Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Allereerst een hartelijk welkom aan drie nieuwe neven, alle drie Pieten, n.l. Piet de Jong te Zoutelande; Piet Kempen te Zwijndrecht en Piet v. d. Toorn te Schevenlngen. Doen jullie maar goed je best, dan komt de prijs wel te zijner tijd. Bedenkt echter, dat er velen zijn, die de oplossingen goed hebben, zodat leder een beurt moet hebben voor een prijs. Plet de Jong vroeg hoe dit gedaan wordt, maar dat zullen we maar niet gaan uitleggen, dan zouden we veel te veel plaatsruimte gaan Innemen.

Thans volgen de namen van hen, die een prijs verkrijgen met het oplossen van de raadsels der opgaven 689 tot en met 692. In alfabetische volgorde zijn het de volgende neven en nichten:

1. Aagje de Jong te Stolwijk 2. Margo Kamp te Rotterdam 3. Leunis v. Klinken te Nleuwerkerk (Z.) 4. Krijn Lindhout te Poortvliet 5. Madeliefje te V. 6. Jannie Schouten te Andel 7. Janna Verveer te Bergsenhoek 8. Kees van Zanten te 's-Gravenzande.

Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het lijstje, dat hieronder voorkomt. Als de keuze is gemaakt neem dan een briefkaart met postzegel van 8 cent er op en schrijf daarop welk boek men gaarne wil hebben en stuur de kaart dan aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Wanneer men de op het lijstje voorkomende boeken al in bezit mocht hebben, vraag dan om een ander lijstje aan hetzelfde adres.

Hier volgt het lijstje:

Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. Willem Farel II. 5 De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Die Poolse jongen. 3. Tessa en Fonla. 4. Driemaal Kerstfeest in één week. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Voordat wij nu onze eigen raadsels geven, zullen wij eerst een raadsel geven, welke ons door de familie N. te B. werd toegezonden met het verzoek dit in ons raadselhoekje te willen opnemen om te zien of het goede antwoord ontvangen wordt. Ik vrees, dat het niet zal meevallen. De jongeren mogen er natuurlijk ook naar meeraden, maar het is naar het mij voorkomt, meer een raadsel voor de ouderen van elke leeftijd. Hier volgt het:

Een mens ziet het elke dag, Een koning wanneer het gebeuren mag. Maar God ziet het nooit.

Zo bezien is het wel een zeer vreemd raadsel, want God de Hee- . re ziet toch alles. Als men echter de oplossing weet, dan moet men zeggen: ja, zo is het. Doen jullie dus maar eens je best er op. Ik zou haast nog wat vergeten. Bij de winnaars is een nicht, die de schuilnaam „Madeliefje" heeft. Ze doet al vele jaren geregeld mee, maar nu blijkt, dat zij in het huwelijksbootje is gestapt. Haar man schreef een brief en vroeg of het goed is dat zij belden blijven meedoen, daar ze het oplossen der raadsels een prettige bezigheid vinden. Ons antwoord is, dat het niet goed is, maar best, zodat wij hun oplossingen geregeld verwachten. Wij wensen deze neef en nicht in alle opzichten des Heeren zegen op hun huwelij ksweg toe en hopen, dat zij nog menig prijsje in de wacht zullen slepen. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 698

Jongeren:

1. Een tekst uit het boek Lukas bestaat uit 54 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: 41 50 24 31 10 5 44 was één der drie vrienden van Daniël. 23 29 46 13 was de stad waar Paulus een gehuurde woning had. 19 7 34 16 45 51 was een profeet, die tot heerser over een landschap werd aangesteld. Ik ben de Weg, de Waarheid en het 52 1 35 17 26. Gij zult terstond een 37 3 30 51 9 54 gebonden vinden (Matth. 18—21). Zo is dan het geloof uit het 47 22 12 42 25 28 (Rom. 8—11). Schep mij een rein 6 4 36 27, o God. Ik zal u geen 21 48 15 39 2 laten. 28 30 33 43 is een wasmiddel. Een 49 53 8 11 is een deel van de Bijbel. Paulus kreeg vijf maal veertig slagen 14 41 18 één. 32 moet geraden worden.

r«»«F»s«K!.»'^-Ji-' ' 2. Noem de naam van a. de man, die in een booi klom om Jezus te zien; b. de vader van Samuel; c. de vader van Anna de pro fetes; d. de psalmdichter, die zich alj een groot beest leerde kennen e. de farizeër, die des nachtsj tot Jezus ging; f. één der zonen van Noach; g. de discipel, die de opdrachti kreeg om Saulus te zoeken in de straat de Rechte Welke naam vormen de eerste letters dezer namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Lukas 1 na vers 40, a. De Heere heeft rijken en armen gemaakt. b. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. c. Hij zal Zijn volk niet verlaten. d. De aarde nu was woest en ledig. e. Hagar werd door Abraham weggezonden.

Ouderen:

1. Maak door een andere rangschikking der letters uit: LEVERTIENSTEENZONSIERA TUNITOE een tekstgedeelte voorkomend in Jeremia 46 na vers 22.

2. Zoek uit elk der onderstaande zirmen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Ezechiël 16 na vers 30. a. Wat heb Ik nog meer aan u te doen? b. Wie zal in de hemel opklimmen? c. Zij 'gingen op met gezang en snarenspel. d. Ik zal u brengen onder de band des verbonds. e. Er zal een verlosser komen f. Zijn rijk is een eeuwig rijk. g. Het verbond Mijns vredes zal niet wankelen. h. Ik zal de verwoeste plaatsen oprichten,

3. Een tekst uit Mattheüs bestap uit 50 letters. Zoek deze tekst met behulp der volgende gegevens: Onder hen zullen zijn bllndea en 5 36 19 27 10 47. 28 22 46 1 38 is een kleur. Wiens 45 4 32 in Zijn hand is. Het schip brak van het geweld der 40 26 14 44 2. Om Sara te beklagen en haar te 24 20 30 37 11 29 21. Luther werd door de paus in de 34 18 13 gedaan. De 16 6 12 43 der sterken is gebroken. Een 17 49 kent zijn bezitter. 38 31 39 zijn de drie eerste letters van de naam van Jafeth's vader. En Die daarop zat, had een 16 15 25 43. Die is en Die 45 50 3 en Die komen zal. 48 35 is gelijk 42 41 is een plaats, ten oosten van Bethel (Gen. 12). 9 23 7 8 14 22 33 is een stad, die door vuur werd verwoest.

De oplossingen dezer raadsel mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken