Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

4 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Wij beginnen met een hartelijk welkom toe te roepen aan Inge Copier te Jutfaas en Hennie Klok te Ederveen, die wij als nieuwe nichten hebben ingeschreven. Doen jullie maar goed je best, dan zal de prijs te gelegener tijd wel komen, maar geduld is ook hierbij een schone zaak, want er zijn zoveel neven en nichten, die gaarne een boek willen hebben.

Thans gaan wij over tot het geven van de raadsels van

OPGAVE 674

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. de derde zoon van Adam en Eva; b. de vader van Mozes; c. de oudste mens, die er ooit is geweest; d. de farizeër, die leermeester van Paulus is geweest; e. de zoon en opvolger van koning Manasse; f. de stad op zeven heuvels. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagd namen? 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Psalm 143. a. Help ons, o God onzes heils en red ons. b. En verlos mij van de mannen des bloeds. c. In de Heere zal ik het woord prijzen. d. Springt op van vreugde voor Zijn aangezicht. e. Die mijn lippen hebben geuit. f. Verlos mij om mijner vijanden wil.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Job bestaat uit drieënvijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Zalig zijn die 27 13 18 21 43 36 40, want zij zullen vertroost worden. De 44 7 23 51 45 4 16 der wereld is dwaasheid bij God. Wij prediken Christus de gekruisigde, de Grieken een 20 1 14 52 49 6 12 2 35 (1 Cor. 1). Opdat het vuur uw 50 10 41 47 19 3 48 vertere (Zach. 10—12). Gaat in tot zijn 53 32 39 26 24

29 37 met lof (Ps. 98—101) 38 42 5 30 22 25 48 is een getal beneden 20. ' Zo doet Gij zijn bevalligheiJ smelten als een 28 33 46 rp^ 37—40). Gedenk aan 11 15 17 9 8 en ai zijn lijden (Ps. 130—134). Deze getuigenis is 31 15 52 34! (Tit. 1). Ouderen:

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit drieënzestig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:

7 46 8 37 is een edel metaal. Ontsteekt niet een kaars en keert het huis met 34 20 13 51 28 42 56.

Het is hard de 41 49 60 5 16 52 12 63 tegen de prikkels te slaan. Zo laat ons die gaven 19 35 22 53 62 11 15 18 (Rom. 10—13). Indien ik mijn handen zuiver met 39 21 14 25 (Job 7—10). Zo wat gij zult 33 3 61 48 55 50 op de aarde.

Jakob zeide: Geef toch uw naam te 26 1 30 36 17 2. Eén der zonen van Eli heette 57 45 47 43 54. Bij het geschenk van Jacob aan Ezau waren ook veertig 4 58 29 9 40 18.

44 59 27 60 10 de roede en Wie ze besteld heeft. Tot de klederen die voor Aaron gemaakt moesten worden, behoorde een 31 24 32 11. Dat hij niet zag en 6 23 niet en dronk niet. 38 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de dienstmaagd, die Petrus voor de deur liet staan; b. de plaats, waar Jakob de engelen Gods op de ladder zag; c. de koning, die in de gevangenis tot bekering kwam; d. de vrouw van koning Joram, de zoon van Josafat; e. de vader van de apostelen Jakobus en Johannes; f. de plaats, waar de koningen der wereld verzameld worden tot de krijg van de grote dag Gods;

g. een zoon van Simon van Cyrene, die in Romeinen 16 de uitverkorene wordt genoemd. Welke naam vormen de laatste letters van de vier eerst gevraagde namen en de eerste letters van de drie laatst gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de tweede brief aan de Korinthiërs, tussen hoofdstuk 10 en 13.

a. Wij komen als het weer bet toelaat. b. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? c. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. d. Ben ik het Heere, zeiden de discipelen. e. Zo zij dan tot u zullen zegge^' f. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden. g. Doch ik laat de vrouw niet toe. h. Ik ben het, die machtig ben te verlossen.

De oplossingen dezer raadsels ro"' gen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken