Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

3 minuten leestijd

Er gaat geen week voorbij of er wordt een behoorlijk aantal nieuwe abonnementen geboekt voor ons partijblad. Het is verheugend, vast te stellen, dat de aktiviteit nog geenszins vermindert in dit opzicht. We gaan nu zo langzamerhand de vakantietijd tegemoet, zodat de verwachting gewettigd is, dat gedurende deze periode minder aandacht aan de werving van nieuwe abonnees kan worden besteed. De afgelopen week kwamen er weer 16 nieuwe abonnementen binnen, en wpl 1 uit Elspeet, Giessenburg, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland, Noordeloos, Nunspeet, Poortugaal, Schelluinen, Tholen, Utrecht en Werkendam, 2 uit Vlaardingen en 3 uit Rotterdam. Wij danken allen, die een werkzaam aandeel hadden bij de totstandkoming van deze abonnementen. Mej. B. v. d. Klelj te Giessenburg bracht er 3 aan na een door haar opgezette proefnummeraktie. Het is interessant om te zien, in welke plaatsen sinds 1 januari van dit jaar 10 of meer abonnementen werden geboekt. Het zijn de volgende plaatsen:

Delft 12, Doetinchem 23 (inkl. Zelhem). Katwijk aan Zee 30, Krabbendijke 10, Nederhemert 12, Ouddorp 20, Ouderkerk a. d. IJ. 15, Rotterdam 52, Sliedrecht 11, Utrecht 10, Veenendaal 10, Vlaardingen 12. De cijfers geven een beeld van datgene, wat met een weinig inspanning ter plaatse kon worden bereikt. Het is duidelijk, dat er nog vele plaatsen zijn aan te wijzen, waar 10 of meer abonnees voor ons blad kunnen worden geworven. Wij hopen dan ook, dat er in de toekomst zich steeds meerderen aan dit werk zullen geven. Na afloop van het eerste halfjaar zullen wij over deze periode ongeveer 650 abonnementen hebben geboekt. Dit is een cijfer, dat tot grote dankbaarheid stemt. Wij hebben aan het begin van dit jaar geschat, dat er dit jaar ongeveer 1000 nieuwe abonnees zouden kunnen bij komen, als er voor dit doel maar permanent belangstelling zou blijven. Nu, over het eerste halfjaar kunnen wij dan ook bijzonder tevreden zyn. Er zyn helaas nog zeer vele kiesverenigingen, die aan dit werk nog geen aandacht hebben besteed. Het vergaderseizoen loopt thans af. Wij hopen echter in september, als het nieuwe vergaderseizoen begint, bij leven en welzijn op deze zaak terug te komen. Er zijn thans nog verscheidene proefnummerakties gaande. Wij hopen, dat degenen, die thans hun proefnummer gedurende vier weken ontvangen, een abonnement op dit blad zullen accepteren als hun te zijner tijd de beslissing wordt gevraagd. Wat de giften betreft voor de partijkas, kunnen we terugzien op een week van grote offervaardigheid. Twee weken geleden slaakten wij in deze rubriek de verzuchting of er voor dit werk geen belangstelling meer bestond. Het antwoord was verrassend en beschamend. Niet minder dan ƒ 211.— mochten wij in één week ontvangen. Het kwam van de volgende vrienden en vriendinnen :

Kiesver. Westzaan ƒ 3.50; J.v.d.V. te Stph. ƒ 50.—; E.F.H, te 's-Gr.Cap. ƒ 2.—; NN te X ƒ 25.— (onder motto: „om de stroom gaande te houden"); J.S. te Stph. / 5.—; M.S. te R. ƒ 100.— (dit bedrag werd door een dame in een envelop bij mij thuis gebracht voor lektuurverspreiding. Hetzelfde bedrag ontvingen wij van haar in juni 1960). Voorts via „De Banier" ontvangen van H.B. te D. f 20.—, alsmede de volgende overbetalingen abonnementsgeld van E.T. te K. ƒ 1.25; mej. E.M.K. te S. ƒ 1.25 en J.v.P. te 's-Gr. ƒ 3.—. Wij danken alle milde gevers en geefsters zeer hartelijk voor deze giften, en hopen dat ook de anderen, die voor dit doel iets willen afzonderen, de weg naar de penningmeester zullen vinden. Het gironummer van de Penningmeester der S.G.P. Is 119560, ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam.

R.

J.

R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken