Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

JEUGDVERBAND STATENKRING GOUDA

Op 15 oktober j.l. kwam het jeugdverband bijeen onder voorzitterschap van de heer P. Kuyt, (üe de aanwezigen een hartelijk welkom toeriep. De heer Van Buuren uit Capelle a.d. IJssel heeft tijdens die vergadering een uitvoerig referaat gehouden over het onderwerp: „De opkomst van het zionisme en haar gevolgen". Spreker tekende eerst de geschiedenis van het volk Israël in het licht van de Bijbel. Door de verwoesting van stad en tempel verloren de Joden hun nationaal middelpunt en werden verspreid over tal van landen.

De stichter en grondlegger van het zionisme, Theodor Herzl, aldus de heer Van Buuren, heeft bekendheid verkregen met zijn geschrift „Der Judenstaat" (1896). Herzl was de man die het Joods-nationaal Fonds oprichtte in 1901. Met dit geld wer- den in Israël grote stukken land gekocht. De 2e helft der 18e eeuw, aldus inleider, is voor het Jodendom van belang geweest. De Duitse wijsgeer Mozes Mendelssohn vertaalde de Pentateuch (de 5 boeken van Mozes) in goed Duits, waardoor de jonge Duitse Joden in de Duitse taal en het moderne Duitse denken werden ingeleid. Deze wijsgeer heeft grote invloed gehad op de mannen der Franse revolutie, die in 1791 de volledige emancipatie der Joden proclameerden. Men beweert dat door deze revolutie de Joodse dageraad is gekomen. Het grote doel van Herzl, n.l. de stichting van een eigen staat, vond eerst in 1948 zijn beslag, toen de staat Israël werd gesticht met als president Dr. Chaim Weizmann. De Joden beriepen zich daarbij op een besluit van de V.N., waarbij in 1947 de verdeling van Palestina in een Arabische en Joodse staat werd aanvaard.

Spreker releveerde de bange worsteling, die sedert de stichting is ontstaan. Ondanks tegenslagen en oorlogen heeft God dit volk weer een eigen plaats onder de zon gegeven. Vele theologen hebben gezegd „De Joden hebben Christus verworpen, dus hebben zij geen toekomst". Toch mogen we deze konklusie niet zo maar trekken, aldus inleider, die verwees naar de Schriftgedeelten Jer. 16, Ez. 39, Hosea 3.

Inleider eindigde met de vraag: „Verwerpen wij, evenals de Joden de Christus? " In de diskussiegroepen volgde daarna een levendige bespreking, waarbij vooral Romeinen 11 vers 26, 27 en 32 in de diskussie werd betrokken. Zij, die een gestencild exemplaar van deze lezing wensen, kunnen dit verkrijgen door storting of overschrijving van ƒ 0, 50 op giro 306020 t.n.v. K. Jans, Thorbeckelaan 71, Gouda. Tevens nog verkrijgbaar a ƒ 0, 50 per stuk: a. Kerk en staat, b. Het nazisme en c. Het liberalisme. De opbrengst komt geheel ten bate van het staatkundig-gereformeerde jeugdwerk.

De sekr.-penningm. K. JANS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken