Bekijk het origineel

WERKTIJDVERKORTING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WERKTIJDVERKORTING

3 minuten leestijd

De Regering was veel te laat

In het begin van mei had een ledenvergadering plaats van de Nederlandse Aannemers- en Patroonsbond in het Kurhaus te Scheveningen. Voorzitter was de heer L. J. te Pas, die de heer Dura is opgevolgd. In zijn openingsrede deelde de heer te Pas mede, dat de vakbonden bij de onderhandelingen over de kollektieve arbeidsovereenkomst voor het bouwbedrijf 1960 'n heel lijstje van verlangens hadden opgesteld. Daarbij deed zich echter het merkwaardige voor, dat zij.

toen zij aan het rekenen gegaan waren, in het kader van de zogenaamde ruimte-loonpolitiek, bevreesd waren, dat er voor de vrije zaterdag geen plaats was.

Uit het verdere gedeelte van zijn rede blijkt dan, dat het de werkgevers zelf zijn geweekt, die voor de verkorting van de wekelijkse werktijd het initiatief hebben genomen. De reden, waarom zij dit deden, ligt daarin, dat ook in de bouwnijverheid verscheidene arbeiders werk gingen zoeken in bedrijven, waar de vijfdaagse werkweek reeds bestond. Uit vrees, dat het gebrek aan werkkrachten hierdoor steeds groter, en het produktieverlies nog groter zou worden, was men er toe overgegaan werktijdverkorting voor te stellen.

Het talmen der regering met het nemen van een beslissing inzake de werktijdverkorting had hiertoe volgens de heer te Pas genoopt. Wat door deze bouwondernemer verklaard werd, komt alzo overeen met wat Ir. van Dis in zijn rede bij de interpellatie van de heren Baart en Blom had gezegd, namelijk, dat de regering met betrekking tot de vijfdaagse werkweek al veel eerder maatregelen had moeten nemen. Zie hier woordelijk wat de heer te Pas volgens het verslag van zijn rede, voorkomend in „De Telegraaf" van 4 mei j.l., te dien aanzien heeft opgemerkt:

„In tal van onze bedrijven kan echter worden gesignaleerd, dat er onder de arbeiders een duidelijke neiging bestaat om van de bouw over te gaan naar andere bedrijfstakken, die de vrije zaterdag reeds kennen".

In verband met de moeizame onderhandelingen over de vijfdaagse werkweek onthulde de spreker:

„De regering wenste een aparte maatregel voor het bouwbedrijf te treffen, maar wachtte hiermee ongeveer anderhalf jaar, met als gevolg een duidelijk produktie- en produktiviteitsverlies tengevolge van deze nodeloze onzekerheid. Deze situatie is zonder twijfel ook bijzonder schadelijk geweest voor de woningbouw".

Ook wanneer men een ogenblik aanneemt, dat het standpunt van de regering juist is en dat de Tweede Kamer zich daarmee een week geleden, wat de inhoud van de beslissing — bedoeld wordt de nieuwe algemene aanwijzing van 18 april j.l., red. „De Banier" — betreft, terecht heeft verenigd, dan nog is het in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om de betrokkenen zo lang op deze beslissing te laten wachten. Wanneer immers zo duidelijk zou vaststaan, dat de regering ons wel moest weigeren wat wij vroegen, dan had de overheid direkt in de eerste maanden van 1960 haar standpunt kenbaar moeten maken".

„Er wordt beweerd — zo ging de heer te Pas voort — dat door het invoeren van de vrije zaterdag een produktieverlies van 6 % zou ontstaan, dat slechts gedeeltelijk zou kunnen worden opgevangen door toegenomen produktiviteit, maar over het produktieverlies, dat zou ontstaan door het uit de bouw verdwijnen van bepaalde groepen arbeiders, valt zelfs bij benadering niets te zeggen. Behalve, dat het in ieder geval aanzienlijk zal zijn en in betekenis verreweg het verlies overtreft aan produktie, dat geleden zou zijn bij de van onze kant al anderhalf jaar van tevoren voorgestelde arbeidstijdverkorting".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

WERKTIJDVERKORTING

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken