Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

4 minuten leestijd

Een week van 42 nieuwe aboaine< es kunnen wij melden. Een prachtig resultaat. De vrienden zijn dan ook zeer aktief geweest. De abonnees werden geworven in de volgende plaatsen:

1 in Aagtekerke, Aalburg, Bameveld, Gorinchem, Harskamp, H.I.- Am< bac(ht, Hoofddorp, Krabbendijke, Lunteren, Montfoort, Oud- Beijerland, UtrecM, Vreeswijk, Werkendam, Wierden, Zaandam, Zeist en Zierikzee.

2 in Achterberg, Maartensdijk en Woudenberg. 3 in Melissant, 7 in Ouderkerk a. & . IJssel, 8 in Rotterdam, waarvan 4 m Pernis. Vele Banieragenten, kiesverenigingen en enkele partikulieTen waren bij 'de werving betrokken. De propagandakommissie te H.I.Ambacht, die ook een abonnee aanbracht, verschafte gelijktijdig nog 10 proefadressen, voorts ontvingen wij uit Vlaardingen 1 proefadres. De kiesvereniging te Melissant, die

3 abonnees aanbracht, leverde nog 5 proefadressen. De heer J. Oskam te Pernis, die 4 abonnees boekte, verschafte ons 8 proefadressen, terwijl de kiesvereniging te Ouderkeilk a. d. IJssel kans zag er alleen 7 te boeken.

Voorts ontvingen wij nog de volgende proefadressen: 1 in Ede, 1 in Vlissingen, 4 in St. Philipsland, 6 in Asperen en 20 in Rotterdam- Noord.

Er zullen dus op totaal 56 adressen weer gedurende een viertal weken proefnummers van ons partijorgaan worden bezorgd. Al deze adressen zullen door de vrienden na afloop van de proefperiode worden bezocht en dan is het antwoord weer aan de vrienden, die thans hun proefnummer lezen.

Vrienden, wij zouden het ten zeerste op prijsstellen als u te zijner tijd een positieve beslissing wilt nemen als onze propagandisten u zulen vragen of u zich door middel van een abonnement aan ons wilt verbinden. Stelt u dan deze mensen, die hun vrije tijd belangeloos, doch uit liefde tot het Staatkun-^ dig Gereformeerde beginsel, aan deze zaak geven, niet teleur. Als u straks weer bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraad uw stem gaat uitbrengen op de kandidaat der S.G.P. — en er wordt natuurlijk van u verondersteld dat u dat zult doen — dan is het toch wel vanzelfsprekend, dat u de spreekbuis dezer partij, het partijblad „De Banier", wekelijks gaat lezen, om op de hoogte te blijven van de iStaatkundig Gereformeerde politiek. Zelfs al zou uw belangstelling niet bijzonder sterk naar de politieik uitgaan, dan is toch wel het minste dat ge doen kunt, als ge het met dit beginsel eens zijt, het werk dezer party te steunen.

Deze steun kunt u op velerlei wijze geven. U kunt lid worden der kiesvereniging ter plaatse en de partij met uw kontributie steunen. U kunt donateur worden en de partij met regelmatige vaste bijdragen steunen, die door de perniiaigmeester van de kiesvereniging ter plaatse waar u woont gaarne zullen worden geïnd. U kunt een abonnement op „De Banier" nemen, waarmee u het werk der partij niet alleen uw morele, maar ook uw financiële steun geeft. U kunt de S.G.P. steunen door u vrijwillig op te geven voor het verspreiden vam verkiezingslektuur. En tenslotte kunt u dit alles doen en zo aan de S.G.P. uw volledige steun verlenen. Mogen wij dan op u rekenen? In de eerste plaats zijn wij dus sterk geïnteresseerd om een abonnement met u af te sluiten. De kosten zijn zó gering, dat wel niemand het hiervoor behoeft te laten.

De giften, die ons de afgelopen week bereikten, beliepen een bedrag van ƒ 42.25, als volgt gespecificeerd: Van agent T. van Garderen te Langbroek 13 overtaetalingen abonnementsgeld, en wel van HK te D ƒ 1.—; HE te D ƒ 0.95; HvV te D ƒ 1.—; TV te L ƒ 0.95; IG te L ƒ 0.45; MvL te L ƒ 0.95; RvdP te A ƒ 1.95; JvG te A ƒ 0.45; JS te A ƒ 5.95; AJvW te A ƒ 0.95; WB te A ƒ 2.—; TL te L ƒ 0.95; TvG te L ƒ 2.50; totaal ƒ 20.05. Kiesver. te Papendrecht / 5.—; CdV te O ƒ 10.—; via „De Banier" ontvangen van: CWM den H te N ƒ 6.25 en vla agent Verwijs de Jonge te Krabbendijke ƒ 0.95. Alle vrienden en vriendinnen hartelijk dank voor uw offervaardigheid en in het bijzonder dank aan agent Van Garderen voor de moeite, die hij zich getroost heeft, en voor de keurige specifikatie, die hij mij heeft gezonden.

Vrienden, wij houden ons gaarne voor uw steun voor het werk der partij aanbevolen. Wij staan aan de vooravond van 2 verkiezingen, en ik twijfel er niet aan, dat het hoofdbestuur hier en daar financieel zal moeten bijspringen In de propaganda, vooral op plaatsen, waar geen kiesverenigingen zijn en toch een redelijke kans bestaat, dat er stemmen voor ons zijn te halen. Giften kunnen worden gestort op gironummer 119560 van de penningmeester der S.G.P. ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 februari 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 februari 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken