Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

5 minuten leestijd

Welk een ontzettende gevolgen heeft toch de zondeval met zich gebracht. Wat een haat en vijandschap tussen de mensen en de volkeren onderling, want die haat, vijandschap en wrevel vinden in de zondeval in het Parar dijs hun oorzaak. De eerste gevolgen werden al zichtbaar toen Kaïn zijn bloedeigen broeder Abel doodsloeg en wat hebben er nadien al niet een moorden en doodslagen plaats gehad. Tot op de dag van vandaag gaat dat maar door. Een mensenleven wordt bij velen niet meer geteld. Het is zelfs meermalen voorgekomen, dat iemand om een kwartje een moord begin alsof dit de gewoonste zaak van de wereld is.

Ook moorden met staatkundige achtergronden hebben er veelvuldig plaats. Zeer kortgeleden werd daarvan nog weer een bewijs geleverd in de stad Oran in Algerije. Nauwelijks was president De GauUe met de president van Tunis, Bourguiba, tot overeenstemming gekomen inzake de voorstellen, welke aan de nieuwe koning van Marokko en de leider der Algerijnse opstandelingen, Perhat Abbas, zouden worden voorgelegd of uit Oran kwam het ontstellende bericht, dat aanhangers der Algerijnse opstandehngen daar weer afschuwelijke terreurdaden hadden verricht.

Zij hebben namelijk een auto, waarin zich twee Franse vrouwen en de chauffeur bevonden, aangehouden en deze, na er benzine over gegoten te hebben, in brand gestoken en de inzittenden belet de auto te verlaten. Het gevolg was, dat de vrouwen levend verbrandden, terwijl ook de chauffeur later aan de bekomen brandwonden overleed. De daders zijn al spoedig achterhaald, het bleken drie jongeUeden te zijn van 20, 19 en 17 jaar, behorende tot een groep fanatieke moslims, dat zijn mohammedanen. Niet alle mohammedanen in Algerije staan echter aan de kant der opstandelingen. De meesten moeten niets van hen hebben. Men denkt dan ook, dat de jeugdige misdadigers op aanwijzing van het Fransgezinde deel der moslimbevolking zijn gegrepen. Behalve in Oran zijn ook in het

oostelijk deel van Algerije slachtoffers van terreur gevallen. Franse troepen vonden daar de dode lichamen van de burgemeester van een plaats in dat gebied, van diens sekretaris en van een politieman. Van de daders, ook re­ bellen, werden er door Franse troepen een vijftal gedood. Voorts werden in een tijd van 24 uur zeven mohammedaanse burgers door rebellen om het leven gebracht, terwijl er van de rebellen in die tijd 60 werden gedood en ongeveer 20 gevangen genomen. Van rust is in Algerije derhalve nog lang geen sprake.

Ook met de voorstellen, waarmede Ferhat Abbas persoonlijk wel akkoord ging, schijnt het nog niet zo vlot te verlopen. President De Gaulle en president Bourguiba hebben samen wel een mooi plan in elkaar gezet, waarmede ook koning Hassan II van Marokko akkoord ging, maar Ferhat Abbas heeft het in deze niet alleen voor het zeggen, ook de andere leiders hebben een stem in het kapittel. En nu is wel reeds gebleken, dat de andere leiders van de F.L.N. niet van plan zijn zo maar zonder meer te aanvaarden wat hun door De GauUe, Bourguiba en koning Hassan werd voorgezet. Zij trachten zoveel mogelijk koncessies te verkrijgen door hun eisen te verzwaren. Zo eisen zij voor elk gesprek met Frankrijk over een bestands- en vredesregeling de garantie, dat elke toekomstige Algerijnse regering de volledige politieke soevereiniteit over de gehele Sahara zal krijgen. Als men nu bedenkt, dat de andere partijen voorstaan, dat de Sahara gezamenlijk door Marokko, Tunis, Algerije en Frankrijk moet worden beheerd, dan is het duidelijk, dat deze kwestie vooreerst nog niet is opgelost. Temeer, daar de Algerijnen over de verdeling van de ekonomische exploitatie en van de opbrengsten van dit rijke gebied pas later wUlen spreken. Ook hebben zij het onder Franse soevereiniteit blijven van de belangrijke basis Mers-el- Kebir als onaanvaardbaar afgewezen. Het Algerijnse konflikt is dus voorlopig nog niet opgelost. Wat de toestand in de Kongo betreft, stond de konferentie, welke Kasavoeboe, Ileo, Tsjombé van Katanga en Kalondjé op Madagascar hielden, in het middelpunt der belangstelling. «Het einde was echter nog niet te zien, daar er in de Kongo nog steeds een deel is waar de aanhangers van de om het leven gebrachte Loemoemba de maxïht in handen hebben en daar een „tegenregering" vormen. Deze tegenregering staat geheel onder invloed van Afrikaans-Aziatische landen, die met het kommunistische blok deze tegenregering als de enige wettige regering van Kongo beschouwen en derhalve al het mogelijke doen om de besprekingen OP Madagascar te boycotten. Volgens de laatste berichten schijnen de op Madagascar aanwezige leiders nu zo ver gekomen te zijn, dat ze van de Kongo een statenbond willen maken met Leopoldstad als een neutrale zone. In deze stad zou dan een raadgevende kommissie moeten worden gevormd van ministers uit elke staat. Deze ministerkommissie moet dan als bondsregering fungeren. Voorts heeft de konferentie aan de sekretaris- ! oeneraal van de Verenigde Na- Hies, Hammarskjoeld, een telegram gezonden, waarin zij hun verontwaardiging uitspreken over het besluit om Indiase troepen naar de Kongo te zenden. En wat Indonesië betreft, dit heeft weer een nieuwe stunt uitgehaald om Nederland te treffen. ;Het heeft nu radikaal met Neder- •land gebroken door de vergun- ; ning om de Nederlandse belangen |in Indonesië door Engeland te '^laten behartigen, waartoe enige tijd geleden werd overgegaan, in te trekken. Voor de spijtoptaniten, die nog steeds op een visum 'voor Nederland wachten, is deze {maatregel funest, daar de mogelijkheid naar Nederland te kunnen gaan hierdoor voor hen on- Imogelijk wordt gemaakt. Minis- Iter Luns is nu naar Engeland gelgaan om de situatie met de Britse •iregering te bespreken, waarbij 5 hij dan tevens in de gelegenheid "zal zijn over deze kwestie te spreuken met regeringsleiders van laniden van het Bjitse Gemenebest, idie thans in Londen bijeen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken