Bekijk het origineel

De rede van Ds. Zandt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De rede van Ds. Zandt

3 minuten leestijd

Er is een spreekwoord, dat luidt: „Aanzien doet gedenken"; en een ander: „De gestadige druppel holt de steen". Daaraan gedenkende, vestigen wij nogmaals de aandacht op de uitgave van deze redevoering, welke bij de behandeling van de algemene politieke beschouwingen door Ds. Zandt gehouden is en welke het hoofdbestuur verkrijgbaar heeft gesteld bij de N.V. Drukkerij „De Banier" te Utrecht, postbus 2019.

Over één ding kunnen wij het allen wel eens zijn, namelijk dat deze redevoering, uitgegeven in brochurevorm, spotgoedkoop verkrijgbaar is gesteld. De prijs bedraagt maar 4 cent per exemplaar, zodat men voor ƒ4.— reeds honderd exemplaren in zijn bezit kan bekomen.

Aangezien er laatkomers zijn, die om de één of andere reden maar moeilijk tot een beslissing kimnen komen, zijn wij nog eens op deze aangelegenheid teruggekomen.

Zulke laatkomers zullen er ongetwijfeld betreffende de bestelling van deze brochure ook wel zijn. Ook bestaat er de mogelijkheid. dat er kiesverenigingen zijn, waarin men niet eerder in vergadering bijeen is geweest om een beslissing aangaande de bestelling van de brochure te nemen; of ook mogelijk zijn er nog kiesverenigingen, die nog in vergadering bijeen zullen komen om een beslissing inzake de bestelling van de brochure te nemen. Mede tot de zodanigen richten wij thans een woord van opwekking om spoedig tot bestelling over te gaan. De prijs der brochure behoeft toch allerminst een beletsel te zijn. Men drale dan ook niet langer met de bestelling. Een spoedige bestelling is zeer in het belang van een goede gang van zaken.

De drukkerij weet dan waar zij aan toe is. Bovendien worden er alsdan onnodige kosten vermeden. De redevoering zelf, die in de brochure vervat is, behoeft geen expres woord van aanbeveling. De beginselen van de S.G.P. zijn daarin klaar en helder uiteengezet, en daarin zijn bovendien nog tal van aktuele onderwerpen behandeld, welke de belangstelling van ons volk hebben. Wij hebben nog nim­ mer vergeefs een beroep op besturen, leden en vrienden van de S.G.P. in deze aangelegenheid gedaan, en vertrouwen dat wij dit thans ook niet zullen doen.

De brochure heeft bijvoorbeeld dit voordeel boven de spreekbeurten, welke er, uitgaande van de kiesverenigingen, gehouden worden, dat men met de verspreiding daarvan personen kan bereiken, die nimmer de vergaderingen, waarin dergelijke spreekbeurten plaats vinden, bezoeken, terwijl ook als deze wel bezocht zijn, allicht de bezoeker het één of het ander ontgaat. Dit behoeft bij de lezing van deze brochure, waar men bij de reeds lange avonden de tijd voor heeft, niet het geval te zijn. Dan kan alles beter opgenomen en ook overdacht worden. Daarenboven is het houden van een vergadering toch stellig in vele gevallen voor een kiesvereniging veel duurder dan de verspreiding van deze brochure, die reeds op grote schaal vanwege haar luttele kostprijs voor haar zeker veel goedkoper zal zijn en ook nog doelmatiger is.

Wij gaan ons artikeltje besluiten met een woord van opwekking om de brochure op grote schaal te verspreiden. Daarin heeft men de tijd mee. De avonden zijn thans lang, zoals wij reeds opmerkten, en zij lenen zich bij uitstek voor een rustige en aandachtige lezing van de brochure.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

De rede van Ds. Zandt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken