Bekijk het origineel

Het vertrek van inspectie l.o. Goes naar Bergen op Zoom verhinderd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het vertrek van inspectie l.o. Goes naar Bergen op Zoom verhinderd

4 minuten leestijd

De nieuw benoemde inspekteur van het lager onderwijs te Goes, over wiens benoeming door de heren Van Dis en Kodde aan de mlrdster van onderwijs, kunsten en wetenschappen onlangs vragen zijn gesteld, heeft het plan gehad om zich met zijn bureau in plaats van te Goes te Bergen op Zoom te gaan vestigen. Naar door hem werd medegedeeld, omdat hij te Goes geen geschikite woning kon krijgen en voorts ook om zakelijke redenen, hierin bestaande, dat hij van Bergen op Zoom uit alle delen van zijn ressort (Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Oost Zeeuws Vlaanderen) gemakkelijk kan bereiken.

Met de Provinciale Zeeuwse Courant van 22 juli 1961 zijn wij van oordeel, dat dit toch wel een zeer afkeurenswaardige manier van doen is. Hoewel de staatssekretaris van onderwijs dit plan inmiddels heeft verijdeld door er zijn goedkeuring aan te onthouden, achten wij het toch wel van belang om onze lezers aJsnog mede te delen, wat het zoeven genoemde blad over het voornemen van de nieuw benoemde rooms-katholieke inspekteur schreef. En dit temeer, omdat het zeker niet onmogelijk is, dat het hieronder volgend artikel tot het besluit van de staatssekretaris heeft bijgedragen.

De „Provinciale Zeeuwse Courant" schreef naar aanleiding van voornoemd plan en de hierboven opgegeven redenen het volgende: „Het klinkt plausibel, maar dat is het bij nader inzien helettnaal niet. Wij geloven, dat in de eerste plaats de nieuwe inspekteur van het lager onderwijs in de inspektle Goes een taktische fout maakt door zijn bureau in Bergen op Zoom te vestigen. Zijn benoeming is immers aanleiding geweest tot het stellen van vragen in de Kamer, waarbij de reliigle van de betrokken ambtenaar in het geding was. Men meende van staatkundig gereformeerde zijde — en wij hebben begrepen dat daarover bij andere protestants-christelijke groeperingen en bij voorstanders van het openbaar onderwijs in Zeeland gelijkelijk werd gedacht — dat het onjuist was een rooms-katholieke inspekteur te benoemen in een Inspektle, waar het aantal scholen met een r.-k.-signatuiu- een minderheid vormde. Minister Cals heeft echter uiteen gezet, dat zijn beleid niet in de eerste plaats lokaal was gericht, maar rekening hield met landelijke verhoudingen. En gelet op deze cijfers was de recente benoeming in de insi> ektie Goes zeker gemotiveerd, zo verklaarde de minister. Een antwoord waarmee de vragenstellers genoegen hadden te nemen. Maar voor de nieuw-benoemde Inspekteur — trouwens geen vreemde in het Jeruzalem van het onderwijs — had deze gang van zaken een waarschuwing behoren te zijn, dat hij in bepaalde sektoren van zijn inspektle niet met vlag en wimpel werd binnengehaald, een waarschuwing dus, die hem ten aanzien van deze groepen zou dienen te nopen tot een behoedzaam en vooral taktisch beleid. Het heeft echter niet zo mogen zijn; nog voordat de inspekteur zijn ambt heeft aanvaard zorgt hij voor een verrassing, namelijk de verhuizing van de inspektle naar Bergen op Zoom, een plaats buiten de provincie waar de betrokken inspekteur zich qua confessie zeker kan thuis voelen. Mede gelet op deze laatste omstandigheid nu menen wij dat deze verhuizing juist datgene was wat de inspekteur nooit had mogen doen. Hij heeft hier een vreemde, vooral ontaktische beslissing genomen.

Naast deze overwegingen van taktiek (beter nog: takt!) menen wij dat er nogal wat in te brengen is tegen de zakelijke argumenten, die voor verhuizing zouden pleiten. Wanneer er in Goes voor de betrokken funktionaris geen woonhuis aanwezig is, maar wel in Bergen op Zoom, dan zal het toch heus wel mogelijk aijn in het ressort van de inspektle Goes ergens kan/toorruimte te vinden. Het is heus geen wet van Meden en Perzen (of van Cals) dat een inspekteur zijn kantoor aan huis behoort te hebben. En het argument van de goede verbindingen van Bergen op Zoom uit is al eveneens vreemd: als alle rijksinstellingen in Zeeland dergelijke theorieën gaan gebruiken, dan zal dit tot een exodus van rijksdiensten naar Bergen op Zoom leiden. Er zijn bovendien heel wat belangrijker overwegingen, die de vestiging van een inspekteur l.o. binnen zijn inspektle noodzakelijk maken.

Al met al is de overplaatsing van de zetel van de Goese onderwij slnspefctie naar Brabant naar het ons voorkomt een weinig geliikkige gang van zaken. Daarom zou het dunkt ons goed zijn wanneer ook vanuit de Kamer de minister er op wordt gewezen dat deze situatie slechts zeer tijdelijk kan zijn. Het bureau behoort in Zeeland!"

Zoals hierboven reeds werd vermeld, gaat het plan van de inspekteur niet door. Er behoeven derhalve te dezer zake bij de minister geen stappen meer te worden gedaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

Het vertrek van inspectie l.o. Goes naar Bergen op Zoom verhinderd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken