Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Voordat we de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de namen gaan vermelden van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 661 tot en met 664 een prijs verkrijgen. Het zijn in alfabetische volgorde de navoigcii^.e lieven en nichten: 1. Ko Dingemanse te Middelburg. 2. Jan van E wijk te Tuil en 't Waal. 3. Aartje en Cornells Mandersloot te Driebergen. 4. Rafel den Ouden te Nw. Lekkerland. 5. H. W. Reyersen van Buuren te Montfoort. 6. Johan de Ridder te Middelburg. 7. Tina Stomphorst te Hilversum. 8. Gerrit Verkuil te Stolwijk. Ieder der hier genoemde neven en nichten mag nu een boek kiezen uit het hieronder voorkomende lijstje. Zodra de keuze gemaakt is, neme men een briefkaart (postzegel van 8 cent er op) en schrijft dan aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, welk boek men gaarne wil hebben. Indien men de op het lijstje voorkomende boeken al in bezit mocht hebben, kan men bij hetzelfde adres een ander lijstje aanvragen. Hier volgt het lijstje: Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. Willem Farel II. 5. De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Die Poolse jongen. 3. Tessa en Fonia. 4. Driemaal Kerstfeest in één week. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: 1. Lieske. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 670

Jongeren.

1. In 1 Samuel 3 komt een tekstgedeelte voor, dat men kan vinden door uit elk der onderstaande zinnen een woord te nemen en de woorden naast elkaar te plaatsen. a. Want Hij heeft de koperen deuren gebroken. b. Tot mijn dienstknecht: doe dat en hij doet het. c. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. d. En zie, het was alles zeer goed. e. Die ook de verrader geworden is.

2. Een naam, voorkomend in het boek Lucas, bestaat met bijnaam uit negentien letters. Welke zijn de naam met bijnaam? De 13 16 8 wordt genoemd een groot Ucht (Gen.). De 11 10 9 5 wordt genoemd een klein licht. De aarde was woest en 15 7 12 2 6. Hij wierp een duivel uit en die was 1 17 4 3. 13 7 19 is een getal beneden tien. 18 15 is een oude lengtemaat.

3. Maak door een andere rangschikking der letters uit GEHENNALIND de naam van één der gewijde schriften.

Ouderen.

1. Een tekstgedeelte uit het boek Lukas bestaat uit tweeëndertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: 17 30 25 19 8 zijt gij, die nu hongert. Indien ze mij bonden met 23 15 11 21 10 verse zelen. Bewaar het 27 12 5 20 u toebetrouwd. Door de wet is de 3 2 22 13 6 28 der zonde. 31 1 26 7 9 24 was een broer van Absalom en schoon van gedaante. Indien zij dit doen aan het groene 14 4 18 16. 29 19 32 is een metaal.

2. Gegeven zijn de volgende zinnen: a. Zou het nog lang duren? b. Asaf noemde zich zelf een groot beest. c. Gij weet, dat ik U liefheb. d. Die is en Die was en Die komen zal. e. De bende dan en de overste over duizend. f. Ik zal u niet begeven. g. Het gras is verdord. Zoek uit elk dezer zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 16--18.

3. Maak door een andere rangschikking der letters uit: D0E(30ZERMUTSPANTIJN een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 14 tussen de verzen 8 tot en met 15.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 april 1961

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 april 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken