Bekijk het origineel

Het Engelse parlement verwerpt de aansluiting bij de Euromarkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Engelse parlement verwerpt de aansluiting bij de Euromarkt

4 minuten leestijd

Te dezer ziake heeft er in het Engelse parlement een grote eenstemmigheid bestaan. Zowel de regering als de oppositie heeft zich eenstemmig tegen deze aansluiting verklaard. Zij beschouwden beiden, dat deze tegen de Engelse belangen lijnrecht indruiste.

Geruime tijd is er onderhandeld om tot een vergelijk te geraken, maar telkens zijn deze onderhandelingen op een mislukking uitgelopen. Men heeft het niet eens kunnen worden. Nu is de teerling dan voorgoed geworpen.

Het Engelse lagerhuis heeft met een overweldigende meerderheid dezer dagen zich uitgesproken tegen een aansluiting aan de Euromarkt.

Dit is ook voor ons land een belangrijke beslissing. Europa is daardoor nog al meer verdeeld geworden dan het al was. In onze regeringskringen hoopt men nog altoos, dat er een samengaan van de zes landen van de Eurom-arict en de zeven van de vrijhandelszone tot stand zou komen. Onze miinister van buitenlandse zaken, Mr. Luns, heeft er gedurig uiting aan gegeven, dat zijn hoop vervuld mochit worden. Die hoop is echter in rook opgegaan, gelijk dit het geval was met zo veel waarop de regering gehoopt had. Niet alleen in dit geval, maar ook al niet minder in de Indische kwestie.

Van meet af aan hebben de afgevaardigden van de S.G.P. in deze hoop niet kunnen delen. Zij stonden daarbij vrijwel geheel alleen. Zij hebben daarbij in de pers verre van vriendelijke opmerkingen te inkasseren gekregen. In haar oog waren zij maar achterlijke mensen, die hun tijd niet verstonden. Zo vrij algemeen is in het parlement de Euromarkt bejubeld, waarvan men de grootste verwachtingen koesterde. Onze minister van buitenlandse zaken was & r zó entoesiast over, dat hij het verdrag van de Euromarkt ondertekend heeft, ofschoon hij naar zijn eigen verklaring nog niet eens nauwkeurig al de bepalingen er van gelezen had.

Sindsdien is er toch wel iets veranderd. De opposittie van de afgevaardigden van de S.G.P. is ruet zo dwaas geweest als zij eertijds genoemd werd. Zij heeft gegronde reden van bestaan. Wat te verwachten was, is gekomen.

Door de Emomarkt is Europa op ekonomisoh gebied in twee kampen verdeeld geraakt. Dit feit kan niemand ontkennen. Instede van eenheid, is er verdeeldheid gekomen, wat voor cos 'land schadelijk is.

Het is thans wel zek."r, dat West-Europa in twee ekonomische blokken gesplitst wordt, waarbij te vrezen staat dat deze splitsing zich niet slechts tot een ekonomische, maar ook nog tot een politieke zal uitbreiden, waarvoor in het verleden doOT de Engelse regering is gewaarschuwd.

Hoe het ook in deze verder zal verlopen, dit staat wel vast, dat Nederland hierbij ii: i de ü< ou komt te staan, wat zelfs door vToegere verklaarde voorstanders van de Euromarkt onomwwiden wordt toegegeven.

Wij zien door de huidige gang van zaken het tegenstemmen tegen dte Euromarkt van de S.G.P.-Kamerleden geheel gerechtvaardigd, al heeft men er in het verleden scherpe kritiek op uitgeoetend. Zelfs zo, dat deze leden als achterlijke lieden zijn gebrandmerkt.

Ons land heeft het in het verleden van de VTijliandel moeten hebben. Het is er immer wel bij gevaren als er vrije negotie en navigatie bestond. Het heeft er een danige knauw bij bekomen toen Crom^ well de akte van navigatie heeft ingevoerd. Het hoort niet thuis in een associatie, welke in banden is gelegd, zoals dat met de Euromarkt het geval is, waarin ter wille hoofdzakelijk van Frankrijk allerlei protektionistische bepalingen van kracht zijn. Het kan daar wel tegen protesteren, maar het zal weinig baten, vooral niet als Frankrijk en West-Duitsland het samen eens 2rijn. Dan heeft ons land voor de overmacht te zwichten.

Wij veroordelen het toetreden tot de Euromarkt nog immer even scherp als toen Ds. Zandt dit indertijd bij het aanvaarden van het toetreden tot het verdrag van Rome gedaan heeft. Er werd destijds aan zijn uitvoerige en gedokumenteerde rede door ons parlement hoegenaamd geen aandacht geschonken. 'Doch de uitkomst heeft hem geheel gerechtvaardigd, hetgeen wij zonder enige zelfverlieffing wensen op te merken. De , , aohs" en , , wee's" zijn thans niet van de lucht. Het is in deze wd geheel anders afgelopen dan ons parlement verwachtte toen het in een zeldzaam groot entoesiasme op een geheel ondoordachte wijze zijn fiat aan de Euromarkt gaf. Het was toen hoezee! maar het hoezee van toen is thans bij menigeen in een ach en wee verkeerd. En dit kan in de toekomst, nu er twee ekonomische blokken in West-Eui'opa gekomen zijn, nog o zo gemakkelijk toenemen. De verdeeldheid, welke zeer ernstige gevolgen kan hebben, is in West-Europa toegenomen, wat te betreuren valt. Daarbij heeft de ongegronde hoop van minister Luns, zoals ook te verwachten was, jammerlijk schipbreuk geleden.

Het is thans zo ver gekomen, dat er naast de koude oorlog ook nog een somt van ekonomische oorlog in West-Europa kan uitbreken en gevoerd worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 augustus 1960

De Banier | 8 Pagina's

Het Engelse parlement verwerpt de aansluiting bij de Euromarkt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 augustus 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken