Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij beginnen direkt met de nieuwe raadsels van

OPGAVE 657

Jongeren:

1. Een tekst uit het boek Lukas bestaat uit 78 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: Op deze 18 32 23 52 62 zal Ik Mijn gemeente bouwen. De oude 8 12 5 47 71 69 nam het Kindeke Jezus in zijn armen. 14 34 21 61 29 49 is dezelfde als Jerubbaal. De grootmoeder van Timotheüs heette 72 17 19 46. Tekenen op de aarde 33 15 75 4 39 68 38 (Hand. 2). De 54 37 11 55 13 des Heeren, die maakt rijk. Hoewel wraak doende over hun 36 77 64 27 20. De tweede zoon van Jozef heette 67 50 57 51 53 30. Elk houdende twee of drie 25 3 1 66 74 31 40 43 (Joh. 1—3). Die de bestraffing verlaat, doet 60 2 76 73 48 10 (Spr. 10). 28 24 16 70 42 is een jaargetijde. Mijn tong is een 26 41 7 eens vaardigen schrijvers (Ps. 43— 46). Gij zult de Heere uw 6 35 58 63 houden (Matth. 5). Het ene 44 9 22 is weggegaan (Openb.). Zijn discipelen begonnen 45 78 56 59 te plukken. 65 moet geraden worden.

2. Vul de ontbrekende woorden in: a. Wat is zoeter dan ? b. Het is niet in de gelegen (Lukas 10-13). c. De geeft Hij genade (1 Petr. na hoofdstuk 3). d. Zijn is onder ons tot op deze dag (Hand. 1-4). e. Opdat ik mijn broeder niet (1 Kor. 6-9). f. Laat u tuchtigen, gij der aarde (Psalm 2). g. Zo zult gij allen vergaan (Lukas 11-14). h. En de goudsmid overtrekt het met (Jes. 38-42). Welk woord vormen de eerste letters van de ingevulde woorden?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Mattheüs 23. a. Zij hadden alle dingen gemeen. b. Maar wat hebben deze gedaan? c. Er zijn dingen, die zwaar zijn om te verstaan. d. Zij zullen komen van oost en west, van noord en zuid. e. Dan zullen zij komen en zich voor Hem nederbuigen.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 116 letters. Zoek dit tekstgedeelte aan de hand van de volgende gegevens: Johannes schreef de Openbaring op 47 13 22 55 113 32. Jakob kreeg bij 11 5 17 68 99 de naam Israël. Mijn sap werd veranderd in 106 27 78 1 10 67 14 28 107 16 50 73 76. Saul stelde David aan tot zijn 51 6 47 71 111 42 45 12 60 90 105. Ik heb u onder Mijn volk gesteld tot een 30 101 57 58 25 74 46 70 85 34. In 62 3 69 87 53 75 102 op de zee. De meerdere zal de mindere 103 21 98 38 63 116. 96 31 95 9 26 15 43 19 is een werkdag. Zo 48 20 36 64 37 88 als goud. Op snelle paarden zullen wij 53 97 29 65 80 (Jes. 29—31). Zij bogen eerst hun 100 66 40 61 52 2. Zijt dan oprecht gelijk de 93 108 21 81 104 7. Noach dichtte de 83 44 8 79 116 met pek. De rechterhand des Heeren doet krachtige 114 86 72 4 92. Hoewel wraak doende over hun 23 24 112 110 18. Zij 35 91 54 115 2 wat kwaad was in de ogen des Heeren. De kinderen 109 77 39 41 80 het weer, hoewel het hun verboden was. De val van 84 49 59 huis was groot. Een van Lamechs vrouwen heette 94 89 56. Juda's moeder heette 99 33 82.

2. Maak uit: BACCAJOELSMURADARAZÜS vier namen, twee uit het Oude en twee uit het Nieuwe Testament.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken