Bekijk het origineel

STATENKRING GOES

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

STATENKRING GOES

3 minuten leestijd

Jaarvergadering D.V. te houden op zaterdag 27 januari a.s., n.m. 2 uur, bij Meijers, Opril te Goes. ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ook leden van harte welkom zijn. De agenda is reeds aan de kiesverenigingen venaonden. De heer A. G. Eggebeen te Goes hoopt een inleiding te houden over: „Rome in het maatschappelijk leven".

JEUGDVERBAND STATENKRING GOUDA

Aan de leden en belangstellenden wordt meegedeeld, dat de eerstvolgende vergadering wordt gehouden D.V. op zaterdag 3 februari a.s., n.m. 2.45 uur, in het vergaderlokaal van de kerk aan het Stationsplein te Gouda. De heer H. Konijn uit Boskoop spreekt over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (P.B.O.). Enkele punten uit dit referaat zijn: 1. De totstandkoming van de wet op de Bedrijfsorganisatie (1950) en de behandeling door de Tweede Kamer. 2. De diverse organisatievormen (schappen), waaruit de P.B.O. is opgebouwd. De S.E.R. 3. Verordenende bevoegdheden en vertegenwoordigingen in de besturen dezer organisaties.

STATENKRING ’s-GRAVENHAGE

Jaarvergadering D.V. donderdag 25 januari a.s., in het kerkgebouw der Oud Geref. Gemeente, Wesselsstraat 49 (bij het Hobbemaplein) te 's-Gravenhage. Aanvang om 8 uur n.m. precies. Agenda: 1. Opening. 2. Rede door Ds. J. C. V. Ravenswaay, lid van het Hoofdbestutir. 3. MededeJingen van het bestuur. 4. Notulen vorige vergadering. 5. Jaarverslagen. 6. Bestuursverkiezing. 7. Voorstel van 's-Gravenhage Z. betreffende de a.s. Gemeenteraadsverkiezingen. 8. Slotwoord door de heer A. Vlasblom, lid Prov. Staten Zuid-Holland. 9. Rondvraag. 10. Sluiting.

STATENKRING WALCHEREN

D.V. zaterdag 3 februari a.s., hoopt bovenigenoemde statenkring haar jaarvergadering te houden in de bovenzaal van de kerk der Geref. Gem. aan de Segeerstraat te Middelburg, aanvang 2.15 uur njn. De heer J. de Visser, lid van de raad der gemeente Serooskerke < W.), hoopt een inlel^ng te houden, getiteld: „Hoe denken wij over rekreatie? " l€ > dere kiesvereniging zende 2 afgevaardigden. Alle leden worden ui1^enodigd. De agenda's zijn verzonden.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de naadsleden wordt medegedeeld, dat D.V. de vergadering zal zijn op zaterdag 17 februari a.s., n.m. om 3 uur, in één der zalen van het kerkgebouw der Geref. Gem. te Rotterdam Zuid, Mijnsheerenpledn. Vrar gen en voorstellen worden gaarne ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft, telefoon 23601.

ROTTERDAM

Evenals vorige jaren zal er D.V. 21 februari a.s. naar de Algemene Vergadeaing in utrecht vanuit Rotterdam weer de gelegenheid geboden worden per autobus de reis daarheen te maken. De prijs bedraagt ongeveer ƒ 3.25 per persoon. De stopplaatsen zijn als volgt: Sandelingeplein 7.55 uur; Pleinweg, hoek Polslandstraat 8.05 uur; Henegouwerlaan, hoek Tiendstraat 8.15 uur; Walenburgerweg, hoek Spoorsingel W.Z. 8.20 uur; Noordsïngel, hoek Bergweg 8.25 uur; Oudedijk, hoek Hoflaan 8.30 uvx. Uw toegangsbewijs tot de vergadering en de agenda kunt u bij de sekretaris van uw eigen kiesvereniging verkrijgen. Spoedige opgave voor de autobus is zeer gewenst, hetzij bij de sekretaris uwer afdeling of bij ondergetekende, T. Stok, Bridselaan 324b, Rotterdam Z., telef. 72356. Het bestuur van de Gemeentelijke Kiesvereniging der S.G.P.,

T. STOK, sekr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

STATENKRING GOES

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 januari 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken