Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wat is dat een tijd geleden, dat ik mij weer aan het schrijven zet voor de jeugdrubriek. De laatste twee stukken lagen al geruime tijd op de drukkerij, zoals jullie wel zult bemerkt hebben aan de raadsels, die op de tijd vóór Kerstmis waren ingesteld. De lange redevoeringen van de Kamerleden en de groter geworden letter van „De Banier" maakten dat er voor de stukken voor de jeugd geen plaats was. Ook het vermelden van de oplossingen moest er bij inschieten.

Doch genoeg. Hartelijk dank voor de nieuwjaarswensen, welke mij in brief en mooi gekleurde kaarten werden toegezonden! Wederkerig alle neven en nichten met hun ouders en verdere familieleden des Heeren onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid toegewenst. We zullen het hierbij laten om niet te lang te worden, anders kan het weer niet in „De Banier". Daarom gaan we maar direkt over tot het geven van de nieuwe raadsels, na echter eerst — het schiet me net te binnen — nog even een hartelijk welkom te hebben toegeroepen aan de navolgende nieuwe neven en nichten Wijnand Bos te Lunteren; Cebe te Brandwijk; Jan van Ewijk te Tuil en 't Waal; l«en Guiljam te Temeuzen; Comelis van 't Hof te Dordrecht; Mattie Oreel te Amemuiden en Greetje Vermetüen te Benthuizen. Thans volgen dan de raadsels van

OPGAVE 659

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte bestaat uit 62 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 11 20 7 4 45 50 58 is de naam van een koning, die in de gevangenis zich voor God verootmoedigde. David stond tegenover 26 57 39 59 28 60 23 en doodde hem. 1 40 35 30 was een Edomiet ten tijde van koning Saul. De broeders van Jozef verkochten hem te 43 54 25 61 51 19. Van elk 33 49 15 56 woord moet de mens eenmaal rekenschap geven. 3 36 29 22 51 Is een dorp in het voormalige Indië. De 55 62 52 ligt airede aan de wortel der bomen. 6 15 19 is een getal beneden tien. 8 27 59 2 zijn er die getuigen op de aarde (1 Joh.). In 17 41 14 benauwdheden zal Hij u niet verlaten (Job 5). In zijn droom zag Farao 53 9 46 44 16 vette koelen. Van de tien gereinigde melaatsen kwamen er 37 12 5 24 13 niet bij de Heere Jezus terug. 54, 32 42 is een boom. 38 18 48 is een werktuig van hout en ijzer. 47 21 10 is hetzelfde als een priem. Een pan, die 21 31 34 is, laat water door.

2. Noem de naam van: a. een koning, die naar een zogenaamde waarzegster ging. b. de zoon van Hagar. c. de vader van Eehabeam. d. een wetgeleerde ten tijde van Nehemia. e. de vrouw, die zeide: Uw God is mijn God. f. een kopersmld uit de Handelingen. Welke naam vormen de eerste letters van de boven gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit één der psalmen tussen Psalm 120 en Psalm 126. a. De vijanden hebben onze bezittingen geroofd. b. De aangeboden hulp kwam te Iaat. c. Wie is aan onze God gelijk? d. De Heere woont in het verhevene. e. Zij hebben de steden verwoest. f. Gij zult zijn naam heten Johannes. g. De vrouwen gingen des morgens vroeg naar het graf. h. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt.

Onderen:

1. Een tekstgedeelte uit Markus bestaat uit 58 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 37 46 17 31 betekent gehucht. De bewoners van 50 56 6 4 53 worden leugenachtig, kwade beesten, luie buiken genoemd. 16 13 18 geeft met blauw een groene kleur. Haman had 35 30 8 39 zonen. 9 19 40 48 58 is gelijk 49 15 14 23 7 is een getal beneden vijftien. De hele schepping wordt het 33 57 44 47 3 42 genoemd. 26 34 54 27 45 betekent: rots. 36 41 29 is gelijk 21 52 25 is een plechtige belofte. 5 is de eerste letter van de naam van koning Nahas, koning der Ammorieten (1 Kron. 17—20). 16 2 22 38 11 was een broer van Abraham. 55 51 10 28 24 was de eerstgenoemde van de hoofden der Levieten, door Dar vld aangewezen om de ark naar de stad Davids te brengen. 20 43 32 is de kleur der reinheid. 12 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. Bileam's vader. b. het werelddeel waarin Perzië ligt. c. een jeugdig Evangelist. d. de koning, die hout aan Salomo leverde. e. de stamvader der Joden. f. de moeder van Johannes de Doper. g. de koning, die te licht bevonden werd. h. de raadsman van koning David. Welke naam vormen de eerste letters van de bovengevraagde namen?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet Ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken