Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

6 minuten leestijd

De vrede verre geweken. Oorlog in Katanga. Protest van Spaak. Verdeeldheid grote drie.

Vrede op aarde. Deze woorden zullen op de aanstaande Kerstdagen weder over de aarde, althans daar waar het Evangelie verkondigd wordt, vernomen worden. Er zal in kerstliederen over worden gezongen.

Wie echter de ware betekenis dezer woorden, al is het nog maar verstandelijk, niet verstaat en niet erkent of wil erkennen, dat hier sprake is van de vrede tussen God en de mens door middel van Hem, Die in Bethlehems stal als mens het levenslicht aanschouwde, moet er wel onherroepelijk mee vastlopen. De woorden, waarin wordt uitgedrukt, dat de vrede verre van de aarde geweken is, spreekt dezulken veel meer aan. En inderdaad, wanneer het woord vrede uit het „vrede op aarde" wordt opgevat als een aardse vrede, dan hebben degenen, die voor deze woorden de schouders ophalen, nog gelijk ook. De vrede toch is verre van de aarde geweken, want sedert de oorlogstoestand tussen God en de mens in het paradijs intrad, is er van een voortdurende aardse vrede geen sprake meer. Ontelbaar zijn de oorlogen, die er sedert de val van de mens hebben plaats gehad.

Zelfs tot op heden toe. Ja, het is zelfs zo ver gekomen, dat het door velen zo bewierookte „vredesinstituut", de Organisatie der Verenigde Naties in dienst werd gesteld van de oorlog. Men zie maar eens naar Katanga wat daar in de laatste weken is voorgevallen en wat er op het ogenblik, dat wij dit schrijven, nog plaats heeft. Dat is in één woord verschrikkelijk.

Een ziekenhuis in EDisabipthstad werd met mortieren door troepen der Verenigde Naties bestookt. Van de 600 patiënten, die ten tijde van de aanval in het ziekenhuis verpleegd werden zijn er 26 gedood en 500 gevlucht. Door middel van bommen werd het postkantoor in het centrum van Elisabethstad verwoest, een Katangees legerkonvooi op weg naar het vliegveld werd, zoals men dat noemt, vernietigd, alsof het de eenvoudigste zaak ter wereld is. Ook aan de industrie, waaraan Katanga grotendeels zijn welvarendheid te danken had, werd zware schade toegebracht.

Volgens president Tsjombe hebben V.N. luchtaanvallen zelfs de belangrijkste raffinaderij en een groot metallurgische fabriek te Kolwezi vernield. En zo werd maar voort gegaan, niettegenstaande de Belgische minister van buitenlandse zaken, de heer Spaak, aan de sekretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant, een telegram zond, waarin hij krachtig protesteerde tegen het optreden der V.N. legermacht als zijnde in strijd met het handvest der Verenigde Naties. Onder die V.N. troepen bevinden zich soldaten uit India, maar ook Zweden en Ieren. Nu moet men weten, dat Zweden in de laatste wereldoorlog zich helemaal niet neutraal heeft gedragen. Het hielp Hitler door de Duitse troepen, die naar Noorwegen moesten door Zweden te laten reizen en het Noorse erts door middel van de Zweedse spoorlijnen naar Duitsland te laten transporteren. De Zweden hebben dan ook tijdens de oorlog geen offers gebracht, evenmin als de Ieren. Zou Hitler de oorlog gewonnen hebben, dan kan men er van op aan, dat zowel Zweden als Ierland met Noorwegen hetzelfde lot ten deel was gevallen. Dan waren de Zweden en Ieren hun zelfstandigheid kwijt geweest. Zij hebben hun vrijheid dus middellij kerwijs aan de westerse mogendheden te danken.

In dit licht bezien doet het toch wel vreemd aan, dat zij nu beide er hard aan medewerken om Katanga volledig te onderwerpen en het zelfbeschikkingsrecht met geweld te ontnemen. Hoe onbarmhartig de V.N. troepen daar optreden blijkt onder meer ook nog daaruit, dat een verzoek van het Internationale Rode Kruis, een aantal hongerende Belgische en Afrikaanse gezinnen in de buitenwijken van Elisabethstad gedurende een vuurpauze van voedsel te mogen voorzien, door de als wreed bekend staande Indiase Gurka's en de Zweden afgewezen werd. Een trein, onderweg van Noord-Rhodesia naar Elisabethstad en bestemd om enige honderden blanke vrouwen en kinderen naar veiliger plaatsen te vervoeren, werd op last van het V.N. opperbevel aan de grens door V.N. soldaten opgehouden.

Het is wel zeer bedroevend, dat Amerika deze aktie der V.N. volop steunt in tegenstelling met Frankrijk, dat zich er beslist tegen heeft verklaard. Engeland zou aanvankelijk bommen leveren, nog wel van 500 kilo, maar het kreeg in eigen land zoveel verzet daartegen, dat de Britse regering op dit voornemen is terug gekomen en ook een beroep op de V.N. sekretaris heeft gedaan om de strijd te beëindigen door een bestand te bevorderen. Amerika wil hiervan echter niets weten, verklarend, dat een bestand niet uitvoerbaar is, voordat de V.N. hun minimumdoelen in Katanga hebben bereikt.

Wat daaronder moet verstaan worden, werd niet vermeld, maar het zal wel hierop neerkomen, dat men Tsjombes leger geheel wil uitschakelen. Daartoe worden de troepen der V.N. voortdurend versterkt, zodat er alleen in Elisabethstad nu al 5600 V.N. soldaten tegenover 2000 man Katangese troepen staan.

De vrede is met Kerstmis in Katanga dus verre zoek en hoe velen zullen er daar zijn, die iets van de ware kerstvrede hebben mogen leren kennen? Het antwoord op deze vraag is Gode alleen bekend. Waren de grote drie ten aanzien van Katanga dus al verdeeld, dit was al evenzo het geval ten aanzien van de stappen, die men al of niet ten aanzien van Rusland moet doen. PranXrijk wilde helemaal geen stappen doen. President De Gaulle zei met betrekking tot Berlijn: „Wat je hebt, daarover behoef je niet te onderhandelen". De vorige week is er door genoemde drie langdurig gedelibereerd. Eindelijk schijnt Frankrijk het dan wel goed gevonden te hebben, als de Amerikaanse gezant in Moskou eens polshoogte bij Kroetsjef gaat nemen. Misschien gaat de Engelse gezant te Moskou ook mede, maar dit staat nog niet vast. Hierover zal binnenkort beslist worden. Naar verluidt zouden deze peilingen ten doel hebben Kroetsjef om opheldering te vragen over de dreigende redevoeringen, welke kortgeleden weer door Kroetsjef zelf en de Russische ambassadeur te Washington zijn gehouden.

Ook in de N.A.V.O.-raad, die de vorige week vergaderde, was er al geen eenstemmigheid. Veertien van de vijftien landen waren voor peilingen, maar Noorwegen, Canada, Denemarken en België vonden dat er al genoeg gepeild was en dat het de hoogste tijd was met onderhandelen te beginnen.

Vermelden wij ten slotte nog, dat Eichmann, de vorige week te Jeruzalem ter dood werd veroordeeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken