Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

5 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Hier volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 694

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen tussen de 70e en 80e Psalm bestaat uit 40 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 34 2 35 is de stamvader der Joden. 9 8 23 16 is een ontkenning. De 1 32 4 39 33 is even slecht ais de steler. Paulus beval Timotheüs aan wat 20 15 30 te drinken. 14 21 5 24 diende Lot tot plaats van behoud. Jakobs eerste vrouw heette 11 8 27. Koningin Vasti werd opgevolgd door koningin 13 25 38 17 28. " 7 10 19 18 23 12 was een profeet, die tot een heerser werd gemaakt. 37 36 31 29 40 betekent prijzen. 26 18 6 3 39 33 is een jaargetijde. 22 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de evangelist, wiens grootmoeder Lois heette. b. de zoon en opvolger van konii^ Amazia. c. een richter ten tijde van Debora. d. iemand wiens offer door God werd aangenomen. e. een man uit Genesis, die pochte pp zijn sterkte. f. een Perzisch koning, die Jeruzalem liet herbouwen. g. de vader van Aaron, h. de man van Rebekka. i. de eigenaar van een wijngaard, die gedood werd. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

3. De naam van iemand uit het boek Genesis bestaat uit 11 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is: 6 4 8 3 is een zwaar metaal. 9 2 10 5 is een groot wateroppervlak. David het de 7 11 1 naar het huis van Obed-Edom brengen.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Mattheüs 15 kan men vinden door uit elk der onderstaande zinnen een woord te nemen en deze woorden achter elkaar te plaatsen. a. Mozes en Aaron gingen naar Farao. b. Gij zult niet stelen. c. Gij hebt een groot kwaad gedaan. d. Wij wisten het, het is alzo geen nieuws. e. Het Woord Gods is een tweesnijdend zwaard. f. Hoe luidt het vierde gebod? g. De bloem is krachteloos en teer. h. De Heere heeft aarde en hemel gemaakt.

2. Plaats voor en tussen de letters van EMDAOTEVIRARA zes letters, zodat ge 5 persoonsnamen en één plaatsnaam krijgt. De eerste letters dezer namen geven de naam van een koning, die door Menahem werd gedood. Hoe is zijn naam?

3. Een tekstgedeelte uit het boek Daniël bestaat uit 74 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 15 42 54 56 61 65 is de naam van een goddeloze koningin van Israël. Vasti was de vrouw van koning 46 3 71 34 9 20 33 36 59. 72 70 10 65 69 73 was de naam van het volk, waartoe de jongen behoorde, die de dood van Saiü aan koning David meldde. 5 13 27 38 44 is een uiting van droefheid. 2 58 8 50 24 15 68 betekent ootmoedig. 12 47 is gelijk 22 7 is een titel (afkorting). 17 64 30 26 41 zijn Europeanen. 45 23 53 64 16 zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet. 60 49 1 18 is een klein getal. De 4 31 6 51 van uw huis heeft mij verteerd. 43 67 32 39 is het keuren van maten en gewichten. 63 57 14 19 66 35 is klagend geschrei. Een 74 40 28 48 46 25 29 55 37 is een uiterste wilsbeschikking. 11 52 is de afkorting voor ons land. 21 is gelijk 62 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Thans volgen de namen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 685 tot en met 688 een prijs behaald hebben. Het zijn in alfabetische volgorde de navolgende neven en nichten:

1. Piet V. d. Berg te Delft. 2. Arie Bloed te Vinkeveen. 3. Arie V. d. Brink te Bameveld. 4. Dirkje Doolaard te Puttershoek. 5. Huib V. d. Ent te Lage-Zwaluwe. 6. Cobie Francke te Amemuiden. 7. Hendrik Vos te Staphorst. 8. Tinie Westerbeke te Westkapelle.

Ieder van juUie mag nu een boek kiezen uit het 'hier volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. Wülem Parel II. 5. De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering. Voor joneens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Die Poolse jongen. 3. Tessa en Fonia. 4. Driemaal Kerstfeest in één week. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830.. 2. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Bondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem nu een briefkaart met postzegel van 8 cent er op en schrijf aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht, welk boekje men heeft uitgekozen. Wanneer er onder jullie mochten zijn, die de boeken van dit lijstje al hebben, vraag dan bij Oom Koos een ander lijstje aan. Tenslotte nog een woordje tot een onbekende inzender. Volgens het poststempel komt zijn brief met oplossingen uit Zoetermeer. Noch op de enveloppe, noch in de brief is echter naam en adres vermeld. We moesten die brief dus wel zo in de papiermand deponeren. Het is duidelijk, dat men op die manier ook nooit voor een prijs in aanmerking kan komen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken