Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

4 minuten leestijd

Over de werving van nieuwe abonnees voor „De Banier" kunnen wij nog steeds tevreden zijn. Wij publiceren vandaag het resultaat van 2 weken. Allereerst de week eindigend op 18 mei 1961. In die week konden er 15 abonnees worden ingeschreven, en wel 1 uit Drieber­

2/1 29/1 25/2 25/3 22/4 28/1 24/2 24/3 21/4 18/5 4 weken 4 „ 4 4 4 Totaal in 20 weken

De ontvangen giften bedroegen in die week ƒ 25.23, welk bedrag reeds verwerkt is in de bovengenoemde laatste periode van 4 weken. De specifikatie van dit bedrag is als volgt:

Vrienden te Echteld ƒ 10.—; K.V. te Woubrugge ƒ 10.—; via „De Banier" ontvangen van R.J. via agent de Jong t. O.a.d.IJ. ƒ 2.50, A.M.Q. te 's-G. ƒ 1.25, mevr. J.B.-H. te B. ƒ 1.05 en J.v.D. te D. ƒ 0.43. Als wij nu een blik werpen op dit overzicht van 20 weken, valt ons op dat het aantal binnengekomen abonnementen iets is teruggelopen, gen, Geldermalsen, 's-Gravenzande, Kampen, Linschoten, Lopikerkapel, Nieuwersluis, Waarde, Waardenburg, Zaandam, 2 uit St. Philipsland en 3 uit Rotterdam.

De stand vanaf 1 januari tot die datum was als volgt: Binnengekomen Abonnementen 108 98 120 144 94 564 Ontvangen giften voor ƒ f f f f f de partijkas 408.95 601.32 251.65 411.52 157.11 1.830.55

hoewel wij over het resultaat nog zeer tevreden kunnen zijn. De vrijwillige giften vertonen echter een somber beeld. Van de 5 vierwekelijkse perioden geeft de laatste wel een dieptepunt aan. En dit zette zich nog voort in de afgelopen week, waarin wij totaal ƒ5.— aan giften ontvingen, en wel van CD. te W. ƒ 2.50 en van J.d.V. te A. ƒ 2.50. Ik vraag mij af, of er nu in het geheel geen belangstelling meer bestaat voor dit werk. In het afgelopen jaar werd er met grote spontaniteit geofferd, toen bleek dat er een tekort was ontstaan in de par­ tijkas door de grote offers, die de partij zich had getroost bij de verkiezingen in 1959. Nu bekend is, (jat de financiën der partij weer geheel gesaneerd zijn, schijnt de offervaardigheid te. dalen. Ik meen, dat dit niet juist gezien is. Wij zouden namelijk zo graag de stroom aan giften konstant willen houden, nu de financiën weer op een gunstie peil liggen, want er is voortdurend veel geld nodig. Wij zouden zo graag een stroom van goede lektuur doen uitgaan, maar de huidige ontwikkeling maant tot de grootste voorzichtigheid. Alleen wanneer wij in de loop van dit jaar zien, dat de stroom van vrije giften kontinu doorgaat, kunnen wij hieruit de konsekwentie trekken en een aanvang maken met een breed opgezette lektuurverspreiding. En de verspreiding van goede lektuur onder ons volk blijft zeer noodzakelijk, want brede lagen zijn in het geheel niet bekend met het Staatkundig Gereformeerd beginsel. Wilt u nu aktief medewerken aan de verbreiding van dit beginsel, dan zou ik u toch krachtig willen opwekken om deze aktie naar vermogen financieel te steunen. U moet ons de middelen verschaffen, zodat wij kunnen werken. Waar blijven de vrienden, die in het afgelopen jaar grote belangstelling aan de dag legden en dit werk daadkrachtig steunden? Wij hopen van harte, dat die vrienden, die ons werk in I960 zo krachtig steunden, ook in het jaar 1961 niet achter zullen blijven, doch blijk zullen geven van hun belangstelling. Het gironummer van de Penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schlebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

In de afgelopen week konden weer 14 nieuwe abonnees worden ingeschreven, en wel uit de volgende plaatsen: 1 uit Aalsmeer, Drumpt, Kootwijkerbroek, Krabbendijke, Leerdam, Sommelsdijk, Utrecht en Zaltbommel, 2 uit Bussum, Delft en Vreeswijk. Wij danken zowel diegenen, die hun medewerking verleenden aan de totstandkoming van deze abonnementen, alsmede die vrienden en vriendinnen, die ons werk steunden met een gift, voor hun aktiviteit en hun offervaardigheid. De vrienden te Nieuw-Lekkerland hebben 22 proefadressen opgegeven voor „De Banier", terwijl uit Rotterdam verdere 20 adressen werden opgegeven. Ook in Krabbendijke wordt een grote proefnummeraktie gevoerd. Wij hopen zeer, dat deze proefnummerakties tot het gewenste resultaat mogen lelden, dat wil zeggen, dat diegenen, die thans hun proefnummer ontvangen, tot ons vaste lezerskorps zullen gaan behoren. Voor een rendabele exploitatie van ons partijorgaan blijft het een gebiedende noodzaak, dat het aantal abonnees gestadig wordt uitgebreid.

De inhoud van ons blad is principieel verantwoord. Daarom nodigen wij u, die thans uw proefnummer leest, met vrijmoedigheid uit om straks een abonnement te aanvaarden, als onze medewerkers u de beslissing zullen vragen. Neemt dan een positieve beslissing en abonneert u op ons blad. Geeft hiermede uw morele steun aan het werk der S.G.P. Wij hebben deze nodig. Niet alleen uw morele steun, maar ook uw financiële steun.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken