Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

De giften, die ons de afgelopen week werden overgemaakt, beliepen een bedrag van ƒ 73,30. De specifikatie van dit bedrag is de volgende: De afgevaardigden van de Kiesver. Banier 1 te Rotterdam hebben hun reisgeld naar Utrecht te mijner beschikking gesteld ƒ 6,50; NN te BoZ ƒ 2,50, met hét bijschrift: Hier een gift voor de achterstand van ƒ 260,— tegenover vorig jaar. Voorts met de ontboezeming: Ik hoop dat de Banier een dagblad wordt. CB te 's-Gr ƒ 2,50; Kiesver. Hazerswoude ƒ 10,—; agent A Vos, overbetalingen abonnementsgeld ƒ 3,25; kiesver. Nieuwdorp ƒ 12,50; Zr RvdB te W ƒ 2,50; van 'deze zuster kreeg ik een giro van ƒ 10,— met het enige bijschrift „abonnement Banier". Het is mij hieruit niet duidelijk of deze beta­ ling een jaar abonnementsgeld of een half jaar betreft, m.a.w. ik weet niet of de overbetaling bedoeld is voor ƒ 6,25 of ƒ 2,50. Veiligheidshalve heb Ik het laatste aangehouden, 'doch wellicht wil zuster vdB mij nog even inlichten. In het algemeen heb ik liever dat abonnementsgeld niet aan mij, doch rechtstreeks per giro aan de N.V. „De Banier" wordt betaald, daar ik deze bedragen op mijn beurt weer moet doorgireren, hetgeen onnodige arbeid veroorzaakt. Voorts vla „De Banier" ontvangen van 'agent GR te K ƒ 2,— ('afgestane provisie op afgesloten abonnementen) ; DvV te A ƒ 1,— (eveneens abonnementsprovisie); via agent vd Weerd te Ede 2 giften van GM te E ƒ 0,90 en CvS te E ƒ 1,30; via agent Wander te Dordrecht van NN te Z ƒ 1, 20 en JD te Z ƒ 0, 95; HPS te W ƒ 1, 05; Wed LV te K ƒ 23, 90 en MV te A ƒ 1, 25.

Wij danken alle vrienden en vriendinnen van harte voor datgene, wat ze in de achter liggende week hebben afgezonderd voor het werk der S.G.P- Het is duidelijk nu er 2 verkiezingen voor öe deur staan, dat we nogal wat geld kunnen gebruiken. De provincies Noord-Holland en Friesland, waar slechts kleine kiesverenigingen aa, nwezig zijn, komen wat de propaganda betreft praktisch geiheel ten laste van onze kas, terwijl ook op veel andere plaatsen, waar geen kiesvereniging is, het geld voor de propaganda door ons ter beschikking moet worden gesteld. De kosten van strooibiljetten en huis-aan-huis-verspreiding door de post zijn nu eenmaal niet gering, zodat alle vrienden wordt verzocht in de komende weken de stand van hun giroboek na te zien, of er geen ruimte aanwezig is om de partijkas een gift te schenken ten bate van propagandawerk. Laten wij ons allen als één man hier achter scharen. Vrienden verschaft ons ruime middelen om de propaganda breed op te zetten. En moge de Heere dit werk nog willen zegenen, opdat er mannen gekozen mochten worden, die straks pal zullen staan op de posten, waar ze gesteld zijn, opdat ze de overheid in staten en gemeenteraden voor zoiUen houden, dat ieder besluit of iedere wet de toets van Oods Woord moet kunnen doorstaan, en dat zij alles afwijzen en verwerpen, wat niet overeenkomstig dat Woord is. Het gironummer voor het werk der propaganda is 119560 ten name van de penningmeester der S.G.P, C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Mogen wij nu uw gift voor dat doel .tegemoet zien?

Met de werving van abonnees is het de afgelopen week weer heerlijk gegaan. De vrienden hebben weer een groot aantal nieuwe aboimees opgegeven. Niet minder dan 41 mochten wij de afgelopen week noteren. Ze kwamen uit Aalsmeer, Dordrecht, Echteld, Elspeet, Gameren, Gouda, Haaften, Hagestein, Harmeien, Den Helder, Hoogvliet, Leeuwarden, Lemmer, Leusden, Lunteren, De Meern, Rotterdam, Scherpenzeel, Scheveningen, Tholen, Urk, Valkenburg, Veenendaal, Vleuten, Weesperkarspel, Werkhoven, IJzendoorn, Zeist en 1 uit Amerika; 2 uit Katwijk a. Zee, Krabbendijke, Rhenen en Wekerom. En tenslotte 4 uit Streefkerk. Wij danken alle medewerkers zeer voor hun grote aktiviteit. In verscheidene plaatsen werden weer proefnummerakties op touw gezet. Zodoende gaan de komende 4 weken weer proefnummers naar de volgende plaatsen: 1 in Goes, 1 in Scheveningen, 1 in Streefkerk, 2 in Aalsmeer, 3 in 's-Gravenhage, 4 in Deventer, 6 in Nw. Lefckerlamd, 10 in Werverstooof, 12 in Schoonhoven en 12 in Huizen. Zodoende mochten wij in totaal weer 52 proefadressen ontvangen. Ik zou zeggen: gaat zo voort vrienden. Het vaste lezerstal van ons blad moet en kan nog krachtig omhoog gebracht worden. Als alle vrienden, die belangstelling voor üeze zaak hebben, hun medewerking hieraan geven zitten in de werving van abonnees voor dit blad nog ongekende perspektieven.

Verstrekt derhalve steeds meer adressen van personen, van wie gij weet dat ze niet afwijzend staan tegenover het staatkundig gereformeerd begtosel en die zich nog niet hebben geabonneerd op ons partijblad. In de laatste 2 jaren mochten wij meer dan 2000 nieuwe abonnees inschrijven. Laten ook dezen in die richting eens meedenken, wie voor een nieuw abonnement in aanmerking komen. Eén ding staat echter vast. Wie zijn medewerking geeft om proefadressen op te geven, moet ook bereid zijn deze personen na afloop van de proefperiode te bezoeken, om te trachten hen in een persoonlijk gesprek te bewegen tot het aanvaarden van een abonnement. Het heeft geen zin om proefnummers te verzenden en de reaktie af te wachten, want de ervaring heeft geleerd, dat er weinig reaktie komt als het initiatief van degene moet uitgaan, die het proefnummer ontvangt. Daarentegen heeft een persoonlijk bezoek altijd waarde, zelfs al zou het door omstandigheden niet mogelijk zijn een abonnement af te sluiten.

Bij deze gelegenheid willen wij nogmaals al diegenen, die thans hun proefnummer lezen, opwekken om geen negatieve beslissing te nemen, als onze propagandisten hun straks om de beslissing komen vragen. Beslis dan voor u en voor uw gezin tot het aanvaarden van een politiek weekblad, waarvan de kosten ad ƒ 0, 15 per week geen beletsel voor u kunnen zijn. Wij hebben ook uw steun nodig zowel financieel als ook moreel. Laat ook dit argument bij uw beslissing van invloed zijn.

Tot slot nog een enkele opmerking. De hertelling van de koUekte gehouden tijdens de Algemene Vergadering, die thuis bij mij altijd plaats vindt, leverde ƒ1, — meer op, terwijl het biljet van Bfrs. 20, dat zich in de koUekte bevond ƒ 1, 44 opleverde. Het juiste totaalbedrag van de koUekte is derhalve ƒ 2.740, 18, tegenover precies ƒ 2.400, — in februari 1961. Derhalve een verhoging van ruim 14%, hetgeen wel te danken was aan de vergrote opkomst. Mogen wij nogmaals die penningmeesters, die hun kontributie over 1960 en 1961 nog niet betaalden, herinneren aan hun verplichting?

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken