Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Wy beginnen mar weer met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 697

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. een zee, genoemd in Joel 1—3. to. een badwater, waar een man 38 jaar ziek gelegen had. c. eei; ^ raadsman van David, die zijn verrader werd. d. de vrouw van stadhouder Felix. e. de broer vam Jozef, die voorstelde hem niet te doden, maar te verkopen. f. de vader van Jakobus de jongere. Welke naam vormen de eerste letters van de hier gevraagde namen? 2. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament bestaat uit 62 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Izak bracht haar In de 18 12 55 33 (Gen. 22—25). Farao droomde van zeven vette 26 31 38 29 6 41. 2 28 10 30 is een ontkennend antwoord. 22 27 36 39 betekent wartaal spreken in koortstoestand. Willem de Zwijger werd te 61 54 9 15 23 vermoord. Een 21 14 46 60 35 is een bewoner van één der zuidelijke provincies van ons land. 11 25 3 43 58 is gelijk aan 8 4 24 51 55, komt voor in Amos 2 met het woord stof. Er waxen in Klein-Azië ten tijde van Johajines 50 34 56 1 52 gemeenten. De dochter van Jochebed heette 32 49 16 59 20 13. De moeder van Obed heette 44 48 7 19. De grootvader van Davids vader heette 5 40 17 37. 42 45 47 zijn drie gelijke letters, die geraden moeten worden. Eén der vrouwen van de goddeloze Lamech heette 62 53 57.

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Jona, hoofdstuk 4. a. Ik ben het Brood des levens. b. Wie is aan onze God gelijk? c. Want het leven is mij Christus. d. Want wijsheid is beter dan robijnen. e. In het vlees te blijven is nodiger om uwentwU. f. Gij zult de dood sterven. g. Dan gaan wij op tot Gods altaren. h. Zij kwamen veel te laat. i. Het leven is een damp.

Ouderen: 1. Noem de naam van: a. een door God zo genoemde zeer gewenste man (een profeet). to. de profeet, wiens vader Amitthai heette (kleine profeten), c. een Perzische koningin, die schoon van aangezicht was.

d. de grootvader van Adonia van vaders zijde. e. één van Jakotos zonen, wiens naam uit drie letters bestaat. Welke naam krijgt men als men de eerste letter van de eerstgevraagde naam, de laatste letter van de tweede naam, de eerste letter van de derde naam, de laatste letter van de vierde naam en de eerste letter van de vijfde naam naast elkaar plaatst? 2. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament toestaat uit 55 letters. Zoek dit tekstgedeelte met toehulp van de volgende gegevens: De 26 42 17 30 7 53 is mij te wondertoaar (Psalmen). Uw muren zijn 20 49 42 33 23 48 voor mij. 15 38 23 36 8 is de naam van een woestijn, genoemd in één der Psalmen met het woord beven. Saul ging naar een waarzegster te 54 28 41 44 32. 46 33 24 18 45 7 34 6 is een veel voorkomende bloemgevende plant.

13 4 52 40 is een graansoort. 21 35 25 39 47 55 betekent talmen. Sauls grootvader heette 14 9 1 22 19 (1 Sam. 7—11). Abrahams tweede vrouw heette 2 16 31 34 50 11. Bethanië nu was bij 43 27 12 51 3 10 5 29 6. 37 moet geraden worden.

3. Zoek uit der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Micha tussen de hoofdstukken 1 tot en met 3: a. Wat is zoeter dan honing? b. De uitgestelde hoop krenkt het hart. c. Want de Heere heeft Sion verkoren. d. Zij weten niet en verstaan niet. e. Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid. f. Ik zal u geven het land Kanaan. g. De zon stond stil in het midden des hemels. h. En van Sion zal gezegd worden. i. Verlos ons, Heere, onze God, en verzamel ons uit de heidenen. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken