Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

7 minuten leestijd

Beste neven en nichten. Allereerst roepen wij een hartelijk welkom toe aan onze nieuwe nidht Grietje Prins te Den Hulst (O.). Zul je bij leven en welzijn elke keer de oplossingen inzenden? De prijs zal dan te zijner tijd wel komen. Voordat we nu overgaan tot het geven van de nieuwe raadsels zullen we eerst even de oplossing geven van het raadsel, dat we enige weken geleden opgaven, en dat ons door de familie N.N. werd toegezonden. We zeiden het al, dat het niet zo gemakkelijk was. Toch zijn er, die de goede oplossing hadden, terwijl tevens bleek, dat dit raadsel aan sommigen onzer lezers bekend was. Een vrouw en moeder te D. schreef, dat zij met veel genoegen al jaren de raadsels oplost, dat ze dit een leerzame en gezellige bezigheid vindt, doch nooit oplossingen inzendt. Naar aanleiding van het onderhorige raadsel echter nam zij de vrijheid eens te schrijven, en deelde mede, dat zij als kind een soortgelijk raadsel had gehoord. Het luidde: „God ziet (het nooit. De koning zelden. De boer ziet het dagelijks op de velde". De oplossing was: „Zijns gelijke". Dit is ook de oplossing van het raadsel van de familie N.N.

Uit Terneuzen kwam de goede oplossing van Oorrie Klaassen, oud 11 jaar. Heb je dat werkelijk zelf gevonden, Corrie? Als dat waar is, dan mag je daar wel een pluimpje voor hebben. Een veel oudere lezer te B. 'gaf ook het goede antwoord. Hem was het raadsel ook in enigszins andere vorm bekend, namelijk: „Wat God nooit zag, ziet de boer elke dag en de koning als het gebeuren mag". Dan was er nog een lezer uit W., die schreef elke kolom van De Banier steeds te lezen, behalve die van de jeugdrubriek, daar die voor de jeugd bestemd zijn. Hij kwam echter op de verjaardag van zijn vader, en die vroeg hem of hij de oplossing van dat raadsel uit De Banier ook ge­ vonden had. Welk raadsel? vroeg hij. Wel, zei de vader, van oom Koos. Waarop hij zei: Oom Koos lees ik niet. Toen werd het hem voorgelezen. Hij dacht na en keek er nog eens op, en jawel, hij vond het. Het kon niet anders zijn dan: Zijns gelijke. Hij liet er op volgen: „Zo heb ik hier gezien of geleerd, dat ik ook voortaan uw rubriek moet nalezen". Een goed besluit, dat reeds door vele ouderen werd genomen.

Dan was er nog een juffrouw uit 's-G., die niet helemaal de juiste woorden van de oplossing gaf, maar wel de bedoeling en vervolgens een oudere lezer uit G., die de goede oplossing had, en er ook nog een paar passende regels uit een psalmvers aan toevoegde, n.l. deze: „Wie is aan U gelijk, o Heer', o God der legerscharen? Wie is aan U gelijk, wie kan U evenaren? " Dezelfde lezer gaf tevens een nieuw raadsel op, n.l. het volgende: Welk mensenwerk is de hemel binnengegaan? De oplossing kan aan Oom Koos gezonden worden. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 704

Jongeren: 1. Een tekst uit het boek Jesaja bestaat uit 63 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: 44 5 11 46 17 52 werd als krijgsoverste door een vrouw gedood. 16 19 55 32 betekent: Het zal waar en zeker zijn. Jozef werd door zijn broeders te 23 37 14 54 1 62 verkocht. Jezus wandelde in de voorhol en het was 48 43 60 18 26 2. Ik zag uit de 51 39 58 een beest opkomen. Sauls vader heette 57 10 6. 9 61 53 41 42 het gras is ons kortstondig leven. Wacht u van de 33 49 50 22 28 3 12 20 31 36 (Lukas 11—13). Wiens wan in zijn 15 24 59 30 is. Ik heb hulp besteld bij een 45 13 4 38. 40 21 27 7 20 is een mooi jaargetijde. 56 8 25 is een roestvrij metaal. Zo bitter als 29 35 53. De schoonvader van Mozes heette 34 13 47 12 22 37. 2. Een tekstgedeelte uit Daniël 5 kan gevonden worden door uit elke zin een woord te nemen, en de woorden naast elkaar te plaatsen. Zoek deze woorden en noem het tekstgedeelte. a. Hiermede gaat men veel te ver. b. Hij nam de toonbroden mede. c. Vele laatsten zullen de eersten zijn. d. God Is jaloers op Zijn eer. e. De zonen van Jakob gingen naar Kanaan. f. Ondanks lang zoeken vonden wij hem niet. g. Onesimus liep weg van Filemon. 3. Noem de naam van: ia. de vrouw, die klederen maakte voor de armen; b. de geboorteplaats van Jozefs vrouw. c. de berg, die in één der psalmen met de berg Hermon wordt genoemd in één tekst (Ps. 87— 90). d. de vader van Lot; e. de Fillstijnse, koning tot wie David de toevlucht nam; f. de farizeër, die des nachts tot Jezus ging. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit de brief aan de Oolossensen bestaat uit 66 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 19 44 53 1 13 29 10 21 32 6 17 is één der bijbelboeken. 47 57 4 27 was een wetgeleerde uit het Oude Testaanent. 34 50 59 24 31 kreeg de tegenwoordige wereld lief. Want het zijn 3 18 52 11 14 42 48 der duivelen. Ik zal u 39 5 9 22 en wijsheid geven. Wij zulen veranderd worden in een 26 30 66 7 des tijds. Verstaat gij de tekenen der 38 58 46 56 41 niet? Mozes heeft er van oude 61 40 49 60 25 in elke stad (Hand. 13—17). Ik zal u brengen onder de 43 54 36 55 des verbonds. Thomas zeide: 64 16 45 Heere. 63 1 20 15 2 45 35 23 20 verborgen zich voor het aangezicht Gods. Het 28 62 4 der wrake is gekomen. Hun 37 8 33 29 is een geopend graf. 29 65 12 62 2 29 is een koning, genoemd in Spreuken na hoofdstuk 26. 51 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: a. Benjamin, die zijn moeder hem eerst gaf. b. Jozefs tweede zoon. c. de koning, die gras at gelijk de beesten. d. de zoon van ZaOharias en Elizabeth. e. de vader van Omrl. f. de koningszoon, die zichzelf een dode hond noemde. g. de stamvader der Arabieren., h. de Israëliet, in wie geen bedrog was. Welke naam vormen de eerste letters der 'gevraagde namen? 3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Openbaring van Johannes tussen de hoofdstukken 7 en 11. a. Hij kwam en zag en overwon. b. Wat hebben zij hier gedaan. c. Wij hadden niet gedacht dat het zo ver was. d. Geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. e. Hij zag de mensen als bomen wandelen. f. Zij gaf al haar leeftocht. g. Zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. h. de buit van het overwonnen land, viel zelfs de vrouwen in de hand. De oplossingen van de raadsels der opgaven 701 tot en met 704 kunnen worden ingezonden aan het volgende adres: Oom Koos, postbus 2019, Utrecht. Het is nu een goede gelegenheid om te gaan meedoen met het inzenden der oplossingen. Vergeet niet aan de voorzijde van de brief het woord Nieuw te schrij - ven. En ook voornaam en naam met volledig adres achter op de envelop en in de brief.

OOM KOOS,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1962

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken