Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Allereerst hartelijk dank aan de neven, nichten en zelfs families, die mij een gelukkig en gezegend nieuwjaar toewensten. Er waren heel mooie ansichtkaarten bij met allemaal sneeuw er op. Jammer, dat er helemaal geen sneeuw gevallen is. Het is wel voor velen, die er door moeten met auto, wagen of fiets niet zo aangenaam, maar het is toch een prachtig gezicht als alles met een wit sneeuwkleed bedekt is. Het is echter pas in de eerste helft van januari, zodat het nog best kan komen.

Inmiddels heeft zich weer een vijftal nieuwe neven en nichten aangemeld, die allen hartelijk welkom zijn. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende: Hanna Dingemanse te Middelburg; Dini van Dijke te St. Philipsland; Kees Kamp te Rotterdam; Weynie Verhoef te Leerdam en Dinie Westveer te Westkapelle. Tot hoe lang je mag meedoen, Dinie? Zo lang je maar wilt, al was het tot je tachtigste jaar als je het leven mag hebben, al zal het dan niet meer de Oom Koos zijn van nu. Onlangs was er een juffrouw van over de 70, die schreef, dat ze al jaren lang de raadsels oplost. Maar wie weet wat er dan allemaal al gebeurd is als je zo oud mocht worden. Alles gaat veel sneller dan vroeger. Ook de wereldgebeurtenissen volgen elkaar zo snel op. Denk maax aan de eerste wereldoorlog, die in 1918 eindigde, terwijl 20 jaar later al weer de wereld in vuur en vlam stond. De teksten mogen er bij vermeld worden, docli dit behoeft niet. En nu gaan we de nieuwe raadsels geven van

OPGAVE 703

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit 48 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: De 5 26 12 28 39 42 is de berg waar Elia de Baaipriesters slachtte. Die het 45 9 41 18 3 14 nemen, zullen door het 45 9 41 18 3 14 vergaan. Ik ben de goede 6 1 16 36 44 48, zei de Heere Jezus. zyt dan oprecht gelijk de 13 4 38 25 7 37. De Heere Jezus veranderde water in 17 29 35. Mijn liefste is blank en 20 10 34 24 (Hooglied 5). En in Salem is Zijn 21 4 8 (Ps. 74—77). 32 23 15 43 is een ontkenning. De zoon en opvolger van koning Manasse heette 19 33 11 27. 2 22 46 30 is een ontkennend antwoord. 40 6 31 47 is een genotmiddel.

2. Noem de naam: a. het badwater waar een zieke man 38 jaar had gelegen. b. een bekend gehucht bij Jeruzalem. c. de stad waar Lydia woonde. d. de vrouw op wiens aanstoken Johannes de Doper werd onthoofd. e. de geboorteplaats van Abraham. f. de vader van Samuel. g. de broer van Rebekka. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen en wie was dat?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Ps. 121. a. Zij hebben Mijn inzettingen verworpen. b. Zij 'hadden van niemand enige hulp. c. Wie is de man, die op 't nauwkeurigst kan. d. Jozef was een zoon van Jakob. e. Zij hebben de paarden voeder gegeven. f. Zij hebben eveneens de Heere beleden.

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit het tweede boek der Koningen bestaat uit eenenvijf Mg letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der navolgende gegevens: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid 11 8 33 5 24 40 3 (Gen.). Gekleed met purper en zeer fijn 15 43 32 36 18 14 39 (Lukas 13—17). 17 25 38 9 1 was een zoon van koning Achab en opvolger van zijn oudere broeder Ahazia. Er is geen 30 12 2 19 50 in de stad, dat de Heere niet werkt. Zij gaven zich 26 7 20 6 11 aan de Heere en daarna aan ons. 42 21 27 35 51 44 was in het land Kanaan (Gen. 38—43). Willende de Joden 46 22 34 10 1! bewijzen (Hand. 20—25). Zijn 28 13 4 49 was gelijk witte wol. 41 29 23 is verrrotting der beenderen. Laat toch een 37 45 23 tussen < ms zijn ((Jen. 24—27). De 48 16 31 39 was een hogepriesterlijk kledingstuk. 47 moet geraden worden.

2. Maak door verplaatsing der letters van MARKTJAHIRJEL de naam van een plaats, waar de ark des verbonds was en vandaar door David werd gehaald.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Jeremia van hoofdstuk 4 tot 7. a. Wij gingen vroeg weg en kwamen laat aan. b. Komt en ziet waar zij het 'huis gebouwd hebben. c. Zij gingen naar huis toe. d. Aaron en zijn zusiter Mirjam stonden tegen Mozes op. e. Vraagt naar de Heer' en Zijn sterkte. f. Naar Hem, Die al uw heil bewerkte. g. HU lag op de slaapstede. h. Die de oude wereld niet gespaard heeft. i. Maakt rechte paden voor uw voeten.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet worden ingezonden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken