Bekijk het origineel

Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zeeland

4 minuten leestijd

Brief uit

(429)

De plannen betreffende het maken van meer werkgelegenheid in Zeeland beginnen vastere vorm te krijgen. Voor het Zuid-Sloe zijn er gelden op de rijksbegroting uitgetrokken, de staten van de provincie Zeeland namen een besluit betreffende de wegen die daar voor nodig zijn, en ook namen die een besluit om plannen voor een brug naar het noorden — dus over de Ooster-Schelde — te maken, verder voor te bereiden. Reeds eerder is geschreven dat het niet al goud is wat blinkt, en dat er ook wel bezwaren kleven aan die zogenaamde ontwikkeling. Die bezwaren zijn wel voor een groot deel gelegen in de ontsluiting van. de mogelijkheid dat Zeeland veel bezoek krijgt van personen die, zogenaamd, komen om te rusten, maar veel onrust brengen, voornamelijk door de ontheiliging van Gods dag. Het is te vrezen dat Zeeland ook hoe langer hoe meer in die maalstroom zal worden opgenomen en niet te verwachten is dat de besturen zich daartegen zullen gaan verzetten. Wat het provinciaal bestuur betreft is ten dien opzichte geen verwachting, zoals ook wel is gebleken als het ging over de vraag of een Zeeuwse tentoonstelling in Antwerpen op zondag zou zijn gesloten. Van de zijde van de Partij van de Arbeid is gestreefd om een streven die tentoonstelling op zondag te sluiten, tegen te gaan en een streven van de zijde der S.G.P. om als voorwaarde in het besluit die sluiting op te nemen werd verworpen. Er is nu, daaromtrent wel een onzekerheid, want de landbouwmaatschappijen hebben medewerking ontzegd als de tentoonstelling op zondag open is, maar het is te vrezen dat toch zal worden doorgegaan, omdat er wel landbouwers zullen zijn die dan persoonlijk medewerking willen verlenen, en de financiën schijnen wel mogelijkheid te bieden ook zonder de officiële medewerking.

Zo moet Zeeland zich gaan tonen om zo bekendheid te geven. Ziende op de bekendheid die er verkregen is in vroegere eeuwen, toen Zeeland bekend was om de vreze Gods die er was, is het wel een grote tegenstelling en moet het ons wel doen vrezen dat ook de ontsluiting van Zeeland in een richting van zondagsontheiliging, sport, spel en vermaak zal voeren. Er is voor de eis Gods geen stem en geen opmerking, zoals ook wel bleek dat geen acht werd geslagen op het adres dat de vereniging van zondagsrust en zondagsheiliging uit Ede heeft gezonden. En nu is wel niet anders te verwachten van de mens in zonde gevallen en in ongerechtigheid geboren, maar het toont toch ook wel dat het niet juist is wat van de zijde van de Partij van de Arbeid wel wordt gezegd, dat daarin voor ieder plaats is. Ja, er is daar plaats voor ieder die wil dat het menselijk kennen en kunnen de maatstaf zijn zal, maar niet voor hen die wil­ len dat de overheid rekening zal houden met God en Zijn Woord. Het is' wel gebleken dat de mens helaas hater is van God en Zijn Woord uit de smalende uitdrukkingen die bij de behandeling van dat voorstel werden gedaan.

Niet alleen principiële zaken dreigen in het gedrang te komen, niet alleen de onderhouding van Gods wet, wat de eerste tafel betreft, maar ook wat de tweede tafel aangaat, al lijkt het ook wel dat het dan maar gaat over materiële belangen. Immers, reeds nu blijken de vissers, die in Veere havenen, voor moeUijke beslissingen te staan. Ze kunnen naar Colijnsplaat gaan havenen, maar daaraan zijn kosten verbonden, want dan zullen ze langer moeten gaan varen om op de zogenaamde visgronden te komen. Hier openbaart zich dus een plicht tegenover de naaste, de tweede tafel van Gods wet. Het gaat nog niet alleen om de belangen van de eigenaren van de schepen, alhoewel die zeker niet mogen worden verwaarloosd, en waarvoor dan ook door de S.G.P. is gepleit, maar het gaat ook om de belangen van de personen, die op die schepen werken, en waarvoor een langere werkduur in het zicht ligt met mogelijk mindere verdiensten.

Waar blijven nu zij die roepen voor de belangen van de werkman op te treden? Waar blijven nu zij, die hun mond vol hebben van sociale gerechtigheid? Blijkt niet duidelijk uit een en ander dat niet wat de mens stelt richtsnoer moet zijn, maar dat Gods wet ons tot regel moet wezen? Blijkt niet duidelijk dat het roemen op verbeteringen die zijn verkregen, toch geen grond heeft in de liefde tot de naaste? Was dat de grond dan zou ook gedacht worden aan de belangen van hen die door de Deltawerken schade lijden zullen. De omstandigheden veranderen. Er zijn andere zaken die de aandacht eisen dan toen de S.G.P. werd opgericht, maar dat geldt zaken en niet het principe van de S.G.P.

Uw Zeeuwse Briefschrijver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juli 1961

De Banier | 8 Pagina's

Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juli 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken