Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Ons partyblad biyft groeien. Elke week is er weer een aantal nieuwe abonnees op te geven In deze rubriek. De afgelopen week viel weer byzonder mee. Door veler inspanning konden 46 nieuwe abonnees worden ingeschreven, zy kwamen uit de volgende plaatsen:

1 uit Baambrugge, Barneveld, Eindhoven, Elspeet, Kortenhoef, Kruiningen. Melissant, Oostburg, Rysoord, Ryssen, Sliedrecht, Tholen, IJsselmuiden, Zierikzee en Zwljndrecht. 2 uit Ede en Zeist. 3 uit Nieuwer ter Aa. 5 uit Krabbendyke en 19 uit Urk. De agent A. Lokerse te Kruiningen boekte er totaal 6, en wel 1 in Kruiningen en 5 in Krabbendyke. De heer Sj. Snoek te Urk heeft in 2 weken tyd 19 abonnementen op Urk geboekt. Er waren er bi de loop van dit jaar al 5 uit Urk binnengekomen, zodat in deze periode totaal 24 abonnementen tot stand kwamen. De heer Snoek is met dit resultaat nog niet tevreden en hoopt de volgende week er nog enkelen te kunnen boeken, wy hopen van harte dat hy ook verder resultaat mag bereiken, wy danken alle medewerkers van harte voor hun aktiviteit en zien al weer naar nieuwe proefadressen uit. Tot en met 14 december 1961 konden wy reeds 1125 nieuwe abonnees inschrijven. Dit is een cyfer, dat alle verwachtingen overtreft. Want het betreft de periode vanaf 1 januari 1961, dus ongeveer 50 weken. Het is toch zo byzonder verheugend, dat we dit jaar zulk een grote toeloop konden melden. En allen, die het belang van „De Banier" na aan het hart ligt, zullen met ons verheugd zyn. Want het gaat er ons om de belangstelling levend te houden of hernieuwd op te wekken. Nu, met de medewerking van vele vrienden konden wy dit jaar dan bereiken, dat ons party orgaan in 1125 nieuwe gezinnen wordt gelezen. En wy zouden alle oude en nieuwe abonnees wel willen opwekken, het blad ook wekeiyks werkelyk te lezen, tyd of geen tyd. Maak u vertrouwd met de Staatkundig Gereformeerde politiek en oefen uw zinnen op dit gebied, opdat u een principieel oordeel hebt over de problemen, waarmee elk vandaag de dag gekonfronteerd wordt. Het is of de gehele wereld samenspant om los te weken van de vaste grondslagen van Gods Woord. Laat er dan voortdurend een onderzoek zyn naar deze dingen, en een toenemen in kennis, opdat wy onze smader wat te antwoorden hebben.

De giften, die ons de afgelopen week bereikten ter versterking van de party kas, beliepen een bedrag van ƒ 151.55, in welk bedrag 29 overbetalingen abonnementsgeld zyn begrepen met totaal ƒ 91.55. U ziet, dat de eerste stroom overbetalingen reeds is binnengekomen. Met het oog op de vele nieuwe abonnees, die wy de laatste tyd hebben ingeschreven, lykt my een toelichting over deze overbetalingen wel gewenst. De zaak zit zo. Het abonnementsgeld is ƒ 3.75 per half jaar of ƒ 7.50 per jaar. Vele abonnees gireren een half of een heel jaar vooruit. Zy verhogen dan het verschuldigde abonnementsgeld met een vrywillige gift, een zogenaamde overbetaling, en gireren dit bedrag naar de N.V. „De Banier". Deze geeft my wekelijks een staat van de binnengekomen overbetalingen, want deze zyn bestemd voor de partykas, dus voor de propaganda. Eens per week maakt de kassier van „De Banier" het totaal bedrag aan overbetalingen en eventuele verdere ontvangen giften op myn postrekelng over, zodat al deze giften aan de partykas ten goede komen. Met het oog op de verkiezingen volgend jaar is veel geld voor de propaganda nodig, zodat deze vrywUlige overbetalingene een welkome aanvulling van de partykas betekenen. Er zuilen ongetwyfeld onder onze nieuwe abonnees eveens vrienden zyn, die gaarne wat af willen staan ten bate van de partykas, en die na deze uiteenzetting wellicht gaarne dezelfde gelegenheid willen benutten by de betaling van het abonnementsgeld per giro.

Vanzelfsprekend kan dit ook gebeuren als ge uw abonnementsgeld kontant betaalt aan een Banieragent. Alle extragelden, die via deze agenten aan de partykas worden gegeven, komen eveneens by mij terecht en worden alle In „De Banier" verantwoord.

De specifikatie van de giften, die de afgelopen week binnenkwamen, is als volgt:

Kiesver. Leersum ƒ 10.—; Kiesver, Enkhuizen / 2.50; JNvdB te E ƒ 5.— AJP te A ƒ 2.50; JdM te M ƒ 30.— Banierlezer te Ede ƒ 10.—; via „De Banier" ontvangen overbetalingen van ACP te A ƒ 6.25; NN ƒ 17.50 SvG te R ƒ 1.25; AJP te S ƒ 3.55 CJG te A ƒ 3.75; PvD te M ƒ 1.25 FvdB te B ƒ 10.—; AWV te CadIJ ƒ 1.25; AME te 's-G ƒ 1.25; AR te O ƒ 1.25; EG te U ƒ 2.50; PWB te H ƒ 0.75; GL te A ƒ 2.50; FAW te B / 1.25; AJV te E ƒ 3.75; HvdV te H ƒ 3.75; KdH te S ƒ 1.25; LR te A ƒ 3.—; WvdP te A ƒ 1.25; AV te B ƒ 0.75; MAK te B ƒ 6.25; PAV te B ƒ 2.50; MFM te G ƒ 2.50; JPdB ƒ 1.—; WH te KadIJ ƒ 1.25; JdL te N ƒ 1.25; JM te O ƒ 0.75; GK te RB ƒ 3.75; MCvdB te ZB ƒ 4.25, totaal ƒ 91.55.

Alle vrienden en vriendinnen zeer harteiyk bedankt voor uw offervaardigheid. Ook rechtstreekse giften zyn zeer welkom. Het gironummer van de Penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schlebroekselaan 4eb, Rotterdam 11.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken