Bekijk het origineel

Rede en repliekrede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rede en repliekrede

2 minuten leestijd

Zoals reeds enige malen is aangekondigd, zullen de rede en replieferede, gehouden door Ir. C. N. van Dis in de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen, In brochurevorm worden uitgegeven. De partljvtrarzitter Ds. H. G. Abma voegde er een inleidend woord bij. Ook nu is de prijs weer zo laag mogeiyk gesteld, nl. slechts 4 cent per exemplaar. Het zal dus mogelijk zijn deze brochure in groten getale te verspreiden. Uit Rotterdam werden reeds 5.000 stuks besteld, en 7500 door andere verenigingen, zodat in totaal reeds ruim 12.500 exemplaren verzonden konden worden. Laten besturen, leden en vrienden van de S.G.P., die nog niet bestelden, nu de verspreiding ter hand nemen, daar In deze brochure op aktuele wijze de beginselen der S.G.P. worden toegelicht. Men bestelle zo spoedig mogelijik bij N.V. „De Danier", postbus 2019 te Utrecht.

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLAND

Op de laatstgehouden vergadering in de ^jleine zaal van het Centraal Station te yünsterdam op j.l. zateaxiag U november 2ijn een paar gevoerde grijze glacé handsohoenen Mijven liggen. Terug te ontvangen van-de iheer H. Meijer, Langstraat 65, 2aandam.

STATENKRING RIDDERKERK

pe jaarvergadering zal D.V. gehouden worden zaterdÈg 2 december a.s., n.m. 3 uur, in gebouw „Obadja" te Ridderkerk. De agenda vermeldt o.a.: samenstelling groslijst voor de Prov. Statenverkiraangen, bestuursverki^iig en slotwoord door de heer 4. de Redelijldieid. ledere k.v. zende 2 ^evaardigden; verder zijn alle leden hartelijk welkom. Bezoekers udt de Hoeksche Waard stellen zich in verbinding met de heer A. Kruithof, Boomdijk 9, Klaaswaal. In aansluiting op bovenstaand bericht volgen hier de vertrektijden voor de bus uit de Hoekse Waard op D.V. zaterdag 2 december a.s.. Vertrek Strijen Garage Groeneveld 1.30 nva; Numansdorp (dorp) 1.45 uur; Klaaswaal 1.50 uur; Zuid-Beijerland 2.05 uur; Piershdl 1.10 WM (ook voor Goudswaard); Nieuw- Beijerland 2.15 uur; Oud-Beijerland 2.30 uur (Koninginneweg); Blaaksenxüjk 2.45 uur. De vrienden van 's-Gravendeel, Puttershoek en Maasdam kunnen hier instappen. Gaarne opgave van deelname zo spoedig mogelijk, in verband met grootte van de bus, aan As. Kruitihof, Boomdijk 9, Klaaswaal, telef. 01864—337.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

Rede en repliekrede

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken