Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Algemene Vergadering

3 minuten leestijd

PARTIJBUBEAU

In zijn laatstgehouden vergadering heeft het Hoofdbestuur besloten de Algemene Vergadering 1962, zo de Heere wil en wij leven, te doen plaats hebben op

WOENSDAG 21 FEBRUARI a.s.

te Utrecht in het noodgebouw „Tlvoli" aan het Lepelenburg, dus in dezelfde zaal als in 1961.

VERANTWOORDING BIJDRAGEN

In dank werden de bijdragen ontvangen ten behoeve van het Partijbureau voor 1961 van de volgende kiesverenigingen: Unschoten ƒ 8.—; Rotterdam Banier III ƒ 10.—; Pemis ƒ 11.50; Ouderkerk a. d. IJssel ƒ 28.70; Kamperland ƒ 5.—; Doomspijk ƒ 20.—; Giessenboirg ƒ 10.—; Aagtekerke ƒ 20.—; Lisse ƒ 5.—; Herkingen ƒ 5.—; Slie. drechit ƒ 10.—; Zegveld ƒ 10.—; Breukelen ƒ 5.—; Wons e.o. ƒ 4.—; Stavenlsse ƒ 5.—; IJssetaiAiiden ƒ 10.—; Maasdam ƒ 5.—; Strijen ƒ 5.—; MeUssant ƒ 2.50; Kockengen ƒ 5.—; Alblasserdam ƒ 20.—; Raamsdonksveer ƒ 5.—; Wemeldinge ƒ 10.—; Streefkerk ƒ 10.—; Rotterdam Banier I ƒ 10.—. De bijdragen voor het Partijbureau moeten worden gestort op de postrekening van het Pantijburoau der S.G.P., no. 186302, Frankenslag 123 te Den Haag. Kontributie voor de Partij (50 cent per lid per jaar) moet men NIET op deze postrekening overmaken.

DE PARTIJSEKRETARIS

PROVINCIALE VERENIGING ZEELAND Het bestuur van de Prov. Vereniging Zeeland hoopt te vergaderen met vertegenwoordigers van het hoofdbestuur en twee afgevaardigden van elke Statenkrlngvereniging, om de kandidatenlijst voor de Prov. Staten op te mairen, D.V. op zaterdag 2 december a.s., n.m. 2.30 uur, bij Meijers, Opril 8 te Goes.

PROVINCIALE VERENIGING ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering gehouden wordt op zaterdag 9 december a.s., njn. half drie, in de kerkzaal der Geref. Gemeente te Rotterdam Z., 's-Gravendeelstraat. Wij wekken de kiesverenigingen en de leden op deze belangrijke vergadering te bezoeken. Vragen en voorstellen worden ingevfacbt bij de sekretaris, A. Vlasblom te Delft, Oostsdngel 141, telef. 23601.

PROVINCIALE VERENIGING FRIESLAND

Op D.V. woensdag 13 december a.s. om Ihalf acht 's avon< te hopen wij onze jaarvergadering te houden in hotel De Klanderij te Leeuwarden. Spreker op deze aivond is de heer A. Vlasblom van Delft. De kiesiverenigingen dienen nu reeds hun afgevaardigden aan te wijzen, en hun namen door te geven aan het provinciale bestuur. Verder moeten zij de aanwijzingen opvolgen, zoals in de him toegezonden agenda, is aangegeven. Wij wekken u op om deze ibelangrljke vergadering te be- Boeksn.

PROVINCIALE VERENIGING OVERIJSSEL

Bovengenoemde vereniging zal D.V. op zaterdag 9 december a.s. haar jaarver^dering houden te Zwolle, gebouw „Elim", Juffeiienrwal, aanvang 2.30 uur ii.m. De agenda vermeldt o.m.: Vaststelling lijst a.s. Statenverkieang (art. 11, Statuten der S.GP.); rede van Ds. P. J. Dorsman, Idd van het hoofdbestuur, onderwerp: Artikel 1 van het gemeenteprogram der S.G.P. ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl leder Ud, geestverwant en belangstellende, van harte wéükom is. Vrienden, kent uw plicht en bezoeikt ia groten getale deze belangrijke vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken