn geopei baard, maar dat, aanvankelijk, alles één vakvereniging verzameld "^vas.

Het ging er dus in de eerste plaats om' te verenigen op levensbeschown lijik inzicht, maar om te verenigen, einde druk te kunnen oefenen op werkgevers, ter venbetering van loiit en weAtijden. Daarbij kwam oo]< M het streven tot meer ontwikkeling. % wel in het algemeen als tot de taai moest worden volbradht. Voorop stoD wel het verbeteren van de arbeidsvoo: waarden.

Xu moet niet worden geiyeend, dat a" briefsöhrijver, die voor eigen verat! woordelijkheid schrijft, het gaat oi men voor die tevoren getekende, hemel schreiende toestanden. Ook kent uit zijn jeugd wel toestanden, di af te keuren waren. Ook hij weet nfl hoe in vele gevallen over een werkm^ werd gedacht en gesproken. Dat wel diepe indrukken op hem gemaal en een tegenstand tegen genoemde te ding. Hij had liefde en achting voor mensen. Hij was daarin niet alleen, ' neen, er waren ook Avel anderen, met de werkman meeleefden en ookw stil hulp gaven. Maar het moest meest^ wat bedekt blijven. De algemene instf ling was zo anders

Was het dan toch juist, dat de vaB< !| enigingen er kwamen? Was het d' dat werd nagestreefd, goed?

Een persoon uit de christelijke vaH weging sdhreef, dat de neutrale vereil ningen niet in alles onjuist waren, mi dat zij wel met een kromme stok rechte slag sloegen. Zou het dan niet kunnen zijn, dat, in het algemi gesteld, de vakverenigingen met kromroe stok een rechte slag sloej maar dat de stok tooh krom' bleef, genoemde schrijver vertelde?

Uw Zeeuwse Briefschrijvers

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

BRIEF uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken