Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! De vakantietijd 1961 behoort weer tot het verleden. Een paar maal verschenen er geen nieuwe raadsels, zodat jullie ook hiervoor niets te doen hadden. Jullie zult wel bemerkt hebben, dat er in de volgorde van de nummers der raadsels enige hapering is geweest, waarover de vorige week al een opheldering is gegeven.

Met nieuwe moed en vernieuwde kracht gaan we nu weer verder, in de hoop dat er geen onderbreking komt. Het is een groot voorrecht, dat de Heere ons allen heeft gespaard en gedragen in Zijn grote lankmoedigheid. De tijd blijft echter niet staan. De maanden en jaren snellen voorbij. Voor ons allen komt eens de tijd, waarin onze plaats hier beneden niet meer zal gevonden worden. Het is goed om dat maar steeds te bedenken, ook al zijn we nog jong en al lijkt het of we nog een lang leven voor ons hebben. Daar Is echter niet één onzer zeker van. Ook jeugdigen van jaren kunnen eensklaps weggenomen worden. Hoe nodig Is het dan aan onze Schepper te gedenken in de dagen onzer jeugd, Hem vroeg te zoeken en Hem bij voortduring om een nieuw hart te vragen.

Voordat wij de namen gaan noemen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 681 tot en met 684 een prijs verkrijgen, moeten wij eerst nog even een hartelijk welkom toeroepen aan onze nieuwe neef Jan Hekman te Den Hulst en onze nieuwe nicht Hennie de Pater te Waddinxveen. We wensen hun toe, dat zij bij leven en welzijn vele jaren van onze kring van neven en nichten deel zullen blijven uitmaken.

Thans gaan v/e over tot het ver­ melden van de namen der prijswinnaars. In alfabetische volgorde zijn het de volgende neven en nichten:

1. Kootje Bakker te Herwijnen. Z. Izak Eleubaas te Baarland. 3. Rina Janse te Oostkapelle. 4. Tiny Oreel te Middelburg. 5. Maatje Simonse te Aagtekerke. 6. Jannie de Vries te Nieuw-Lekkerland 7. Gerrit Vonk te Ottoland. 8. Grietje Verhaar te

Groot - Ammers

Ieder van jullie krijgt een leesboek, dat gekozen kan worden uit het hier beneden voorkomende lijstje. Neem na de keuze een briefkaart, met postzegel van 8 cent er op, en schrijf hierop aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, welk boek men gaarne wil hebben. Wanneer men alle boeken van het lijstje reeds heeft, kan bij hetzelfde adres een ander lijstje worden aangevraagd. Hier volgt het lijstje:

Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. Willem Farel II. 5 De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels hl de natuur. 2. Die Poolse jongen. 3. Tessa en Fonla. 4. Driemaal Kerstfeest In één week. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lleske.

Wij gaan nu over tot het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 689

Jongeren: 1. Een tekst uit het boek Spreuken bestaat uit 63 letters. Zoek deze tekst met behulp der volgende gegevens: 29 61 5 47 Is de naam van de profeet, die over Bethlehem Efratha profeteerde. De vader van Johannes de Doper heette 35 30 46 6 59 3 8 49 41. 32 18 26 38 Is een kleur, die gemengd met 1 34 43 52 een oranje kleur geeft. 20 57 36 15 63 is een kleur. De heidenen menen, dat zij door hun 51 4 42 27 17 53 12 55 van woorden zuUen verhoord worden (Matth. 6). De moeder van Sisera keek uit het 14 11 58 45 21 39 16. Ik zal de daden des Heeren 9 56 50 62 28 22 24. Hun 25 19 2 7 23 44 zijn snel om bloed te vergieten. Doet al wat uw 10 31 37 13 vindt om te doen (Pred. 7-10). Zo lange tijd als de erfgenaam een 54 40 49 33 Is (Gal. 3-5). 60 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: a. de zoon van Lamech en ZlUa. b. de profeet, wiens vader Hilkla heette (O.T.). c. de jongeling, die aan Mldlanietische kooplieden werd verkocht. d. het gebergte, waarop Noachs ark bleef rusten. e. de moeder van koning Asa (1 Kon. 15). f. de profeet, die profeteerde over de dorre doodsbeenderen. g. de broer van Pinehas. Welke naam vormen de laatste letters der gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jeremia 46 van vers 18 tot en met 28. a. Wat heb Ik meer aan u te doen? b. Wie zal ten hemel opklimmen? c. Wat heeft hij u gezegd? d. Laat hij zichzelf verlossen. e. Hij nam een boek uit de kast. f. De mannen hadden een verre reis gemaakt. g. Zij hebben vele landen bezocht.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der navolgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Spreuken 19 tussen de verzen 10 en 25. a. Maar de Heere zal uitkomst geven. b. Zij hebben de jongen naar huis gebracht. c. Gij zult mij leiden door Uw raad. d. Gij zijt kinderen des lichts. e. De Heere der heren doet ons triomferen. f. De man, die gisteren hier geweest is. g. Hij zal het wel niet doen. h. Hoe zal dan zijn rijk bestaan?

2. Noem de naam van: a. het rijk, welks koning Sanherib heette. b. de godin der Efeziërs ten tijde van Paulus. c. de vrouw van Chiljon. d. een diaken ten tijde van Stéfanus. e. een goddeloze koningin Israels. f. de Syrische koning, die Samaria belegerde. g. de tweede zoon van Jozef, h. de vader van de apostelen Jakobus en Johannes. i. de hofmeester van koning Hiskia. j. de koning van Elam ten tijde van Abraham. Welke naam uit het boek Richteren vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

3. Een tekst uit het Spreukenboek bestaat uit 59 letters. Zoek deze tekst met behulp der volgende gegevens: 47 23 8 40 46 30 58 41 50 6 was een tijdmeter, waaraan de naam Achaz verbonden is. Jozua zond twee 22 2 51 17 57 43 55 1 13 35 56 naar het vijandelijke land. De stem des Heeren doet de woestijn 33 5 27 12 44. Al waren zij rood als 21 53 20 3 48 9 42 14. Gedenk aan David, aan al zijn 24 10 38 7 16. Zij maken de zomen van hun 25 32 19 45 36 54 39 11 groot. De koning van Hesbon heette 59 4 52 15 29. Al wat gij doet 49 26 18 woorden. Of zo hij ook om een 28 37 zou bidden. 31 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken