Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

4 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Hier volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 687

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit het boek Handelingen bestaat uit 70 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: En leid mij op de 8 30 62 68 14 35 12 w^ (Psalm 137—140). Die uw 34 1 29 42 22 verlost van het verderf (Psalm 100—104). De 54 26 3 40 51 zullen horen de stem des Zoons Gods. 23 63 6 18 was een wetgeleerde, die met anderen uit Babel optrok naar Jeruzalem. Omdat zij een 48 33 20 44 47 25 alles levenden is (Gen. 1—4). Ik zal hem geven een 7 36 57 11 21 keursteen (Openb. 1—3). In het boek 59 28 70 5 59 64, hoofdstuk 53, wordt het lijden van de Heere Jezus aangekondigd. Heeft CJod 32 15 61 38 56 39 66 16 genadig te zijn? (Psalm 75—78). De Enaksldnderen waren mannen van grote 65 45 37 41 27 60. Zo 2 69 10 50 9 13 53 43 de kinderen Israels (Rioht. 20). Een maaltijd van vet vol 67 58 31 46 (Jes. 23—26). Van die 17 4 19 en ure weet niemand. Neem Mij een driejarige 24 49 55 52 (Gen. 13—16).

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jeremia 46 na het 20e vers. a. Hij komt niet, want zijn vader is ziek. b. Ik, de Heere, worde niet veranderd. c. Gisteren ben ik nog bij hem geweest. d. Al wat gij doet met woorden. e. Ik zal u niet begeven, noch verlaten.

3. De naam van een koning met nadere aanduiding bestaat uit 22 letters. Zoek deze naam met behulp van de volgende gevens: 8 2 19 was de vader van koning Saul. 1 11 22 is een woestijn, waar Israël kwam na Elim. De koning van Basan heette 4 13. En onze vaderen 14 21 5 6 18 16 geen spijs (Hand. 7). Mozes stierf op de berg 12 7 20 9. De 3 15 22 6 des Heeren is niet verkort. 10 17 is de afkorting van een Nederlandse provincie.

Ouderen: 1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Lukas 15. a. Wij zullen het doen, maar morgen niet. b. Zodra als de zon was opgekomen. c. Wat hebben deze kinderen gedaan? d. Ik vernam dat uw broer geslaagd is. e. Hoe heette de oudste zoon van Jakob? f. Het water is tot de lippen gekomen. g. Wie is hier vanmorgen geweest?

2. Noem de naam van: a. de man, die de Anmionieten versloeg (Richteren). b. de krijgsoverste, die Abner en Amasa doodde. c. De grootvader van koning Salomo. d. de vader van Lot. e. de stad, welker muren vielen onder bazuingeschal. f. een badwater bij de Sohaapspoort. g. de zuster van Mozes. Welke naam vormen de laatste letters van de gevraagde namen?

3. Een tekstgedeelte uit het boek Richteren bestaat uit 63 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? De 48 56 16 33 gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Saul ging naar een waarzegster te 30 40 25 27 38. Ahasveros nam 32 10 12 36 61 tot vrouw. De schepelingen wierpen het dieplood uit en vonden twintig 9 17 51 20 3 15 34 (Hand.). Mijn 31 44 59 11 19 63 zijn mij tot spijze. Saul was van zijn 35 42 29 52 22 49 37 54 62 11 en opwaarts hoger dan al het volk. De 18 26 50 en de berin zullen tezamen weiden. Mijn Liefste is blank en 28 53 4 55. Jozefs broeders wieri)en hem in een 21 47 13 60. 14 46 6 45 58 24 dat Ik een eeuwig volk gesteld heb (Jes. 43—44). Als zij nu de 41 47 39 8 zagen, verheugden zij zich (Matth, ). Mijn hart werd 43 5 2 24 in mijn binnenste (Psalm 35—40). Of zo hij ook om een 7 23 zou bidden (Lukas 9—12).

De oplossingen dezer raadsels mc^en nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 augustus 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 augustus 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken