Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

7 minuten leestijd

Oudejaarsavond. Als dit laatste nummer van ons partijblad in 1960 onder uw aandacht komt, resten nog slechts enkele uren en dit jaar is weer vergleden in de maalstroom der eeuwen. Hierdoor worden wij weer sterk bepaald bij de vergankelijkheid van alle aardse dingen. De dichter zingt er van in Ps. 102 : 15:

Als een kleed zal 't al verouden; Niets kan hier zijn stand behouden;

Wat uit stof is, neemt een end Door de tijd, die alles schendt. Maar Gij hebt, o Opperwezen, Nooit verandering te vrezen; Gij, Die d'eeuwen acht als uren, Zult all' eeuwigheid verduren.

God heeft de eeuw in ons hart gelegd. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Mozes zegt: „Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig, of zo wij zeer sterk zijn tachtig jaar, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen". Hoe is dat in het achterliggende jaar voor velen werkelijkheid geworden. Wat een dierbare panden moesten worden afgestaan aan de dood. Vele vrienden en warme voorstanders der S.G.P., die het jaar 1960 zijn ingegaan, hebben in dit jaar het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Sommigen zijn plotseling heengegaan, anderen door ziekte of ongeval overleden. Vele rouwadvertenties moesten worden geplaatst bij het heengaan van even zovele leden en bestuursleden der kiesverenigingen. Met weemoed gaan onze gedachten uit naar de achtergelaten betrekkingen, die eenzaam hun weg vervolgen. Die een ledige plaats hebben gekregen in hun huis en hart. Mocht de Heere deze ledige plaats in hun hart genadiglijk met Zijn tegenwoordigheid vervullen, dan zal er een volkomen berusting komen in Zijn beleid.

Maar niet alleen weemoed vervult ons hart. Ook dankbaarheid dat er nog zoveel blijken van liefde en medeleven waren met het werk ter verbreiding der beginselen, die overeenkomstig het Woord van God zijn. Wij leven in een wereld, die zich haast naar zijn ondergang. De ongerechtigheid neemt hand over hand toe en God is geen ledig toeschouwer van het kwade. Laten wij dan door woord en geschrift blijven getuigen tegen de antichristelijke geest van de tijd. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.

De liefde tot het beginsel kwam ook in de afgelopen week weer sterk naar voren. Niet minder dan ƒ 334, 43 werd door de vrienden en vriendinnen bijeengebracht tot steun van het werk der partij en bedoeld voor lektuurverspreiding. De verantwoording der giften is als volgt:

P.J.Th.d.B. te L.R.W. ƒ 25.—; D. W.d.H. te W. ƒ 5.—; W.J. te R. (voor de propaganda) ƒ 5.—; E F. te H. ƒ 10.—; fam. CJ.v.W. te O. ƒ 10.—; M.M. te M. ƒ 3.75; koUekte gehouden op de ledenverg. der kiesver. te Leiden op 13-12 ƒ 24.33; dit bedrag ontvingen wij met het volgende bijschrift: Mogen allen, die met hart en ziel de beginselen der Staatkundig Gereformeerde Partij, gegrond op Gods onfeilbaar Woord, zijn toegedaan, hun giften zenden. Die met veel aardse goederen door de Heere zijn bedeeld, geven met gulle hand, terwijl het penningske der weduwe dankbaar door de penningmeester aanvaard wordt. Betoont nu, wat 't beginsel der S.G.P. u waard is. (Ik stem van harte in met deze opwekking van de Leidse sekretaris der kiesvereniging).

M.M. te M. ƒ 5.—; R.B. te M. ƒ 2.50; K.d.J. te U. ƒ 3.—, onder het motto: Is bedoeld om mede te helpen om dit jaar aan de ƒ 5000, — te komen. W.K. te L. via de heer P. Bijl te Numansdorp ƒ 2.50 als overbetaling bij de bestelling van het boek „Het calvinistisch beginsel". Bestelt u nu ook een exemplaar bij de heer Bijl? Er is nog een vrij grote voorraad en er kan pas gedacht worden aan een nieuwe uitgave als de oude verkocht is. Dit even er tussen door. Een Banierlezer te K. ƒ 10.—; kiesver. Enkhuizen ƒ 2.50; kiesver. te Wons ƒ 1.50; N.N. te H. ƒ 20.—; via De Banier ontvangen via agent T. de Kruyf van T.v.'tP. te B. ƒ 10.—; voorts via De Banier van E.P.W. te W. f 10.—; alsmede 87 overbetalingen abonnementsgeld, die tezamen ƒ 184.35 opbrachten, en wel van:

T.H. te A. ƒ 2.50; J.R. te A. ƒ 1.25; G.C.L. te B. ƒ 1.—; D.d.W. te G. ƒ 0.25; W.v.d.V. te K. ƒ 2.25; P.M. te K. ƒ 0.50; J.v.V. te L. ƒ 1.25; J.d.L. te N. ƒ 1.25; G.J.V.H. te O. ƒ 2.50; C.L.M, te R. ƒ 0.75; N.M. te R. ƒ 1.25; P.v.P. te R. ƒ 1.25; P.K. te S. ƒ 1.25; G.V. te V. ƒ 0.25; M.A.K. te V. ƒ 0.25; M.L. te Zd.B. ƒ 1.25; J.R. te Zw. ƒ 5.—; G.v.D. te B. ƒ 1.25; J.v.D. te A. ƒ 19.15; G.L. te A. ƒ 2.50; J.G. te A. ƒ 1.25; M.C.d.E. te E. ƒ 2.25; A.v.L. te G. ƒ 1.25; T.H. te H. ƒ 1.25; P.K. te K.a.d.IJ. ƒ 2.50; T.d.L. ƒ 0.25; M.C. v.d.B. te N. ƒ 2.25; G.J.R. te N. ƒ 2.25; K.d.J. te N. ƒ 6.25; A.T.B, te O.a.d.IJ. ƒ 1.25; G.K. te R. ƒ 1.25; J.J. te S. ƒ 1.25; K.C.B, te V. ƒ 2.50; J.B. te W. ƒ 1.25; W.H. te W. ƒ 1.25; P.A.S. te IJ. ƒ 1.25; W.d.L. te P. ƒ 6.25; J.B. te St.Ph. ƒ 0.25; G.v.d.B. te A. ƒ 0.25; mej. S.S. te A. ƒ 0.25; CV. te A. ƒ 2.25; J.W. te A. ƒ 1.25; H.v.d.G. te A. ƒ 6.25; A.v.S. te B. ƒ 3.75; H.d.H. te B. ƒ 3.75; M.R. te E. ƒ 0.25; S.B. te G. ƒ 6.25; M.N. te L.a.d.V. ƒ 1.25; H.K. te S. ƒ 1.25; H.B.D. te T. ƒ 2.50; J.M. te W. ƒ 0.25; M. v.d.B.-D. te B. ƒ 2.25; J.S, te K. ƒ 1.25; J.V.D. te A. ƒ 0.75; C.v.H. te B. ƒ 1.25; J.C.V.M. te B. ƒ 2.50; K.M. te L. ƒ 1.25; J.S. te O.a.d.IJ. ƒ 6.25; W.d.V. te R. ƒ 0.25; J.B. te S. ƒ 1.25; A.G. te T. ƒ 1.—; "E.L. te V. ƒ 0.25; J.S. te A. ƒ 2.25; J.V. te A. ƒ 6.25; J.D.V.B. te B. ƒ 0.30; J.v.d.V. te B. ƒ 1.25; J.H.R. te B. ƒ 0.50; L.G. te D. ƒ 2.50; J.O. te D. ƒ 2.25; W.v.O. te G. ƒ 1.25; N.v.A. te G. ƒ 0.75; E.A.d.B. te H. ƒ 0.25; J.Th.v.d.B. te J. ƒ 1.25; A.F. te M. ƒ 1.25; T.J.d.J. te L. ƒ 1.25; W.O. te M. ƒ 6.25; A.V. te N.L. ƒ 1.25; N.J. te O.T. ƒ 1.25; M.V.D. te O. ƒ 1.25; J.V.H, te St.Ph. ƒ 0.25; P.v.d.W. te St.Ph. ƒ 1.25; N.N. ƒ 1.25; J.V. te S. ƒ 1.25; CV. te S. ƒ 4.15; E.S. te S. ƒ 0.25; J.d.K. te V. ƒ 2.25; G.J.M. te Z. ƒ 11.25; H.K. te Z. ƒ 0.25; G.V. te Z. ƒ 0.25.

Onze hartelijke dank aan alle vrienden en vriendinnen, die hetzij met een direkte gift aan de penningmeester of met een gift resp. overbetaling op het abonnementsgeld via De Banier ons werk zo krachtig steunden. Wij houden ons verder aanbevolen. Het gironummer van de penningmeester is 119560. Adres Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. De intensieve aktie tot werving van nieuwe abonnees had weer een prachtig resultaat. Er werden de afgelopen week 30 nieuwe abonnees ingeschreven, en wel uit de volgende plaatsen:3 abonnementen uit Bameveld, Maarn, Pijnacker en Sliedrecht; 2 uit Leersum en Zoetermeer; 1 uit Breukelen, Ede, 's-Gravenhage, 's-Gravenland, Kampen, Kesteren, Maartensdijk, Raamsdonkveer. Randwijk, Ridderkerk, Rotterdam, Serooskerke, Utrecht en IJsseknuiden.

De kiesvereniging te Asperen gaf 15 adressen op voor proefnummers, Maarn 19. Wij danken alle vrienden, die hun medewerking verleenden en nog verlenen van harte voor hun hulp. Wij mogen terugzien op een jaar, waarin vele abonnementen konden worden geboekt door de gezamenlijke inspanning van velen. Wij hopen, zo de Heere ons krachten geeft, deze aktie ook in het nieuwe jaar voort te zetten en rekenen op aller medewerking. En moge de Heere ons werk met Zijn onmisbare zegen bekronen.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken