Bekijk het origineel

Verkiezingslektuur

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verkiezingslektuur

3 minuten leestijd

Onlangs werd in De Banier bekend gemaakt, dat de prijs van het uit te geven strooibiljet voor de Statenverkiezingen nader bekend zou •worden gemaakt. Voorts dat, om enig idee te geven, een prijs van circa ƒ 7, 50 per duizend zou kunnen worden genoemd. Thans delen wij mede, dat de prijs hoger dan ƒ 7, 50 moet worden gesteld, namelijk ƒ 9, 50, doordat de afmetingen van het strooibiljet groter zijn geworden, terwijl ook het telkens moeten verwisselen van het zetsel met het oog op de verschillende kandidatenlijsten der onderscheidene provinciën prijsverhogend werkt, zulks in onderscheiding van de Kamerverkiezing, waarbij voor 'het gehele land dezelfde lijst geldt. Bedenkt men echter, dat er slechts één strooibiljet komt, en dus daar naast geen verkiezingskrant, zoals voorheen wel plaats vond, dan komt het ons voor, dat de genoemde prijs geen bezwaar zal zijn. De kiesverenigingen, die nog niet besteld mochten hebben, wordt dringend verzocht dit nu ten si> oedigste te doen, vooral als men door de post huis aan huis wil laten bezorgen, daar de strooibiljetten enige tijd vóór 28 m.aart op het postkantoor moeten worden gebracht. Men bestelie mtsluitend bij N.V. De Banier, postbus 2019 te Utrecht.

ROTTERDAM

Hiermede geven wij een laatste herinnering voor het inleveren der formulieren voor het stemmen bij volmacht betreffende de Prov. Statenverkiezingen. Dit 'dient te geschieden vóór 14 maart bij het raadhuis of bij onderstaande adressen: voor Zuid bij: T. Stok, Brielselaan 324b; voor Pendreoht Zuidwij k en Lombardijen bij: L. Rook, Kortgenestraat 21; voor West bij: P. A. Duehof, Allard Piersonstraat 5; voor Centrum en Noord bij: J. Schoonrok, Walenburgerweg 60; voor Oost bij: A. Mol, Ooncordiastraat 7b; voor Hillegersberg bij: W. Zeelenberg, Bergse Dorpsstraat 75; voor Kralingseveer bij: A. de Bode, Antilopestraat 12; voor Pernis bij: J. Noordijk, Molenweg 32; voor Hoogvliet bij: C. P. den Engelsman, Desdemonastraat 69. Het bestuur der Gem. Kiesver.

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLAND

Bij deze maken wij bekend, dat onze voorjaarsvergadering op D.V. zaterdag 10 maart a.s. des namiddags om 3 uur staat gehouden te worden. De plaats der vergadering is nu niet zoals gewoonlijk op het (Dentraal Station, maar in Hotel „Polen", Rokin 14 te Amsterdam, ongeveer 10 minuten vanaf het station. Het bestuur verzoekt getrouw op te komen.

H. MEIJER, sekr.

PROVINCIALE VERENIGING OVERIJSSEL

Bovengenoemde vereniging zal D.V. op zaterdag 10 maart a.s. haar voorjaarsvergadering houden te Zwolle, gebouw „Elim", JufferenwaJ, aanvang 2 uur n.m. De agenda vermeldt o.a. bespreking propaganda en referaat van Ds. P. J. Dorsman, lid van het hoofdbestuur, onderwerp: Artikel 1 van het Gemeenteprogram der S.G.P. ledere k.v. zende 2 afgevaardigden, terwijl ieder lid, geestverwant en belangstellende van harte welkom is.

STATENKRING ’s-GRAVENHAGE

D.V. dinsdag 20 maart a.s. Statenkringvergadering in het kerkgelbouw der Oud Geref. Gemeente, Wesselsstraat 49 (bij het Hobbemaplein) te 's-Gravenhage. Vóór de pauze hoopt Ds. A. Elshout, predikant van de Geref. Gemeente te Scheveningen, een rede te houden. Na de pauze vindt de vaststelling plaats van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aanvang 8 uur n.m.

STATENKRING TIEL—WYCHEN

De jaarvergadering van de Statenkring Tiel-Wychen zal D.V. gehouden vrorden pp donderd£^ 8 maart a.s. in de konsistoria der Geref. Gem. te Waardenburg, njn. 7.30 UMI. Inleider de heer C. van Tuyl te Brakel. Iedere k.v. zende 2 afgevaardigden. Andere leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom.

STATENKRING DELFT

Jaarvergadering D.V. zaterdag 10 maart a.s., njn. 3 uur, in het gebouw van de Geref. Gemeente, Oosteinde 175 te Delft. Elke k.v. dient 2 afgevaardigden te zenden. S.G.P.-leden mogen als belangstellenden aanwezig zijn. In deze vergadering worden de lijsten van kandidaten voor de gemeenteraden vastgesteld. Men zij tijdig present.

K. CHR. HOEKSTEIN, sekr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

Verkiezingslektuur

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken