Bekijk het origineel

De Rotterdamse aktie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Rotterdamse aktie

5 minuten leestijd

De aktie nr. 1 is inmiddels beëindigd. Zo als de partijpenningmeester reeds schreef is er ƒ 700, — ter dekking van de gemaakte kosten ontvangen. Een prachtig resultaat dus. De kosten zijn voUedig gedekt. Eén ding is jammer, n.l. dat we vóór de 21e februari, de dag van de Alg. Vergadering niet klaar waren met de verzending vS het restant. Dit komt omdat het ons aan adressenmateriaal ontbreekt. De kiesverenigingen, die tot op heden nog achter bleven met het inzenden van adressen van de diverse kerken, verenigingen etc., worden dringend verzocht dit zo spoedig mogelijit te doen. Inzendingen moeten geschieden aan de heer T. Buurveld, Katendrechtse Lagedijk 362a, Rotterdam-21. Thans zijn we bezig met aktie nr. 2. Deze heeft eveneens een gunstig verloop. Dagelijks stromen de giften binnen. Circa 3500 partijredes zijn er verstuurd, waarvan er ruim 3000 reeds één dag na de dag van de Alg. Vergadering bij de mensen in hujs waren. Cjézien de zeer gunstige ervarir^en raad ik alle kiesverenigingen in ons land aan dit voorbeeld na te volgen en evenals in Rotterdam een uitgebreid kaartsysteem aan te l^gen. Wat in Rotterdam mogelijk is, moet ook in andere plaatsen mogelijk zijn. En de goedkope uitgave van de diverse redes is toch immers voor verspreiding op grote schaal speciaal gedrukt? Blijf derhalve niet achter en ga tot onmiddellijke aktie over. Aktie nr. 2 heeft alreeds ƒ 333, 55 opgebracht aan vrije giften en gelukkig is dit nog niet de eindstand. Hieronder volgt de verantwoording: Aktie nr. 1 Rotterdam: LM ƒ 2, —; AJvK ƒ 2, 50; HK ƒ 2, —; NN ƒ 10, —; PV ƒ 5, — mej JB ƒ 2, 50; AJF ƒ 1, —; CJD ƒ 2, —; mei M ƒ 2, —; PvdW ƒ 2, 50; AZ ƒ 5, —; BF ƒ 1, 50- JR ƒ 1, —; MAvdP ƒ 5, —; DK ƒ 1, —; NN ƒ 10, — CS ƒ 2, 50 2 dames uit Teh v Ouden v D ƒ 2, —; Wed V ƒ 2, —; PH ƒ 1, 25; LvdB ƒ 5, —; AH ƒ 1, 25; mej JvdV ƒ 5, —; HEW W ƒ 10, —; AvG ƒ 1, —; JK ƒ 5, —; Kiesver „De Banier IV" f 30, —; WNT ƒ 0, 50; AR ƒ 1, -- CK ƒ 1, —; B ƒ 2, 50; BvdP ƒ 2, 50; vD ƒ 1, -; vdW ƒ 1, —; NN ƒ 50, —; PAL ƒ 2, 40; LCB ƒ 5, —; NS ƒ 1, —; JCS ƒ 3, —; WK ƒ 2, -; DdB ƒ 1, 50; dJ ƒ 0, 50; CT ƒ 2, 50; vdR ƒ 10, —; uit P.: van JAK ƒ 1, —. Eindtotaal ƒ 708, 50.

Aktie nr. 2 Rotterdam: Mr dM ƒ 2, 50; JT ƒ 1, 50; K ƒ 5, —; CdW ƒ 2, 50; LJK ƒ 3, -; JB ƒ 2, 50; mej AEGK ƒ 10, —; JN ƒ 1, -; Wed NGK ƒ 2, 50; CJB ƒ 5, —; JohD ƒ 5, -; FA ƒ 10, —; PViTH ƒ 10, —; NN ƒ 10, —; JN ƒ 1, —; onbekende ƒ 1, —; TvP ƒ 2, 50; HJB ƒ 5, —; mej EJB ƒ 5, —; AvB f 2, 50; SvB ƒ 1, —; MA ƒ 1, —; CLK ƒ 5, —; CdL ƒ 2, 50; GvdP ƒ 1, 25; CvdP ƒ 1, 25; Wed B ƒ 3, -; CAL ƒ 2, 50; Wed CJvR ƒ 5, —; KJZ ƒ 1, -; MdB ƒ 2, 50; JH ƒ 5, —; LM ƒ 2, 50; GV ƒ 1, 50; JvdB ƒ 5, —; GvD ƒ 2, 50; BF ƒ 2, 50; NN ƒ 3, —; HvL ƒ 6, 80; CD ƒ 2, —; ACE ƒ 5, —; WCH ƒ 5, —; CH ƒ 1, —; JV ƒ 2, 50; mej CLM ƒ 2, 50; KCL ƒ 1, —; LG ƒ 1.-; JGS ƒ 2, 50; PB ƒ 2, 50; JS ƒ 5, —; JOdB ƒ 1, —; AS ƒ 1, —; AAH jr ƒ 2, —; VfT ƒ 0, 50; AbrK ƒ 2, 50; mej CH ƒ 0, 75; PvW ƒ 3, —; DB ƒ 5, —; DJvV ƒ 2, 50; JS ƒ 2, 50; mej AJL ƒ 2, 50; JvB ƒ 2, —; JacZ ƒ 2, -; AK ƒ 2, —; G en WS ƒ 5, —; WdJ ƒ 5, —; BL f 1, —; GH ƒ 2, 50; AP ƒ 2, 50; PB ƒ 1, -; PWH ƒ 2, 50; LvdL ƒ 2, —; AP ƒ 5, —; HD ƒ 2, 50; PJB ƒ 2, 50; JvdG ƒ 1, —; DELN ƒ 3, 50; WH ƒ 1, 50; JdE ƒ 2, 50; CLP ƒ 5, - IK ƒ 2, —; JR ƒ 1, —; JvB ƒ 1, —; mevr PdH—O ƒ 2, 50; mevr JH—O ƒ 2, 50; Wed ECB—S ƒ 10, —; AK ƒ 10, —; EvdL ƒ 2, 50; Ds CvD ƒ 2, 50; WSvD ƒ 2, 50; ASdB ƒ 1, -; DdE ƒ 5, —; SM ƒ 2, —; WAS ƒ 5, —; JvH ƒ 2, 50; JdB ƒ 2, —; JdR ƒ 1, —; voorts uit Str van NN ƒ 10, —; uit H van JK ƒ 10, -; CdB ƒ 2, —; uit KadL JvD ƒ 1, 50; uit P van JohV ƒ 2, 50 en uit Slikk. van enige vrienden ƒ 5, —.

De stand per 9 maart 1961 was dus ƒ 333, 55. Alle gevers en geefsters, die deze aktie hebben gesteund door een gift voor dit doel te bestemmen, worden hierbij hartelijk bedankt. Giften kunnen worden overgemaakt op girorekening nr. 581444 ten name van de penningm. der GKV v.d. S.G.P. te Rotterdam, AUard Piersonstraat 5c of worden afgegeven aan de heer T. Stok, sekr., Brielselaan 324b of aan de penningmeester. Wie volgt? Bij voorbaat dank.

De penningm. P. A. LUEHOP

De stand is thans opgelopen tot ƒ 515, 30. Hartelijk dank aan degenen die daaraan hebben meegewerkt. Wie volgt?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

De Rotterdamse aktie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken