Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Betreffende de giften, die het afgelopen jaar binnen kwamen, kon ik u de vorige week melden, dat wij de ƒ 5000, — tot op ƒ 23, 50 genaderd waren, waardoor de verwachting gewettigd was, dat wij met de giften, die nog per 31 december moesten binnen komen de ƒ 5000, — zouden overschrijden. Dit is echter niet gebeurd, daar de girodienst op 31 december blijkbaar niet heeft gewerkt en de girostrookjes der eerstvolgende giften alle gedateerd waren 2 januari 1961. Deze giften vallen derhalve in het nieuwe boekjaar. Eén mijner vrienden in het centrum van het land heeft het ontbrekende bedrag voor zijn rekening genomen, zodat wij, werkelijk een bedrag van VIJFDUIZEND GUL­ DEN hebben binnen gekregen. Omdat u allen zo intens met deze aktie hebt meegeleefd, heb ik de moeite genomen te onderzoeken hoe dit bedrag is samengesteld. Het zal u interesseren te vernemen, dat bijna 15% door de besturen der kiesverenigingen werd afgestaan, terwijl ruim 85% door partikulieren werd bijgedragen, en wel als volgt:

Derhalve bedraagt net totaal der vrijwillige giften van partikulieren zonder de vrijwillige bijdrage der kiesverenigingen de grote som van ƒ 4.279, 50. Wij danken die vriend, die het totaalbedrag volgestort heeft zeer voor zijn bereidwilligheid.

U ziet welk een groot bedrag door •de offervaardigheid van velen bijeen kon worden gebracht. De achterstand in de financiën, die door de zeer intensieve propaganda in 1959 was ontstaan, is hiermede geheel weggewerkt. Er is geen sprake meer van een rood saldo, integendeel, er is reeds een overschot ontstaan boven de normale inkomsten der partij.

Wat gaan wij nu verder doen? Zal het zijn „Op de plaats rust"? Dat zult ge van mij niet verwachten. Wij willen dit jaar een aanvang maken met de verspreiding van lektuur, maar dan moeten de giften blijven binnen stromen. Van velen mochten wij een bijdrage ontvangen, eveneens van veel kiesverenigingen. Er bleven echter nog meer aan de kant staan, dan dat er meededen. Dit moet in 1961 natuurlijk veranderen. Wij rekenen dit jaar op een verdubbeling der giften en stellen het streefbedrag per 31 december op ƒ 10.000, —. Zeg nu niet, dat dit niet te verwezenlijken is, want dit hebt u in 1960 wellicht ook gedacht. Als ieder zijn plicht doet, komt dit bedrag er. Wij kunnen hiermede minstens 50.000 brochures in het noorden van het land verspreiden.

De eerste week van het jaar is al goed ingezet, van 2 tot 6 januari. Er kwam ƒ 182, 60 binnen, als volgt gespecificeerd: W.K. te O. ƒ 2, 50; gift uit Staphorst ƒ 20, —; M.L. te B. ƒ 4, 10; K.S. te B. ƒ 3, —; J.S. te B. ƒ 2, 90; P.C.S. te R. ƒ 10, —; kiesver. Berkenwoude ƒ 20, —; kiesver. Puttershoek ƒ 3, —; opbrengst ledenvergadering 3-l-'61 te Schoonhoven voor de lektuurverspreiding ƒ 25, —; W.V. te R. ƒ 15, —. Voorts 40 overbetalingen abonnementsgeld totaal ƒ 77, 10 van de volgende vrienden:

A.W.v.d.M. te Z. ƒ 0, 25; R.D. te L. ƒ 0, 25; G.V. te A.a.d.R. ƒ 1, 25; G.S. te A. ƒ 1, 25; M.v.G. te B. ƒ 1, 25; J.G.v.G. te D. ƒ 0, 25; C.v.G. te 's-G. ƒ 0, 25; J.V. te 's-G. ƒ 2.25; B.d.J. te G. ƒ 1, 25; A.v.W. te H.I. A. ƒ 0, 25; J.C.O. te H. ƒ 6, 25; J.H. te K. ƒ 1, 25; D.v.d.W. te K. ƒ 2, 50; T.B. te K. ƒ 6, 25; H.W. te K. ƒ 1, 25; C.W. te L. ƒ 1, 25; J.v.d.H. te L. ƒ 1, 25; J.V.S. te L. ƒ 1, 25; H.V.Z. te N.T. ƒ 1, 25; T.M. te P. ƒ 3, 75; A.v.d.B.D. te P. ƒ 1, 25; H.V. te S. ƒ 1, 25; G.H.G. te T. ƒ 2, 50; A.S. te T. ƒ 6, 25; A.v.E. te U. ƒ 1, 25; K.d.O. te A. ƒ 0, 75; N.V. te A. ƒ 1, 25; C.T.B, te K.a.d.IJ. ƒ 1, 25; J.v.R. te M. ƒ 1, 25; A.G. te N. ƒ 1, 25; G.C.d.O. te R. ƒ 2, —; L.C.S. te W. ƒ 0, 25; J.T. te B. ƒ 0, 25; C.M. te H.I.A. f 0, 10; W.V.D. te H.t.H. ƒ 0, 25; P.V.D. te V. ƒ 1, 25; C.K. te W. ƒ 6, 25; A.B.G. te Z. ƒ 1, 25; J.J.M. te S. ƒ 6, 25; N.N. te W. ƒ 6, 25.

Wij danken de milde gevers en geefsters zeer voor hun medeleven. Het gironummer van de penningmeester der S.G.P. ten name van C. Jansen is 119560, adres Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

De stroom van nieuwe abonnementen in de eerste week van het nieuwe jaar heeft ons verheugd. Er konden weer 35 nieuwe abonnees worden ingeschreven. De heer G. van Beek te Bennekom boekte er 6. De heer G. van Dalen noteerde er weer 2 in Beekbergen en de heer W. van Lenten te Dirksland eveneens 2.

De overige aoonnementeh kwar men uit de volgende plaatsen: 1 uit Aagtekerke, Abbenes, Assen, Boskoop, Dodewaard, Haarlem, Hierden, Meerkerk, Nederhemert, Oene, Oldenbroek, Oostzaan, Ouddorp, Vlaardingen, Wouterswoude en Zoetermeer, 2 uit Amsterdam, Delft en Rotterdam en 3 uit Harderwijk. Wij danken alle vrienden hartelijk, die aan de totstandkoming van dit grote aantal hun medewerking verleenden. Wij hopen dat deze werfkampagne ook in 1961 krachtig zal worden voortgezet. Werkt allen hieraan mee. U hebt in het afgelopen jaar verrassende resultaten gezien. Als u het adressenmateriaal aan de N.V. De Banier te Utrecht verschaft, worden 4 weken achter elkaar proefnummers naar deze adressen gezonden. Daarna wordt van u verwacht, dat u bij een persoonlijk bezoek de geadresseerden door een abonnement aan ons verbindt. Meer dan 700 nieuwe abonnees werden in het afgelopen jaar geboekt. Ook deze lezers wek ik op aan de doorwerking der Staatkundig Gereformeerde beginselen mede te werken door het werven van nieuwe abonnees en ons werk ook op andere wijze te steunen. En moge de Heere Zijn onmisbare zegen over al dit werk willen gebieden.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken