Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Allereerst een hartelijk welkom tot twee nieuwe neven, namelijk Pieter Poppe te Koudekerke (Z.) en Geurt Versteeg te Rijswijk(Gld.), en nu de nieuwe raadsels van

OPGAVE 695

Jongeren: 1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, 250, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jesaja 53. a. Als een overste zal gezondigd hebben. b. Abraham kocht een akker In Machpela. c. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. d. Maar dat gij naar het land uwer vaderen zult wederkeren. e. Zacharias kon niet meer spreken, hij was stom. f. Wie is met U, o Heer', gelijk te schatten?

2. Noem de naam van: a. de stamvader 'van koning Saul's geslacht; b. de man, die zijn eerstgeboorterecht verkwanselde; c. de eigenaar van een wijngaard, die gedood werd; d. de laatste koning over het rijk Israël; e. de prins, die zijn vader van de troon wilde stoten; f. een zilversmid te Eféze; g. de man, die een grote hongersnood voorspelde (Hand.), h. een der zonen Jakobs, wiens naam 3 letters bevat. Welke naam vormen de beginletters der bovengevraagde namen?

3. Een tekstgedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Mattheüs bestaat uit 34 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 27 13 31 8 32 10 is de naam van een kerkhervormer. 2 28 20 7 10 33 25 24 6 is een land in Europa. Eén vlieg doet de 22 9 26 19 des apothekers stinken (Pred. 7— 12). De Heere Jezus zeide: Ik ben de ware 14 23 12 15 31 17 5. Jakob kreeg in Egypte land 29 4 21 11 2 toegewezen. 16 3 30 34 is een hoofddeksel. Daar is niemand, die 29 18 1 6 doet.

Ouderen:

1. De naam van een koning bestaat met nadei^e aanduiding uit 24 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is: 12 21 3 14 16 is de naaon van een Arabier ten tijde van Nehemia. 7 15 6 22 18 is de naam van het eiland, waar Paulus gewild had, dat de boot zou gebleven zijn om de storm af te wachten. Rubens zuster heette 5 20 24 4. Waar de 19 8 17 1 valt, blijft hij liggen. Opdat wij niet weer de zonde 13 10 23 11 2 9 (Rom. 5—7).

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Openbaring van Johannes hoofdstuk 18— 21: a. Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. b. Ik zag uit de zee een beest opkomen. c. Hij gaf een deel van zijn vermogen weg. d. Wie is de man, die op 't nauwkeurigst kan. e. Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven. f. Hebt gij die mensen weggezonden? g. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. i. Het waren donkere dagen in die tijd.

3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 51 letters. Zoek dit tekst­ gedeelte uit de volgende gegevens: De bewoners van 41 10 15 43 17 werden door Paulus leugenachtig genoemd. De laatste van Juda's koningen heette 27 1 13 48 8 14 36. De voorlaatste van de Oud- Testamentische profeten heette 16 37 41 35 45 23 19 17. Uit het geslacht van 49 50 5 33 kwamen bij Israël de priesters. 20 40 3 4 22 46 was een der richters over Israël. Anna de profetes was een 21 31 24 28 44 11. De hof van 9 47 25 51 was het paradijs. De grootvader van Abraham heette 12 45 42 6 38. Ik ben u een Schild, uw 7 6 22 26 zeer groot. 2 28 18 is het verschil tussen twee zelfde getallen. Vriend, 30 11 48 32 mij drie broden. In een 29 45 34 24 dor en mat, zonder water. 39 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken