Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Algemene Vergadering

3 minuten leestijd

PARTIJBUREAU

In zijn laatstgehouden vergadering heeft het Hoofdbestuur besloten de Algemene Vergadering 1962, zo de Heere wil en wij leven, te doen plaats hebben op

WOENSDAG 21 FEBRUARI a.s.

te Utrecht in het noodgebouw „Tivoli" aan het Lepelenburg, dus In dezelfde zaal als in 1961.

VRAGEN EN VOORSTELLEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Daar het Hoofdbestuur in verband met het opmaken van de kandidatenlijsten voor de provinciale verkiezingen ditmaal vroeger moet vergaderen dan anders, en in deze hoofdbestuursvergadering ook de vragen en voorstellen voor de Algemene Vergadering moeten besproken worden, wordt de kiesverenigingen verzocht er rekening mede te houden, dat de vragen en voorstellen vóór 24 november 1961 moeten worden ingediend bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123 te Den Haag.

KANDIDATEN STATENVERKIEZING

Volgens art. 11 der Partij statuten kunnen de kiesverenigingen namen opgeven van personen, die zij geschikt achten als kandidaten voor de verkiezing der Provinciale Staten, aan het bestuur van de Statenkringvereniging, waartoe zij behoren. De genoemde personen moeten in dezelfde provincie wonen als waarin de kiesvereniging ligt. Men zende deze namen in bij voornoemde besturen vóór 1 november 1961 en dus niet vóór 1 december, zoals in art. 11 staat. De kiesverenigingen moeten derhalve in oktober vergaderen, om aan de orde te stellen: Ie. het verkrijgen van namen van kandidaten; 2e. vragen en voorstellen voor de Algemene Vergadering.

De Partij sekretaris,

Ir. C. N. VAN DIS PROVINCIALE STUDIEKOMMISSIE NOORD-HOLLAND

jüle leden van de kiesverenigingen worden uitgenodigd tot bijwoning van de eerste vergadering van het komende seizoen, wel- )je D.V. zaJ plaats vinden op maandag 9 oMotier as., aanvang 8 uur proies, in Bussxim, gebouw Eoly, Landstraat 48. De beer H. Meijer van Zaandam zal behandelen het onderwerp: De verhouding tussen kerk en staat. Hierna zal in afzonderlijke groepen ieder gelegenheid krijgen aan de (üsfcussie deel te nemen. Verzaakt deze bijeenkomst niet, maar grijpt allen de kans nader onze staatkundige b^inselen te leren kennen.

STATENKRING TIEL—WYCHEN

In de laatste week van oktober D.V. (datum nader te noemen) zal bovengenoemde Statenkrüig in de konsistorie der Geref. Gem. te Waardenburg bijeenkomen. Het bestuur der Statenkring verzoet alle Idesverenigingen, tot deze Statenkring behorend, vóór genoemde week te vergaderen, met het doel kandidaten te noemen voor de in 1962 te houden verkiezing voor de Prov. Staten, opdat de afgevaardigden deze namen ter vergadering der Statenkring kunnen meedelen. De volgorde der namen is van belang. Elke kiesvereniging zende 2 afgevaardigden. Ook belangstellenden zijn welkom. Deze vergadering vervangt die, welke ieder jaar in november wordt gehouden.

STATENKRING 's-GRAVENHAGE

D.V. woensdag 25 oktober a.s. ledenvergadering van de Statenkring 's-Gravenhage in de Jeruzalemkapel, de Gheynstraat 70 (bij de R^entesselaan). Voor de pauze hoopt te spreken de heer J. A. Kruithof, Hervormd hulpprediker te Monster. Na de pauze het htiishoudelijk gedeelte van de vergadering. De voornaamste agendapunten zijn: 1. Het nemen van een beslissing hoe wij zullen handelen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, namelijk o£ samengaan met andere protestantse partijen of uitkomen met een afzonderlijke lijst. 2. De vaststelling groslijst voor de verkiezing van leden voor de Provinciale Staten. Alle leden van de jartij zijn hartelijk welkom. Aanvang 8 uur n.m.

J. PIJL, sekretaiis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 oktober 1961

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 oktober 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken