Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Het abonnementental op ons partijblad ging in de afgelopen week met een sprong omhoog. Wij konden 46 nieuwe abonnees inschrijven. Zij werden aangebracht in de volgende plaatsen:

1 in Bleskensgraaf, Bolnes, Garderen, 's-Gravenzande, Halmersveld, Hansweert, H.I. Ambacht, Heusden, Hillegom, Hilversum, De Kwakel. Oud Beijerland, Rhoon, Slikkerveer, Staphorst, Streefkerk en Werkendam. 2 in Driebergen, 3 in Rotterdam, 7 in Amersfoort en Bameveld en 10 in Alblasserdam. Zeer vele kiesverenigingen en partikulieren, alsmede Banieragenten — zowel mannen als vrouwen — waren bij de werving van dit grote aantal betrokken. De propagandakommissie te Barneveld boekte er 7 ter plaatse, terwijl de kiesvereniging te Amersfoort er 7 boekte, en die te Alblasserdam met het hoogste aantal uit de bus kwam, namelijk 10. Wij danken alle vrienden, die bij de werving betrokken waren zeer voor hun Imedewerking, ook die vriendin te H.I. Ambacht. Wat is er toch veel te bereiken, als er doelmatige wervingsakties op touw worden gezet.

En het heeft de laatste tijd aan proefadressen niet ontbroken. Ook de afgelopen week mochten wij weer een groot aantal adressen ontvangen, waarheen gedurende 4 weken een exemplaar van „De Banier" wordt gezonden. De kiesvereniging te Driebergen gaf een proefadres op, de K.V. te Lekkerkerk gaf er 23 op, die te Oostdij k- Krabbendijke 29, de agent T. van Bruggen te Schoonrewoerd 20, de heer W. Kool te Benschop 7, de heer A. Belo te liinsohoten 2, de heer G. v. Keulen te Garderen 1, en de heer A. Jongeneel te Brandwijk 1. Zodoende mochten wij in 1 week 84 proefadressen ontvangen, welke adressen na de proefperiode alle door de betreffende vrienden zullen worden bezjocht. Wij hopen dan ook van harte, dat al diegenen, die thans hun proefnummer lezen, tot onze vaste lezerskring zullen gaan behoren en een positieve beslissing zullen nemen, als hun te zijner tijd de beslissing zal worden gevraagd. Wij gaven voor enige tijd een opstelling van het aantal gemeenten, waar 10 of meer abonnees werden aangebracht sinds 1 januari 1961. Door bijvoeging van de jongste resultaten, behoren de volgende plaatsen ook genoemd te worden in deze kategorie:

Amersfoort met 12, Barneveld met 15 en Alblasserdam met 15 abonnees. Er zijn thans dus 21 plaatsen, waar 10 of m.eer abonnementen vandaan kwalmen gedurende deze tijd. Dit zijn sprekende resultaten.

De giften, die de afgelopen week ons bereikten als vrijwillige bijdragen voor de partijkas, beliepen een bedrag van ƒ 94, 15, als volgt gespecificeerd:

Banierlezeres te Krabbendijke ƒ 2.50; Banierlezer te Kruinlngen ƒ 20.—; G.S. te L. ƒ 2.50; Kiesver. te Krimpen a.d. IJssel ƒ 30.—; Kiesver. te Nieuwkoop ƒ 10.—; K.

2/1 29/1 25/2 25/3 22/4 19/5 17/6 16/7 14/8 10/9 9/10 — 28/1 — 24/2 — 24/3 — 21/4 — 18/5 — 16/6 — 15/7 — 13/8 — 9/9 — 8/10 — 4/11 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4

Totaal in 44 weken Uit de cijfers blijkt, dat een aanmerkelijke verbetering is ingetreden. De laatste periode van 4 weken leverde evenveel abonnementen op als de 2 daaraan voorafgaande perioden samen. Ook in de binnen gekomen giften trad een lichte verbetering in. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat er wel een grote inspanning nodig zal zijn, om weer aan de ƒ 5.000, — te komen. Niettemin heb ik het volste vertrouwen, dat het ook ditmaal zal gelukken.

Wij zullen verder blijven samenwerken op basis van spontane vrij - willigheid. Ik heb een onderzoek ingesteld, of het financieel mogelijk zou zijn een vaste propagandist aan te stellen. Vier weken geleden heb ik alle Banierlezers uitgenodigd een jaarlijks bedrag toe te R. via Banier 2 ƒ 2.50; J.K. te G.A. ƒ 10.—; R.H. te E. ƒ 2.50; voorts via „De Banier" ontvangen van N.N. te R.B. ƒ 1.25; J.W. te A. ƒ 1.—; D.v.V. te A. ƒ 2.50; L.W. te R. ƒ 2.50; en van G.d.R. te O. ƒ 6.90. Wij danken alle vrienden en vriendinnen zeer voor hun offervaardigheid en houden ons voor verdere giften gaarne aanbevolen. Het gironummer van de penningmeester der S.G.P. is 119560, ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam. Het is verheugend telkens weer de offervaardigheid van de vrienden te kunnen konstateren. Die lezeres te Krabbendijke schreef: „ . . en heb aUang het plan opgevat om ook een kleine bijdrage te geven. Telkens kwam er wat in de weg, maar nu wil ik er eerst werk van maken. Daar ik geen kapitaliste ben. Is het bedrag niet zo groot, maar vele kleintjes maken een grote " enz.

Ja mevrouw, daar ben Ik het van harte mee eens, als elke Banierlezer eens per jaar een bedrag zou offeren, zoals u thans hebt gegeven, dan zou er jaarlijks het vierof vijfvoudige bedrag binnenkomen van thans. Wellicht zijn er nog meer lereressen of lezers, die al lang met het plan rondlopen, om een gift voor het partij werk af te zonderen. Laten ze er dan niet langer 'mee wachten, en voor het einde van het jaar het geld overmaken. Ik zou namelijk aan het einde van 1961 minstens met hetzelfde bedrag voor de dag willen komen als In het jaar 1960, dus ƒ 5000.—. Maar dan zal er in de komende 8 weken nog heel wat geld binnen moeten stromen, want het jaar loopt hard ten einde. Ik laat hier weer de vierwekelijkse standen van abonnementen en giften volgen, zodat leder nauwkeurig geïnformeerd is over de huidige thermometerstand.

te zeggen, indien een vaste propagandist zou kunnen worden aangesteld. Van slechts 14 personen mocht ik een toezegging ontvangen voor totaal ƒ 175.— per jaar. Ik had een toezegging nodig van minstens 1000 mensen om deze zaak op te kunnen zetten. Van meet af heb ik niet gerekend met de mogelijkheid van verwezenlijking van dit plan. Toch had ik verwacht dat er veel meer vrienden hierop zouden reageren. 11^ dank diegenen, die hun steun hadden toegezegd voor deze geste. Zij behoeven hun geld niet over te maken. Dit plan is hiermede van de baan. Er zal geen vaste propagandist komen. Moge daartegenover het aantal vrijwilligers stijgen.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken