Bekijk het origineel

Stemmen bij volmacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Stemmen bij volmacht

2 minuten leestijd

Kiezers, die op woensdag '28 maart 1962 niet aan de verkiezing voor de Provinciale Staten kunnen deelnemen, kunnen een bepaald persoon machtigen om voor hen hun stem uit te brengen.

Dit geldt voor zieken, ouden van dagen, gebrekkigen, alsook voor hen, die wegens verblijf elders b.v. in het buitenland, onmogelijk zelf kunnen stemmen.

Uiterlijk op de veertiende dag voor de dag der stemming dus uiterlijk 14 maart a.s. moet de kiezer, die bij volmacht wenst te stemmen, een verzoekschrift Indienen bij burgemeester en wethouders der gemeente, waar men in het kiezersregister op de dag der fcandidaatstelling (13 februari 1962) is opgenomen. Voor dit verzoekschrift bestaat een formulier (model K 4-1), dat kosteloos verkrijgbaar is ter sekretarie van elke gemeente. Opgegeven moet worden: a. naam en voornamen of letters; b. datum, jaar en plaats van geboorte; c. de gemeente, in welker kiezersregister men is opgenomen, alsmede adres of laatste adres aldaar; d. de redenen van het verzoek; e. de gegevens onder a tot en met c, van de kiezer, die als gemachtigde zal optreden.

Voorts moet bij het verzoekschrift worden ingediend een verklaring van de gemachtigde, dat deze bereid is als zodanig op te treden. Vervolgens moet men er op letten, dat als gemachtigde slechts kan worden aangewezen de echtgenoot, één der bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad, dus b.v. vader en zoon, grootvader en kleinzoon; twee broers; oom en neef, dus niet twee neven, daar deze verwanten In de vierde graad zijn. Twee zwagers mogen wel voor elkaar stemmen, doch niet voor hun aangetrouwde neven.

Ook kan één der huisgenoten worden aangewezen. Onder huisgenoot wordt verstaan iemand, die blijkens het kiezersregister op hetzelfde adres woont als de volmachtgever. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

Stemmen bij volmacht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken