Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

5 minuten leestijd

Het jaar 1960 ligt weder achter ons. Wij zijn een nieuwe jaarkring ingetreden. Wat dit ons zal brengen, is voor ons onbekend. Een jaar is maar kort en ras voorbij, maar daarin kan toch heel wat voorvallen waarop we in 't geheel niet gerekend hadden. Het kan ons stervensjaar worden, en daarom is het wel zeer gewenst te allen tijde bereid te zijn om voor de Rechter van hemel en aarde te verschijnen, waaraan veelal in 't minst niet gedacht wordt. Velen hebben de overgang van het jaar in lichtzinnigheid doorgebracht. Sommigen hunner met het afschieten van allerlei knalprojektielen, tot grote hinder van hun medemensen, waartegen de politie had aangekondigd dit jaar scherp te zullen optreden.

Anderen hadden een dode te betreuren, wiens heengaan bij hen zulk een ledige plaats achterliet, waarvan zij de schrijnende wonden op de Oudejaarsdag stellig hebben gevoeld.

Naar hen gaan onze gedachten thans uit en wij zijn met hun verlies begaan, maar kunnen niet de troost bieden, welke wij hun gaarne zouden geven.

Met dit al ligt er weer een jaar achter ons, waarvan we eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen. Met de verandering van dit jaar is de heersende onrust niet weggenomen. Het is nog overal vol van onrust in de wereld, zodat wij kunnen schrijven: onrust hier en onrust daar en onrust overal onder de mensen.

In het bijzonder wel in de Kongo en in België, waar het nog verre van rustig is. Met het oog daarop heeft de sekretaris-generaal Hammarskjoeld besloten zich in het begin van januari naar de Kongo te begeven.

Of zijn bezoek de rust zal brengen dient wel zeer betwijfeld te worden, omdat de gemoederen te zeer met wrok en wrevel vervuld zijn. Wat België betreft, dit land heeft een verscherping van de toestand te zien gegeven.

De Belgische regering wees andermaal een socialistische eis, het parlement onmiddellijk bijeen te roepen, van de hand. De rijkswacht maakte voor het eerst gebruik van traangasbommen in Gent, teneinde een menigte betogers, die zich aan geweldpleging te buiten ging, uiteen te jagen. Ook in Brussel werden vrij veel vernielingen aangericht. Blijkens gegevens die het linkse vakverbond omstreeks het middaguur van donderdag 29 december heeft verstrekt, heeft de stakingsbeweging zich uitgebreid in de Vlaamse provincies, en voor wat Antwerpen en de kust betreft, is dit van regeringszijde bevestigd. De Antwerpse haven is wederom lamgelegd. Aan de kust is het verkeer van de buurtspoorwegen ernstig gestoord. Nu het stakingsfront langzaam verder begint af te brokkelen, poogt men van socialistische zijde de stemming er in te houden met massa-betogingen. Voor de derde achtereenvolgende dag demonstreerden duizenden vakbondsleden in Brussel. Zij schreeuwden in spreekkoor: „Eyskens aan de galg!" een leuze, op traditionele wijze begeleid door schrille fluitjes.

Tijdens de mars door de stad wierpen zij met stenen talrijke ruiten in, onder andere van bankgebouwen en van twee rooms-katholieke dagbladen.

Een auto van de posterijen werd omver gegooid en in brand gestoken, waarbij echter geen ernstige konflikten met soldaten en politie voorkwamen.

In Antwerpen trokken 29 december omstreeks 20.000 personen door het centrum van de stad. Een groep poogde het centraalstation binnen te dringen, wat tot een ware veldslag met de politie leidde, die tegenover keien en flessen traangasbommen stelde. Honderd rijkswachters veegden later met het geweer in de aanslag het stationsplein schoon, waarbij verscheidene gewonden onder de stakers vielen.

De socialistische trammannen van Brussel besloten hun voor 48 uur geproklameerde staking met 24 uur te verlengen. Overigens reden er meer trams en bussen in Brussel dan een dag tevoren. De rode leiders, beseffend dat de nood in vele arbeidersgezinnen begint te heersen, deelden mede dat er geld zal worden uitbetaald, dank zij de steun van het internationaal verbond van vrije vakverenigingen.

Koning Boudewijn en koningin Fabiola zijn tegen het advies van de regering in België teruggekeerd. Het ministerie vreest dat de vroegtijdige thuiskomst van de koning tot verkeerde konklusies zal leiden betreffende zijn vastberadenheid.

De socialistische stakingsleiders hebben van hun kant verklaard, dat de terugkeer van de koning geen verandering brengt in de staking, welke desnoods tot na nieuwjaar zal worden voortgezet. Uit dit alles blijkt dat het nog steeds hard tegen hard gaat, waarbij zelfs een gevecht in het parlement tussen de parlementsleden is voorgekomen. Het vertalen van deze stakingen treedt wel helder en klaar aan de dag.

In Abessinië is inmiddels de rust weergekeerd. De keizer heeft aangekondigd dat hij wraak zal nemen tegen hen, die tegen hem in verzet zijn gekomen. Hij heeft het barbaarse middel toegepast om de lijken van twee opstandelingen ten toon te stellen en het nemen van verdere wraaknemingen aangekondigd.

In het kort nog het navolgende. Er is een akkoord over de handel tussen West-Duitsland en Oost- Duitsland en de Russische regering tot stand gekomen. Bondskanselier Adenauer en de Russische ambassadeur hebben een oplossing voor de moeilijkheden gevonden en zijn overeen gekomen dat het akkoord, dat de handel regelt voor 1961 tot 1963, zo spoedig mogelijk ondertekend zal worden.

Betreffende de verstandhouding tussen Amerika en Rusland blijkt de Russische regering er op te staan deze te verbeteren, wat stellig niet naar de zin van de Chinese regering zal zijn, welke de Amerikaanse regering beschuldigd heeft dat zij agressie gepleegd heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken