Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wanneer dit onder jullie ogen komt, zijn we alweer ruim een week het nieuwe jaar ingetreden. Een jaar, waarvan niemand weet wat er in zal gebeuren, want de toekomst is voor ons verborgen, Die is alleen de Heere bekend. Wij wensen jullie echter met je ouders en verdere familie een gezegend nieuwjaar toe, gezegend met het oog op het stoffelijke, maar bovenal met het oog op het geestelijke, daar dit het voornaamste is. Alles toch wat ons aardse bestaan betreft, heeft een einde, doch de ziel is eeuwig. Die blijft altijd bestaan en het komt er dus op aan hoe het daarmede voor de eeuwigheid gesteld is. Daarom: Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden Is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Thans roepen wij een hartelijk welkom toe aan twee nieuwe nichten, namelijk Liena Blom te Ingen en Dina Langenberg te Culemborg. Voordat wij nu de namen gaan noemen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 693 tot en met 696 een prijs krijgen, zullen wij ditmaal eerst de nieuwe raadsels geven van

OPGAVE 702

Jongeren:

1. Een tekst uit één der Psalmen bestaat uit 46 letters. Zoek deze tekst met behulp der volgende gegevens: Om te doen 3 19 45 23 33 5 bij prinsen des volks. Daar zijn de 46 21 29 11 8 39 41 des gerichts gezet. 18 4 15 30 44 wandelde met God. 35 43 31 7 37 nam van het verbannene en werd gestenigd en verbrand. 1 9 19 6 20 28 13 jaren zijn bij de Heere als één dag. 40 24 34 is de stamvader der Joden. Ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn 38 42 25 zoudt inkomen. Zo die 32 14 16 2 27 niet verkort werden. 10 26 22 12 36 was een dorp in het voormalige Indië. 17 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 21. a. Wanneer de zon ondergaat en het donker wordt. b. Wat moet ik doen om zalig te worden? c. Toen hij zijn zoon zag aankomen. d. Ik zal u een goede les geven. e. Oude wijn doet men in nieuwe lederen vaten. f. De hemel is Zijn troon.

3. Noem de naam van: a. Jakobs oom. b. de vrouw van koning Joram. c. een richter, die de dochter van Kaleb tot vrouw kreeg. d. de stad, waarin zich de straat de Rechte bevond. e. de stamvader der Arabieren. f. het eiland, waar Barnabas geboren werd. g. de man van Naomi. h. de koning, die bijna een christen werd. Welke naam vormen de beginletters der gevraagde namen?

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Openbaring 21. a. Ik zie een wolkje als eens mans hand. b. Wat heb Ik nog meer aan u te doen. c. Hiermede maak ik allerlei voorwerpen. d. Zullen alle mensen zalig worden? e. Die bekommert zich om de dingen des Heeren. f. Zij zongen een nieuw lied.

2. Een tekst uit het Nieuwe Testament bestaat uit 109 letters. Zoek deze tekst met behulp der volgende gegevens: 29 1 46 20 50 63 4 104 11 30 87 91 80 98 waren twee bekende apostelen. Door het 6 13 96 65 61 des Heeren zijn de hemelen gemaakt. 16 10 28 67 73 100 26 betekent: wordt geopend. Ik zal 76 95 54 3 34 40 90 22 geven in de hemel (Hand. 1—4). Ik heb de goede 49 64 14 92 38 gestreden. Gaat uit in de 24 21 106 41 102 en in de heggen. 99 36 52 59 32 78 is het meervoud van een muziekinstrument voorkomend in Daniël en de Openbaring van Johannes. 89 19 33 51 27 70 25 was een landstreek van Kanaan. Hij moet 18 66 109 72, ik minder worden. Zelfs de dwazen zullen niet 75 47 77 60 83 2. 79 81 9 82 39 45 is een edel metaal. Gij hebt geen deel noch 27 44 68 (Hand. 6—10). 58 12 43 88 is een kleur. Het 56 108 8 97 94 feilt ter overwinning. De 3 84 31 7 93 vergrimde op de vrouw (Openb.). Een 42 74 5 48 15 is een aardappel. En 57 23 gans niet in die dagen (Lukas 2—5). Opdat gij een 17 81 37 80 6 deeg zijn moogt (1 Kor. 3—6). Het 107 101 105 55 35 dezes tegenwoordigen tij ds is niet te waarderen. Alle dingen zijn 85 53 71 62 103 69. 86 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans volgen de namen der prijswinnaars (opgaven 693 tot en met 696) in alfabetische volgorde. 1. Aaltje van den Berg te E. 2. Jasmijn te E. 3. Wim van Oostende te St. 4. Jan Snoep te St.A. 5. Henk Spijkerboer te O. 6. Annelies Strijdhorst te G. 7. Herman Versteeg te R. (Gld.) 8. Laurens Verwoerd te L.a.d.V.

Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Parel I. 4. Willem Farel II. 5 De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Die Poolse jongen. 3. Tessa en Fonia. 4. Driemaal Kerstfeest in één week. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske. Neem nu een briefkaart met postzegel van 8 cent er op en schrijf aan OOM' KOOS, postbus 2019 te Utrecht welk boek men gaarne wil hebben. Heeft men de op het lijstje voorkomende boeken reeds in bezit, dan kan men aan hetzelfde adres een ander lijstje vragen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken