Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

4 minuten leestijd

Er gaat wel geen dag voorbij, of er vallen slachtoffers in het verkeer. Sommigen lopen letsel op van tijdelijke aard, anderen blijven invalide en velen zijn er, wier levensdraad door een verkeersongeval plotseling wordt afgesneden. Zij zijn gezond van huis gegaan en keren niet levend weder. Dat kan ons allen elke dag overkomen. Overal, waar we ons heen begeven, hebben we Gods bewarende hand nodig. De verkeersdichtheid wordt in ons land steeds groter, daar het aantal gemotoriseerde weggebruikers steeds stijgend is. Vele weggebruikers zijn er zich niet van bewust, dat één riskante inhaalmaneuver reeds fatale gevolgen kan hebben. Hoevele frontale botsingen zijn hiervan al het gevolg geweest. Waarom toch niet gewacht met inhalen tot de tegemoetkomende baan zover vrij is, dat zonder risico voor een tegenligger kan worden ingehaald?

Als men in de vakantietijd zijn ogen langs de weg laat gaan, dan sta je verbaasd van de gewaagde inhaalmaneuvers, die worden uitgehaald en die dikwijls door de beheerstheid van de tegenligger, die het tegemoetkomende gevaar tijdig onderkent en afremt, tot een goed einde worden gebracht. Om dan nog maar te zwijgen van die automobilisten, die in staat van dronkenschap achter het stuur plaats nemen en onberekenbare kapriolen maken. Het is goed, dat de overheid op het verkeersprobleem nauwlettend toeziet en reeds snelheidsbeperkingen voor steden en dorpen heeft ingesteld. Het zal nuttig zijn, om ook op de grote weg buiten de kom van een gemeente snelheidsbeperking in te voeren. Wellicht kan ook deze maatregel er toe bijdragen het aantal verkeersongevallen te verminderen. Maar niet alleen de automobilisten maken zich schuldig aan roekeloosheid in het weggebruik, maar de bromfietsers, wielrijders en voetgangers kan dikwijls hetzelfde worden verweten. Laat er toch bij allen meer beheerstheid en doordachtheid bestaan in het weggebruik, want niet alleen ons eigen leven brengen wij roekeloos of ondoordacht in het gevaar, maar ook het leven van anderen. En zo goed als wij onszelf niet moedwillig in enig gevaar mogen begeven, hebben wij er voor te waken, dat wij ook anderen door ons zorgeloze weggebruik niet in gevaar brengen. Laten wij echter tevens bedenken, dat wij zowel voor het ene als ook voor het andere steeds Gods bewarende hand nodig hebben. En moge bij alle weggebruik ons gebed hierop voortdurend gericht blijven.

Over de 14 dagen, die achter ons liggen heb ik maar weinig abonnementen te melden. Doordat er 1 week vakantie was bij „De Banier" heb ik slechts een opgave van 1 week ontvangen. Er kwamen in die periode 9 abonnees bij, en wel 1 in Beverwijk, Krabbendijke, Krimpen a.d. IJssel, Maarssen, Nieuwer ter Aa, Nunspeet, Opheusden, Wolfheze en Zeist. Wij danken al diegenen, die aan de totstandkoming van deze abonnementen medewerking hebben verleend.

De giften, die de afgelopen 14 dagen binnen kwamen, beliepen een bedrag van ƒ 80, 75, als volgt gespecificeerd: N.N. te L. ƒ 5, —; B.F. te R. ƒ 2, —; M.v.D. te St.A. ƒ 3, —; via Ds. P. J. Dorsman van N.N. te ? ƒ 10, —; d.J. te D.D. ƒ 5, — (onder het motto: omdat u zo aanhoudt; u ziet, dat de gestadige druppel de steen uitholt); fam. K. te R. ƒ 25, —; N.N. te St.A. ƒ 10, —; mej. N.A.d.H. te R. ƒ 2, 50; kiesver. Middelburg ƒ 10, — en ƒ 4, — overbetalingen kontributie; voorts via „De Banier" ontvangen van G.d.J. te 0.a.d.IJ. ƒ 3, —; en H.C.S. te G. ƒ 1, 25.

Wij danken alle vrienden en vriendinnen van de kas van harte voor hun offervaardigheid. Verdere giro-overschrijvingen zien wij gaarne tegemoet op gironummer 119560 ten name van de penningmeester der S.G.P., C. Jansen, Schiebroekselaan 46ta, Rotterdam 11.

Tot slot nog een klein verzoek. Dezer dagen werd in Rotterdam door een propagandist voor de S.G.P. een gezin bezocht, waarvan de vader lid is geworden der kiesvereniging. Het echtpaar heeft 6 kinderen. Er bestaat in dit gezin grote belangstelling voor goede kinderboeken, maar de financiële mogelijkheden tot aanschaf zijn er zeer gering. Zijn er onder de vrienden nog boeken op dit gebied over, die niet meer gebruikt worden? Ik denk b.v. aan „Jeugd! Waarheen? " of de kinderbijbel e.d. Misschien wilt u uw kast eens nazien of u wat hebt te missen. Het zal ter plaatse dankbaar worden aanvaard. U kunt de boeken aan mijn adres zenden.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken