Bekijk het origineel

Voorstellen belastingverhoging door Kamer aanvaard

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voorstellen belastingverhoging door Kamer aanvaard

3 minuten leestijd

Uitstel onaanvaardbaar verklaard

Ofschoon het ons voometnen is D.V. de volgende week op de behandeling der belastingvoorstellen en op wat daarbij namens de S.G.P.-fraktie door Ir. van Dis werd opgemerkt, nader in te gaan, menen wij er toch ook nu reeds iets over te moeten vermelden. En wel om deze reden, dat de middag, waarin over deze voorstellen moest worden beslist, een zeer spannende middag was. 's Woensdagavonds had de minister geantwoord, maar de replieken werden uitgesteld tot donderdagmiddag, opdat de frakties gelegenheid zouden hebben zich eerst nog eens ernstig over de situatie te bedenken. In plaats van om 1 uur begon de vergadering donderdagmiddag pas nadat een goed half uur verlopen was. Na de opening werd echter niet met de replieken begonnen, doch met een ordevoorstel van de nieuwe fraktievoorzitter der K.V.P., Dr. de Kort, betreffende schorsing der vergadering, opdat de vaste kommissie voor de financiën met de minister van financiën overleg kon plegen over de vraag of deze er mede akkoord kon gaan het voorstel tot verhoging der vennootschapsbelasting tot volgend jaar september uit te stellen, daar dit voorstel pas 1 januari 1963 in werking zou treden. Het ordevoorstel werd aanvaard, zodat de vergadering voor anderhalf uur geschorst werd. Intussen was het er vrij verward naar toe gegaan. Voorzitter en Kamerleden spraken met en door elkander, zodat de vergadering af en toe een chaotisch beeld vertoonde. Na heropening der vergadering bracht de heer Lukas (K.V.P.) een kort verslag uit van het overleg, waaruit bleek, dat met de minister geen overeenstemming was bereikt.

Hierop werd er door enkele Kamerleden gerepliceerd, n.l. door de heren v. d. Wetering (C.H.), Bakker (komm.). Van Dis (S.G.P.), en Van Leeuwen (V.V.D.).

De staatssekretaris en de minister beantwoordden de sprekers, waarby belden geen enkele koncessie deden. Alsnu vroegen de heren Burger en Prof. Oud wat de gevolgen zouden zijn als de voorstellen inzake verhoging van een tweetal belastingen of één er van verworpen zouden worden.

De minister verklaarde daarop. dat dit voor de regering onaanvaaxdbaar zou zijn, zodait niet alleen de minister en de staatssekretaris, maar het gehele kabinet zou aftreden.

Na deze verklaring verzocht Dr. de Kort andermaal schorsing der vergadering, opdat de frakties hun houding konden bepalen. Opnieuw werd nu de vergadering voor ruim een half uur geschorst. Na afloop dezer schorsing legde Dr. de Kort een verklaring af, welke hierop neerkwaim, dat de K.V.P.-fraktie geen kabinetskrlsis wilde forceren en derhalve vóór de belastingverhogingsToorsitellen zou stemmen. Alsnu werd tot stemming overgegaan, maar aangezien er nu een overgrote meerderheid voor de voorstellen bleek te bestaan, werd er niet hoofdelijk gestemd. De voorstellen werden met algemene stemmen aangenomen met aantekening, dat de S.G.P.-fraktie, alsmede die der C.P.N. (komm.) en P.S.P. (pacif.) wensten geacht te worden te hebben tegen gestemd. De S.G.P. Kamerleden deden dit vanzelfsprekend op een geheel andere grond dan die der beide andere genoettnde frakties. Het is ons voornemen ook dit de volgende week nader toe te lichten.

Een motie van de heer Peschar (P.v.d.A.), waarin de regering werd gevraagd de Nederlandse hulp aan minder ontwikkelde landen te brengen op tenminste één procent van heit nationale inkomen, wat neerkomt op 430 miljoen gulden voor 1962, werd met 81 tegen 43 stemmen verworpen. Vóór deze motie stemden alleen de frakties der P.v.d.A. en P.S.P.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

Voorstellen belastingverhoging door Kamer aanvaard

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken