Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

's-GRAVENHAGE Leden van de kiesvereniging „Willem de Zwijger" van 's-Gravenhage Centrum, die de Algemene Vergadering, D.V, te houden te Utrecht op woensdag 12 juli a.s., wensen te bezoeken, kunnen daartoe agenda's en toegangskaarten aanvragen bij het sekretariaat van hun vereniging, vóór 1 juli a.s.: J. Pijl, Abooudestraat 47, 's-Gravenhage. HARDERWIJK Leden Vcin de kiesvereniging Harderwijk- Hierden wordt verzocht hun kaarten en agenda's voor het bezoek aan de Algemene Vergadering der S.G.P. te Utrecht D.V. 12 juli a.s., even te halen bij A. Klaassen, Tabaksweg 23, Harderwijk. VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND De vergadering van bovengemeld verband zal gehouden worden D.V. zaterdag 10 juni a.s., n.m. 3 uur in het kerkgebouw der Geref. Gemeenten Rotterdam Z. De agenda vermeldt de vragen, die gaarne worden ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft, tel. 23601. UTRECHT De kiesvereniging Utrecht-Zuid kwam onlangs in ledenvergadering bijeen in één der zalen van de Maranathakerk te Hoograven. De voorzitter, de heer A. Nieuwenhuize, opende de vergadering door te laten zingen Ps. 119 : 88, las Ps. 116 en ging voor in gebed. Na allen hartelijk welkom geheten te hebben herdacht de voorzitter eerst de op 4 maart j.l. overleden partijvoorzitter, Ds. P. Zandt, hem ten voorbeeld stellende voor alle leden om steeds pal te mogen staan voor die beginselen, welke op Gods Woord gegrond zijn. Hierna verkreeg de heer J. Lukasse uit de Meem gelegenheid om zijn onderwerp: „De antitese in de politiek" voor te dragen. Spreker ging uitvoerig in op de verschillende antitesen, die bestaan onder meer tussen Rome en de Reformatie, waardoor het onmogelijk is om met Rome samen te gaan zonder zijn beginsel te verloochenen. Dit in tegenstelling met de leer van Dr. Kuiper, die schreef, dat Rome en de Reformatie op één en dezelfde wortel des geloofs stoelen. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd een ruim gebruik gemaakt, zodat v? e op een leerzame avond terug kunnen zien. Hierna sloot de voorzitter de vergadering nadat nog gezongen werd Ps. 119 vers 17 en eindigde vriend Lukasse met dankgebed.

Het Bestuur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken